In het kort

 • 1-op-1 coaching
 • Start op het door jou gekozen moment
 • Afgestemd op jouw praktijk
 • Combinatie on- en offline leren
 • All in prijs van €2.450 (excl. btw)

Scrum Master opleiding

Klantwaarde. Daar draait het om. De wereld verandert snel en we moeten steeds sneller meebewegen om klantwaarde te blijven leveren. En dat is niet makkelijk. In de Scrum Master opleiding leer je hoe je aan een continu bewegende klantvraag kunt voldoen. En vooral ook, hoe je een team hierbij helpt en ondersteunt. Dit traject valt onder het ‘nieuwe leren’: je combineert namelijk de flexibiliteit van het online leren met impactvolle 1-op-1 coaching. Ook wel blended learning genoemd.

De wereld verandert snel en dat vraagt een hoog aanpassingsvermogen van organisaties. Wendbaar zijn, oftewel Agile zijn, wordt steeds belangrijker en hier kan Scrum aan bijdragen. De Scrum Master vervult (net zoals de Product Owner) een belangrijke rol in het Scrum werken.

Deze Scrum Master training is een individueel ontwikkeltraject waarin je wordt klaargestoomd om deze rol te vervullen door middel van persoonlijke begeleiding, online leermodules en praktijkopdrachten. Je leert over de Agile filosofie en de Scrum manier van werken. Én je leert hoe je als Scrum Master een team ondersteunt bij het werken volgens deze principes. Je maakt een grote sprong in je persoonlijke ontwikkeling, terwijl je direct waarde creëert voor jouw organisatie en klanten.

Wat kun je verwachten?

 • 8 persoonlijke coachsessies (digitaal)In een intake verkennen wij jouw persoonlijke (werk)situatie. Je maakt kennis met de Agile expert en jullie zetten samen jouw leerdoel neer. Na de intake volgen zeven coachsessies (face-to-face momenten in onze virtual classroom), waarin we elke keer een stukje theorie en een bijbehorende opdracht bespreken. En we gaan in op de actuele uitdagingen voor jou als Scrum Master. We ronden af met een evaluatiemoment waarbij we terugblikken op jouw ontwikkeltraject en vooruitkijken naar de aandachtspunten voor de toekomst. Elke sessie duurt ongeveer 50 minuten.
 • 7 online leermodulesJe hebt toegang tot zeven online leermodules, die bestaan uit verschillende e-learnings. In iedere module komt een thema aan bod die voor jou als Scrum Master relevant is. Op die manier doe je de theoretische kennis op over het hoe en wat van Agile en Scrum en jouw rol als Scrum Master. Voor elke leermodule heb je ongeveer een uur nodig.
 • (parktijk)opdrachtenDe leermodules worden ondersteund door opdrachten. In de opdrachten toets je je kennis, of ga je aan de slag om het geleerde toe te passen in de praktijk. Je wordt bijvoorbeeld stap voor stap meegenomen in het faciliteren van ‘events’ uit het raamwerk en gaat hier direct mee oefenen. Je leert het onderscheid maken in verschillende rollen uit het raamwerk en hoe jij je andere teamleden faciliteert in hun rol. En uiteraard ga je daarmee in de praktijk aan de slag. Ook oefen je met Backlog Management en ga je aan de slag met teamontwikkeling. Tijdens de coachsessies bespreek je de theorie en je opdracht met je coach. Zo beschik je aan het eind van het traject niet alleen over de juiste kennis, maar heb je deze ook al toegepast.
 • Individuele begeleiding door een Agile expertOnze Agile experts hebben veel ervaring in diverse sectoren. Zij begeleiden jou met veel aandacht en een volle rugzak met praktijkvoorbeelden. Samen bespreken jullie niet alleen de theorie en opdrachten, maar ook de uitdagingen waar je tegenaan loopt.
 • 1 internationaal erkend certificaatTijdens het traject word je klaargestoomd voor het officiële PSM1 Scrum.org examen. Dit is inbegrepen bij deze training (ter waarde van $150).

Wat levert het je op?

Na dit leertraject heb jij:

 • Jezelf ontwikkeld tot ware Scrum Master
 • Kennis en vaardigheden opgedaan, die je direct in je eigen praktijk hebt toegepast
 • De principes van Agile en het Scrum raamwerk tot in detail doorleefd
 • Met veel plezier geleerd en gereflecteerd in persoonlijke coachsessies
 • Je optimaal voorbereid op het internationaal erkende Scrum Master examen van Scrum.org

Voor wie is de Scrum Master opleiding?

