Terug naar alle inspiratie

Hoe koester je een cultuur in een groeiende organisatie?

Hoe koester je een cultuur in een groeiende organisatie?

Een aantal jaren geleden gaven we als LCG onze ambitie om te groeien vorm. Met als direct gevolg de groeiende vraag: Hoe behouden we onze cultuur? Want hoe doe je dat, een cultuur koesteren in een groeiende organisatie? Is dat mogelijk? Of is het eerder een kwestie van kiezen tússen cultuurbehoud en groei? Wij wilden natuurlijk het onmogelijke: allebei, groei met behoud van cultuur.

Een cultuur benoemen

Op dat moment waren we met onze 20 collega’s erg tevreden met de manier waarop we onze cultuur hadden vormgegeven. Open, respectvol, persoonlijk, ondernemend en dol op een gezonde dosis zelfspot. Tegelijk constateerden we dat we slecht konden benoemen wat onze bindende factor eigenlijk was. Onze cultuur was zomaar ontstaan, zonder dat we erbij stilstonden. Lastig als je die cultuur wilt behouden in een groeiende organisatie. Collega’s maakten zich zorgen over het feit of het persoonlijke aspect niet verloren zou gaan ten koste van de groei. Zo ontstond de behoefte aan ons DNA. Waaraan zijn wij te herkennen? Nadrukkelijk met de bedoeling om niet allemaal dezelfde mensen te kweken, maar om de uitgangspunten te koesteren waarin we geloven. Dat wat ons LCG’ers als mensen uniek maakt en wat we ook willen uitstralen naar de buitenwereld.

Ontwikkeling van een DNA

Maar… hoe ga je met het ontwikkelen van een DNA aan de slag? Hier het verhaal uit onze eigen praktijk. Eéns in de twee of drie weken zijn we als collega’s een hele dag bij elkaar. Deze dag staat in het teken van besturen, ontwikkelen en plezier hebben met elkaar. Op één van deze dagen had eigenaar Paul de muren van de zaal behangen met allerlei teksten en spreuken. Van zinnen die we destijds vaak naar elkaar uitspraken tot tegeltjeswijsheden van Cruijff en Obama. Iedereen kreeg de opdracht om deze in zich op te nemen en erbij aan te geven wat aansprak en wat juist niet. Binnen de kortste keren was de zaal beklad met onze meningen. De belangrijkste conclusie: lang niet alle teksten werden door iedereen gedragen of zelfs begrepen.

We begrijpen, voordat we ingrijpen

Bekijk al onze kernwaarden

In de maanden daarna zijn op onze samenwerkdagen telkens de aangescherpte versies teruggekomen. Elke keer met onze eigen inbreng erin verwerkt. Steeds meer werden de spreuken, zinnen en begrippen van ons. Dit ophangen en aanscherpen hebben we bijna een halfjaar volgehouden, tot het moment dat we er tevreden over waren. Op dat moment beschreven ze ook écht de belangrijkste kenmerken van ons dagelijks handelen. We hadden samen ons eigen DNA opgesteld!

Gebruik van kernwaarden

Inmiddels gebruiken we onze kernwaarden op allerlei momenten. Zowel bewust als onbewust. Bijvoorbeeld als referentiekader in het sollicitatieproces. Ook reflecteren we halfjaarlijks in een persoonlijk gesprek op het handelen volgens de kernwaarden. Vragen die we dan aan elkaar stellen: wat zag je jezelf goed doen, wat kon beter en wat kun je in het komende halfjaar verbeteren.

Nog belangrijker is het feit dat onze cultuur bespreekbaar is en dat we elkaar aanspreken op onze waarden. Als voorbeeld: De kernwaarde ‘respect’ hebben we omschreven als “we spreken nooit over elkaar, alléén met elkaar”. In elk gesprek waarop het lijkt dat er wordt gesproken óver iemand anders kan het zomaar gebeuren dat je door een collega erop alert wordt gemaakt dat het beter is dit gesprek mét degene voort te zetten waarover het gaat. En je mag erop vertrouwen dat hetzelfde gebeurt als het over jou gaat. Een heerlijk gevoel van vertrouwen wat we samen in stand houden.

Zelf aan de slag

Tot slot een paar praktische tips:

  1. 1. Stel kernwaarden sámen op, niet met een selecte groep op afstand. Er bestaat een risico dat de kernwaarden niet herkend of gedragen worden.
  2. 2. Neem de tijd en gebruik het rijpingsproces. Bewustwording gebeurt in de tussentijd.
  3. 3. Bij grote organisaties: Definieer gelijke uitgangspunten als kader en laat teams of afdelingen hier zelfstandig een eigen invulling aan geven.

Veel succes met het ontwikkelen van jullie DNA!

Meer weten of zelf aan de slag met jullie DNA?

Hier vind je meer uitleg over onze cultuur als ‘Great Workplace‘ of ontdek hoe je bewuster digitaal kan vergaderen! Loop je in dit ontwikkelproces ergens tegenaan, we helpen je graag verder!


Over de auteurs

Ik creëer ruimte en vertrouwen voor ieder individu en elke vraag. Als creatieve doener en denker kies ik een aanpak die bij de verandering en organisatie past.

profiel Anne Vennemann

Ik heb de oprechte intentie om oordeelloos te zijn. Op deze manier lukt het mij om mensen en organisaties echt te begrijpen, zodat ik ze echt kan helpen. Dit doe ik met behulp van goedbedoelde humor en een sterke overtuigingskracht.

profiel Paul Hendriks