Terug naar alle inspiratie

Hoe koester je een cultuur in een groeiende organisatie?

Hoe koester je een cultuur in een groeiende organisatie?

Een aantal jaren geleden gaven we als LCG onze ambitie om te groeien vorm. Inmiddels zijn we in aantal collega’s verdrievoudigd. Prangende vraag in deze groei was: Hoe behouden we onze cultuur? Is dat mogelijk? Of is het eerder een kwestie van kiezen tússen cultuurbehoud en groei? De praktijkervaring die we in ons eigen proces hebben opgedaan, nemen we nu mee naar onze klanten.

Ontstaan van een bedrijfscultuur

Bij het uitspreken van onze groeiambitie waren we met onze collega’s erg tevreden over de manier waarop we met elkaar omgingen. Open, respectvol, persoonlijk, ondernemend en met een gezonde dosis zelfspot. Tegelijk constateerden we dat we slecht konden benoemen wat onze bindende factor eigenlijk was. Zonder er bewust bij stil te staan, hadden we ongeschreven regels, gebruiken, gewoontes en taal met elkaar ontwikkeld. Onze cultuur was zomaar ontstaan. Dat is niet zo vreemd, maar het maakt cultuurbehoud lastig als je als organisatie wilt groeien. Collega’s maakten zich zorgen over of het persoonlijke aspect niet verloren zou gaan ten koste van de groei. Zo merkten we dat de behoefte ontstond om de cultuur te vatten. Waaraan zijn wij te herkennen? Hoe gaan we met elkaar om? Welke gewoontes willen we benadrukken? Hoe verwerken we tegenslagen en hoe vieren we successen? Leggen we antwoorden op vragen als deze vast, kunnen we deze ook koesteren. En de uitgangspunten gebruiken we als leidraad in onze recruitment proces: Is er en culture fit?

Ook als je het niet managet of niet omschreven hebt: een bedrijfscultuur is er gewoon.

Pieter Zwart, oprichter Coolblue

Hoe leg je een bedrijfscultuur vast?

Het vastleggen van je bedrijfscultuur is echt een groepsproces. En dat vergt tijd. Bij LCG gebruikten we onze samenwerkdagen om hier aan te werken. Op één van deze dagen had eigenaar Paul de muren van de zaal behangen met allerlei teksten en spreuken. Van zinnen die we destijds vaak naar elkaar uitspraken tot tegeltjeswijsheden van Cruijff en Obama. Iedereen kreeg de opdracht om deze in zich op te nemen en erbij aan te geven wat aansprak en wat juist niet. Binnen de kortste keren was de zaal beklad met onze meningen. De belangrijkste conclusie: lang niet alle teksten werden door iedereen gedragen of zelfs begrepen.

We begrijpen, voordat we ingrijpen

Bekijk al onze kernwaarden

In de maanden daarna zijn op onze samenwerkdagen telkens de aangescherpte versies teruggekomen. Elke keer met onze eigen inbreng erin verwerkt. Steeds meer werden de spreuken, zinnen en begrippen van ons. Dit ophangen en aanscherpen hebben we bijna een halfjaar volgehouden, tot het moment dat we er tevreden over waren. Op dat moment beschreven ze ook écht de belangrijkste kenmerken van ons dagelijks handelen. We hadden samen ons eigen DNA opgesteld. Het grote voordeel van het groepsproces: iedereen geloofde erin en kende het inmiddels door en door.

Het gebruik van je bedrijfscultuur

Inmiddels gebruiken we onze vastgelegde cultuur op allerlei momenten. Zowel bewust als onbewust. Bij het organiseren van onze jaarfeesten met Sinterklaas en Kerst. Bij contractuele afspraken met werknemers en klanten. Ook reflecteren we halfjaarlijks in een persoonlijk gesprek op het handelen volgens de kernwaarden. Vragen die we dan aan elkaar stellen: wat zag je jezelf goed doen, wat kon beter en wat kun je in het komende halfjaar verbeteren.

Nog belangrijker is het feit dat onze cultuur bespreekbaar is en dat we elkaar aanspreken op onze waarden. Neem als voorbeeld de kernwaarde ‘we praten met elkaar, niet over elkaar‘. In elk gesprek waarop het lijkt dat er wordt gesproken óver iemand anders kan het zomaar gebeuren dat je door een collega erop alert wordt gemaakt dat het beter is dit gesprek mét degene voort te zetten waarover het gaat. En je mag erop vertrouwen dat hetzelfde gebeurt als het over jou gaat. Een sterk gevoel van vertrouwen wat we samen in stand houden.

Meer weten?

Hier vind je meer uitleg over het worden van een ‘Great Workplace‘ of ontdek hoe je bewuster digitaal kan vergaderen als onderdeel van je bedrijfscultuur.


Over de auteurs

Ik creëer ruimte en vertrouwen voor ieder individu en elke vraag. Als creatieve doener en denker kies ik een aanpak die bij de verandering en organisatie past.

profiel Anne Vennemann

Ik heb de oprechte intentie om oordeelloos te zijn. Op deze manier lukt het mij om mensen en organisaties echt te begrijpen, zodat ik ze echt kan helpen. Dit doe ik met behulp van goedbedoelde humor en een sterke overtuigingskracht.

profiel Paul Hendriks