De Scrum Master opleiding is een ontwikkeltraject dat geschikt is voor iedereen die zich in de organisatie wil ontwikkelen tot Scrum Master. Het traject is het meest geschikt voor (beginnende) Scrum Masters die in een Scrum team aan de slag gaan (of zijn gegaan) en hun kennis en kunde willen ontwikkelen. Voor dit traject is geen specifieke vooropleiding vereist. Het niveau van deze training is vergelijkbaar met dat van een (hogere) beroepsopleiding.

Al tijdens het traject ben je als Scrum Master aan de slag in jouw organisatie en begeleiden we je in je rol. Je krijgt niet alleen de juiste theoretische bagage, maar je past dit direct toe en wordt hierin begeleid door jouw persoonlijke Agile coach. Hoe verder we komen in het traject, hoe meer kennis en ervaring je opbouwt. Na deze training ben je in staat om zelfstandig als Scrum Master aan de slag te gaan.

Lees verder over de inhoud van de training.

Certificaat PSM1 Scrum.org

Je leerproces afsluiten met een officieel certificaat? Na het volgen van deze training ben je klaargestoomd om het internationaal erkende Professional Scrum Master I ® (PSM I®) certificaat van Scrum.org te halen. Na afloop van de training ontvang je een examencode van ons. Dit is inbegrepen bij deze training (ter waarde van $150). Je kunt zo het examen maken op een voor jou geschikt moment.

“Een individueel traject afgestemd op mijn behoefte. Dit bleek een voltreffer.”

FAQ

De Scrum Master faciliteert het Scrum proces. Het zit al in de naam, de Scrum Master weet alles van de theorie en praktijk van Scrum. Je rol is het in staat stellen van het team om maximale waarde te kunnen leveren. Dit doe je door bijvoorbeeld Scrum bijeenkomsten te faciliteren, obstakels weg te nemen, teamleden te coachen en successen te vieren.

Deze rol ondersteunt het Scrum team in de ontwikkeling van Scrum kennis en de toepassing hiervan. Als Scrum Master ben je continu aan het coachen op de ontwikkeling van het Scrum team. Je stimuleert het team keer op keer te verbeteren door oude werkpatronen te doorbreken en nieuwe patronen vanuit de Scrum raamwerk in te slijpen.

Deze rol is dus te kenmerken als een ondersteunend leider.

De Scrum Master opleiding is een coach- en ontwikkeltraject dat geschikt is voor iedereen die zich in de organisatie wil ontwikkelen tot Scrum Master. Het traject is het meest geschikt voor (beginnende) Scrum Masters die in een Scrum team aan de slag gaan (of zijn gegaan) en hun kennis en kunde verder willen ontwikkelen.

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Het niveau van deze training is vergelijkbaar met dat van een (hogere) beroepsopleiding.

Tijdens de trainingsdagen is er altijd ruimte voor persoonlijke vragen. Na de training zijn er ook verschillende mogelijkheden. Je kunt jezelf bijvoorbeeld verder ontwikkelen tot Agile Coach of in jouw traject begeleiding krijgen van één van onze Agile experts. Ook is er de mogelijkheid om jouw organisatie verder te helpen door bijvoorbeeld Incompany training.

Er is geen voorkennis nodig voor het volgen van de Scrum Master training. Het niveau van deze training is vergelijkbaar met MBO/HBO opleidingsniveau.

Blended leren, vaak ook blended learning genoemd, is een ontwikkelmethode die steeds vaker wordt ingezet in organisaties. Blended leren is een mix van online leren en fysiek onderwijs. Deze ontwikkelmethode combineert traditionele leeractiviteiten met digitale leermogelijkheden. Lees dit artikel waarin we uitgebreid uitleggen wat blended learning is, wat de voordelen ervan zijn en hoe je deze methode succesvol inzet bij verandering in jouw organisatie.

Lees meer over blended leren →

Deze opleiding is een coach- en ontwikkeltraject dat begeleid wordt door één van onze Agile experts. Het hele traject heb je dezelfde expert die jou meeneemt in jouw ontwikkeling. De Agile trainers en experts van LCG zijn universitair opgeleid en hebben ook ruime ervaring als Agile consultant. Ze brengen dus veel praktijkvoorbeelden (en anekdotes!) mee.

