Terug naar alle inspiratie

"Het eerlijke gesprek is altijd respectvol."

"Het eerlijke gesprek is altijd respectvol."

Jaap Brouwer is een van de vijf partners die start met De Interim Club van LCG. Hij heeft al jaren ervaring als interim leider. “Verantwoordelijk zijn voor impactvolle beslissingen in een organisatie betekent niet dat je belangrijker bent dan anderen.”

We duiken er meteen in. Hoe zit dat?

“In mijn werk heb ik voorbeelden gezien waarbij een directielid of leidinggevende zich belangrijker voelde of belangrijker gevonden wordt dan een operationeel medewerker. En dat vind ik ongezond. Er zit namelijk een wezenlijk verschil tussen wie eenieder als mens is en welke rol of functie iemand heeft. In sommige functies wordt gevraagd om beslissingen te nemen die grote gevolgen hebben, maar dat zegt vooral iets over je verantwoordelijkheid en mandaat. Als mens ben en blijf je in organisaties gelijkwaardig aan ieder ander en verdien je eenzelfde respectvolle behandeling.”

Dat klinkt meteen als een mooie overtuiging.

Lachend: “Dat was niet de eerste vraag geloof ik hè? Maar het gaat wel meteen ergens over. Ik vind elkaar respectvol behandelen een van de belangrijkste uitgangspunten in mijn werk. Daarbuiten ook overigens.”

Wat zijn andere belangrijke uitgangspunten voor jou?

“Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Dat klinkt vrij simpel en dat zou het wat mij betreft ook moeten zijn. Kijk, in mijn rol als interim leider voel ik me verantwoordelijk voor het realiseren van mijn opdracht en een gezonde bijdrage aan de bedrijfscultuur. Dat neem ik echt serieus. Maar laten we verder vooral ook plezier hebben en met elkaar lachen. En een ander uitgangspunt is die van het eerlijke gesprek voeren. Dat is soms spannend, en moet respectvol gevoerd worden.”

Leg eens uit. Met voorbeeld.

“Tijdens een vergadering van een managementteam dat ik leidde, sprong een collega uit z’n vel richting een andere collega. Dat kan natuurlijk eens gebeuren. Inhoudelijk had hij ook een goed punt, maar de manier waarop kon voor mij niet door de beugel. Het taalgebruik en de toonzetting vond ik niet oké. Kort na de vergadering heb ik hem opgezocht en teruggegeven wat ik zag gebeuren en welk effect dat op mij had en wat ik zag gebeuren in het team. Ik vond dat hij het recht had om dat perspectief te ontvangen. En ik wilde een norm stellen op hoe we met elkaar omgaan.”

Ik probeer altijd snel tot een plan te komen dat ik kan toetsen. Is dit een oplossingsrichting voor het juiste probleem? Is dit waar de organisatie nu mee is geholpen? En geloven we hierin als team?

Dat klinkt des LCG. Hoe ben je bij De Interim Club terechtgekomen?

“Ik ben in het verleden diverse malen met LCG in aanraking gekomen. Elke keer was dat een impactvolle ontmoeting. De mensen van LCG maakten en maken indruk op mij, door de manier waarop ze met anderen omgaan, de kundigheid en het plezier dat ze uitstralen. In 2021 hadden we weer contact en toen kreeg ik te horen dat over een Interim Club nagedacht werd. Ik heb direct mijn interesse uitgesproken. Van het één kwam het ander.”

Wat vind je zo leuk aan het interim vak?

“Ik geniet van het inbrengen van een ander perspectief. Zodra ik met een opdracht start, heb ik een oppervlakkig beeld bij de organisatie, haar mensen en de inhoud van de rol. Ik ben nog geen onderdeel van een netwerk, van onderlinge verhoudingen en van de inhoud. Daardoor kan ik echt met een frisse blik naar de organisatie kijken. En vaak zie ik dan een gezamenlijkheid op dossiers die er voor binnenstaanders niet lijkt te zijn.”