Voor het doornemen van de theorie heb je in totaal ongeveer 7 uur nodig en per coachgesprek heb je anderhalf uur (incl. voorbereiding) nodig. Meestal vinden deze eens per twee weken plaats. Daarnaast moet je rekenen op een halve dag per week voor je praktijkopdrachten, zoals het faciliteren van een teamsessie of het ondersteunen van de Product Owner bij het opstellen van de product backlog (een Scrum tool). Maar dit zijn on-the-job opdrachten, dus dingen die je normaal ook zou moeten doen in je werk als Scrum Master. Je wordt er nu alleen bij geholpen.

Ja, dat kan. Na het volgen van deze opleiding ben je klaargestoomd om het internationaal erkende Professional Scrum Master I ® (PSM I®) certificaat van Scrum.org te halen. Mocht je het certificaat willen halen, ontvang je na afloop van de training ontvang je een examencode van ons. Je kunt zo het examen maken op een door jou gekozen moment.

Bij LCG houden we niet zo van verplichten. Je bent dus vrij om te kiezen of je wilt deelnemen aan het examen. Twijfel je hierover? Dan is er altijd ruimte om dit te bespreken met je coach.

Opzet van de opleiding

Tijdens de blended Scrum Master opleiding combineer je de flexibiliteit van online leren, met impactvolle één-op-één coaching. Het is een ontwikkeltraject dat opgebouwd is uit 8 persoonlijke coachsessies, verspreid over drie tot vier maanden. Deze sessies plan je samen met jouw Agile coach tijdens je intakegesprek.

Tussen iedere sessie zitten ongeveer twee tot drie weken. In die weken volg je op een door jouw gewenst moment de volgende online leermodule met theorie en ga je aan de hand van een opdracht aan de slag met toepassing hiervan in de praktijk. De theorie, de resultaten van je opdracht en de praktijktoepassing bespreek je in de volgende sessie.

Wat komt er aan bod?

Het Scrum Master ontwikkeltraject wordt altijd aangepast op jouw specifieke leerbehoefte, maar ziet er op hoofdlijnen als volgt uit.

Sessie 1: Intake en leerdoel

Tijdens de intake leren jij en je coach elkaar kennen. Jullie bespreken (in de virtual classroom) de context waarin jij als Scrum Master aan de slag bent of gaat, met welke uitdagingen je te maken hebt en wat jouw persoonlijke leerdoel is. Op basis van dit leerdoel plannen jullie de inhoud van de komende zeven sessies en leggen jullie hier data voor vast.

Sessie 2 t/m 8: Agile introductie, Scrum theorie en Scrum Master skills

 • In de volgende sessies gaan we dieper in op de theorie van Agile en Scrum, leer je alles over jouw rol als Scrum Master en krijg je de tools aangereikt die je nodig hebt in deze rol. Je leert ook het verschil met de andere rollen binnen een Scrum team.
 • Je krijgt een introductie in Agile. Wat is Agile en Waarom pas je Agile toe? Je doorleeft de principes van het Agile werken. Samen met je coach bespreek je je huidige situatie. Hoe Agile werken jullie al? Waar zitten de grootste kansen en uitdagingen?
 • Je leert alles over het Scrum raamwerk. We diepen het raamwerk verder uit door stil te staan bij rollen, events en artifacts. Ook hier ga je op in met je coach. Wat is precies jouw rol als Scrum Master? Hoe verhoud jij je tot de Product Owner en de developers?
 • Je gaat aan de slag met events die binnen Scrum plaatsvinden. Je leert welke events er zijn, waar ze voor dienen en wanneer ze plaatsvinden. Daarbij leer je algemene vaardigheden voor het faciliteren van events, zodat jij met vertrouwen en de benodigde skills sessies kunt begeleiden.
 • We gaan dieper in op de rollen en verantwoordelijkheden van de Product Owner en de tools en technieken die daarbij horen. Jij als Scrum Master moet iedereen in het Scrum team kunnen ondersteunen. Je moet dus ook van de hoed en de rand weten over deze technieken én leren hoe je Product Owner ondersteunt in zijn of haar rol.
 • Na een aantal weken zetten we de stap naar team effectiviteit. Je leert welke tools en technieken biedt het Scrum raamwerk om de team effectiviteit te verhogen en past deze toe. Zo help je je team al tijdens het traject te groeien.
 • Hierna volgt teamontwikkeling. Welke teamfasen herkennen we bij teams? Hoe ga je om met weerstand in je team? Allemaal essentiële kennis voor een Scrum Master. We nemen het met je door en helpen je op weg.
 • En wil je het ontwikkeltraject afsluiten met een Scrum.org certificaat? Dan sluiten we af met een uitgebreide examen training. Na afloop van de training ontvang je dan een examencode van ons. Dit is inbegrepen bij deze training (ter waarde van $150). Je kunt zo het examen maken op een voor jou geschikt moment.