Wat bedoel je met gezamenlijkheid?

“Als interim leider heb je vaak een gat te vullen en problemen op te lossen. Je stap dan een organisatie binnen waar de aandacht ligt op wat er niet is of wat er nog moet gebeuren. Doelen worden niet gehaald vanwege X. Processen lopen niet goed wegens Y en Z. Met gezamenlijkheid bedoel ik dat ik medewerkers help in te zien dat er ook al veel goed gaat en dat we hetzelfde met elkaar proberen bereiken. Dat verbindt en creëert nieuwe energie.”

Kenmerkt dat jouw werkwijze?

“Nou, het is een begin.”

Vertel verder.

“Dat je als interim niet meteen begint met de boel anders organiseren, mag hopelijk duidelijk zijn. Door met mensen in gesprek te gaan en meteen inhoudelijke ideeën te verkennen, probeer ik altijd snel tot een plan te komen dat ik kan toetsen. Zo ontstaat er snel een richting waar de opdrachtgever en mijn team zich in kunnen vinden. Is dit een oplossingsrichting voor het juiste probleem? Is dit waar de organisatie nu mee is geholpen? Als het gezamenlijke antwoord ‘ja’ is, kunnen we door.”

Je werkt al ruime tijd als interim manager. Waarom ben je partner geworden bij De Interim Club?

“Wat mij erg aanspreekt, is onderdeel te zijn van een club van gelijkgestemden op het vlak van interim management. Voor mezelf, m’n eigen ontwikkeling, door met hen te kunnen sparren over de opdracht, over het doorbreken van patronen in organisaties en over m’n eigen gedrag. Maar ook voor mijn opdrachtgevers. Ik ben ervan overtuigd dat ik hen nog beter kan helpen met een achterban van gelijkgestemden. Samen gaan we meer leren en meer impact maken bij klanten.”

Tot slot, welke kernwaarde van LCG past het meest bij jou? 

“We praten met elkaar, niet over elkaar. Het effect hiervan hebben we al besproken volgens mij.”

Klopt. Doen we een andere vraag tot slot. Aan het begin van ons gesprek deelde je een mooie kijk op keuzes maken.

“Keuzes maken ja, dat is voor veel organisaties lastig. En dat begrijp ik wel. Het is moeilijk inschatten wat het effect is van wanneer je iets niet doet. Maar keuzes maken is belangrijk om focus te creëren. Tien projecten die half af zijn, of één project dat helemaal af is? Je aandacht uitsmeren over veel verschillende verbeterideeën leidt niet tot maximaal resultaat. Impact halen betekent jezelf beperken in de hoeveelheid onderwerpen. Dat geldt bij interim opdrachten net zo goed.”

Hoe doe jij dat?

“Ik zorg ervoor dat de keuzes die ik maak in afstemming zijn met de mensen die ermee verder moeten. Bij het kiezen welke verbeteringen we eerst oppakken, kijk ik naar wie iets met die verbetering kan of moet. Zijn zij er klaar voor? Is het nu nuttig voor hen? Anders komen we in situaties terecht dat we blij zijn met het verbeteren van bijvoorbeeld een IT-omgeving, maar dat vervolgens niemand er nog gebruik van kan maken omdat bijvoorbeeld de data nog niet gemigreerd is of gebruikers nog geen tijd voor training hebben gehad. Daar kan mijn Lean hart niet goed tegen. Dat is je reinste verspilling.”

De Interim Club is onderdeel van LCG, het ecosysteem voor organisatieverandering. De club bestaat uit interim leiders met scherpe verbetervaardigheden, die hun krachten bundelen om maximale impact te maken bij klanten en tegelijkertijd een flinke dosis werkplezier nastreven. Onze interim leiders hebben zich bewezen als COO of operationeel leider in succesvolle transities, veelal Lean en Agile veranderprogramma’s. ​


Over de auteur

Creatief strateeg met een stevige dosis executiekracht. Werkt als ‘chef branding & marketing’ bij LCG.

profiel Thomas van Tienoven