Wil je meer details over de opleiding?

Vul je gegevens in en ontvang gratis de Scrum Master brochure direct in je mailbox.

Tijdsbesteding

Voor het doornemen van de theorie heb je per leermodule een half uur tot een uur nodig. Het zijn 7 leermodules. Een coachgesprek duurt ongeveer 50 minuten. Dit is exclusief de voorbereiding. (Houdt rekening met 1,5 uur inclusief voorbereiding.) Meestal vinden deze eens per twee weken plaats. Daarnaast moet je rekenen op een halve dag per week voor je praktijkopdrachten, zoals het faciliteren van een teamsessie of het ondersteunen van de Product Owner bij het opstellen van de product backlog (een Scrum tool). Maar dit zijn on-the-job opdrachten, dus dingen die je normaal ook zou moeten doen in je werk als Scrum Master. Je wordt er nu alleen bij geholpen.

Face-to-face en online training

De blended Scrum Master opleiding vindt plaatst via online leermodules en opdrachten, gecombineerd met face-to-face momenten in onze virtual classroom. Samen met je coach, maar wel op afstand. Met veel humor, interactie en praktijkvoorbeelden.

Wanneer je de online leermodules en opdrachten doet, bepaal je zelf. En samen met je coach stem je de exacte data en tijdstippen voor jouw coachsessies af.

Na het inschrijven nemen we binnen drie werkdagen contact op om je intakegesprek te plannen met jouw persoonlijke Agile coach.

Het tarief van de Scrum Master opleiding bedraagt €2.450 (excl. btw) per deelnemer.

 • Een jaar lang toegang tot alle e-learnings op ons online leerplatform;
 • 8 coachsessies met een ervaren Agile coach;
 • 7 online leermodules (e-learnings);
 • (praktijk)opdrachten;
 • Alle tijd en aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkelvraag en uitdagingen.

Certificaat Scrum Master

Wil je het Professional Scrum Master I ® (PSM I®) certificaat van Scrum.org halen? Deze is inbegrepen bij deze opleiding (ter waarde van $150). Je ontvangt dan een examencode van ons. We bereiden je tijdens de coachsessies dan voor op je examen. Je kunt het examen maken op een voor jou geschikt moment.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille

Meer informatie over voorwaarden en het aanvragen >

Onze trainingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met een 9,1 / 10. Lees hieronder waarom zij ons aanbevelen.

Anja van Dingenen, Welzorg 26-04-2022
→ Beoordeling 9/10
Enigszins teleurgesteld begon ik aan de training. De klassikale training kon niet doorgaan, maar in plaats daarvan wordt het een individueel traject afgestemd op mijn behoefte. Dit bleek een voltreffer. Wat een fijn en duidelijk online programma met een prima coaching van Theresa. Zij gaf me praktijkvoorbeelden, werkte modellen met me uit en gaf met tips. Wat mij betreft een perfecte manier van werken.

Gratis brochure?

Vul je gegevens in en ontvang gratis de Scrum Master brochure direct in je mailbox.

Incompany?

Dat kan! Deze training kunnen we op maat maken. Dat doen we op basis van de specifieke doelen en situatie van jullie organisatie.

In het kort

 • 1-op-1 coaching
 • Start op het door jou gekozen moment
 • Afgestemd op jouw praktijk
 • Combinatie on- en offline leren
 • All in prijs €2.450 (excl. btw)

Gerelateerde opleidingen

Gerelateerde opleidingen

Liever even overleggen?

Liever even overleggen?

Heb je vragen over de Scrum Master opleiding? Of wil je persoonlijk advies?
Anneloes helpt je graag. Bel haar gerust, +32 (0)78 48 23 60 of mail.

info@lcgconsulting.be