Terug naar alle inspiratie

"Grote verantwoordelijkheid dragen maakt mij een gelukkig mens."

"Grote verantwoordelijkheid dragen maakt mij een gelukkig mens."

Martine Oegema start samen met vier andere partners bij De Interim Club. Zij heeft jarenlange consultant- en coachervaring in Agile organisaties, maar stapt nu weg van de zijlijn. “Geef mij maar weer de eindregie, de verantwoordelijkheid voor te maken keuzes.”

Vanwaar deze verandering?

“Allereerst omdat ik al een tijd voel dat ik dit heel graag wil. Voordat ik als consultant en coach aan de slag ging, droeg ik in verschillende functies al lijnverantwoordelijkheid. Destijds gaf me dat al een comfortabel gevoel.”

Waar komt dat vandaan?

“Ik vermoed dat dat te herleiden is naar mijn achtergrond. Ik groeide op in een ondernemende familie. Mijn ouders hadden een eigen landbouwbedrijf. Er was letterlijk altijd iets te doen. Ik vond dat ook leuk en voelde me verantwoordelijk. Van jongs af aan heb ik dat meegekregen en dat kenmerkt mijn kijk op het leven. En dus ook op mijn werk.”

Toch heb je ook jaren als adviseur gewerkt.

“Klopt, en ook in die rol kun je veel betekenen voor organisaties. Omdat je niet onderdeel bent van het huidige organisatiesysteem, heb je een frisse onbevangen kijk op de dingen. Niet alleen de inhoudelijke problemen die er spelen, maar juist ook in de interactie tussen leidinggevenden en teams bijvoorbeeld. Op beide vlakken effectief interventies doen, daar genoot ik van als adviseur.”

Wat is je nu gaan tegenstaan in het adviesvak?

“Nou, tegenstaan is een groot woord. Het mocht voor mij op een gegeven moment wel wat daadkrachtiger. Als adviseur opper je verbeteringen, leg je gedragspatronen bloot en stel je oplossingen voor, maar aan het einde van de dag is het niet aan mij om de keuzes te maken en draag ik ook geen verantwoordelijkheid voor de koers die gevaren wordt. Dat wil ik anders.”

Ik geloof namelijk dat samenwerken echt niet moeilijk hoeft te zijn.

Daarom De Interim Club.

“In mijn rol als interim leider komen twee dingen mooi bij elkaar. Ik stap bij elke opdracht met frisse blik een nieuwe organisatie binnen, én ik mag, samen met een team, grote verantwoordelijkheid dragen in de lijn. Dat maakt mij een gelukkig mens.”

Wat is jouw kijk op het interim vak?

“Iemand op interim basis aanstellen kan in bepaalde gevallen heel waardevol zijn. Uiteraard om een acuut probleem op te lossen, bijvoorbeeld wanneer het lastig blijkt te zijn om iemand in vaste dienst aan te trekken. Het biedt ook de gelegenheid om iemand met een andere blik naar je organisatie te laten kijken. Vaak is de verleiding groot om te zoeken naar iemand met ervaring binnen dezelfde branche. Dat voelt veilig. Iemand weet per slot van rekening hoe jouw branche werkt en welke lijnen er gevolgd moeten worden. Toch weten we ook dat een andere kijk voor verrassend positieve wendingen kan zorgen.”

Hoe zit dat?

“Neem bijvoorbeeld mijn huidige opdracht. Ik werk als interim programma manager bij een grote humanitaire hulporganisatie. Ik heb geen diepe kennis van de sector, maar breng wél veel kennis en ervaring op het gebied van Lean en Agile werken mee. En dat helpt nu juist om het programma vlot te trekken en zo snel mogelijk de hulp te organiseren die nodig is.”

Was Lean en Agile een vereiste voor deze interim opdracht?

“Nee. Dat het is het zelden. Maar het mooie is dat het gedrag en de middelen uit deze filosofieën in elke sector toe te passen is. Als consultant heb ik succesvolle veranderingen gerealiseerd met Lean en Agile en ik kijk er naar uit om dat ook in mijn rol als interim leider te gaan doen.”

Hoe ziet jouw aanpak eruit?

“Ik vind het belangrijk om iets eerst te begrijpen en dan pas in te grijpen. Dat betekent dat ik bij de start van een opdracht tijd besteed aan het probleem en de wens van mijn opdrachtgever écht scherp krijgen, aan het aanbrengen van kaders en richting. Om daarna regelmatig te controleren of hetgeen ik uitvoer nog in lijn is met het doel. Dat vraagt erom dat ik me kwetsbaar opstel, om feedback durf te vragen en vragen stel die ongemakkelijk kunnen aanvoelen.

Zodra de richting staat, gaat het om aanpakken en meters maken. Snel successen boeken en laten zien dat het werkt.”

Wat vind je het leukste aan het interim vak?

“Me in korte tijd een organisatie goed eigen maken, door écht de verbinding aan te gaan. Met collega’s én met het onderwerp. In mijn huidige opdracht krijg ik met regelmaat een verbaasde blik wanneer ik vertel dat ik niet officieel in dienst ben. Verbinding maken is wat mij betreft de sleutel tot succes.”

Dat klinkt als een mooie overtuiging.

“Ja, vind ik ook.”

Nog andere die je wilt benoemen?

“Genoeg, maar ik zal het beperken tot twee. Allereerst over ‘plezier in je werk’. Met plezier naar je werk gaan, doe je niet alleen voor jezelf. Je straalt dit namelijk ook uit naar je collega’s en dat leidt tot goede energie. Die neemt niet de dagelijkse frustraties of problemen weg, maar zorgt er wel voor dat je ze samen aankunt. Plezier hebben in je werk gaat dus veel verder dan je eigen voldoening.”

Mooi zeg. En die tweede?

“Die gaat over de tijd nemen. Specifiek tijd nemen om te verbeteren. In veel organisaties regeert de waan van de dag, zijn medewerkers bezig met dagelijkse doelen halen en werkvoorraden wegwerken. Dat betekent dat alles blijft zoals het is, terwijl iedereen beterschap wenst. Minder werkdruk, meer overzicht, betere afstemming, et cetera. Daarvoor móet je iets veranderen en dat kost tijd. Met andere woorden, wil je dat iets beter wordt, plan dan verbetertijd in.”

Wat vind je het vreselijkste aan je vak?

“Gebrek aan transparantie. Ik begrijp dat sommige organisaties niet alles kunnen delen, wegens een politieke lading bijvoorbeeld. Maar dat verschilt nogal van ‘gewone zaken’ onbesproken laten. Collega’s die irritaties wegslikken in plaats van in een volwassen gesprek elkaar feedback geven. Leidinggevenden die  om de hete brij heen draaien in plaats van delen dat iets niet goed gaat. Partnerorganisaties die vaag blijven over problemen in plaats van inzicht bieden in wat hen nu niet lukt. Ik heb niet altijd de rol en het mandaat om iets te doen aan ‘gebrek aan transparantie’, maar ervaar wel het effect hiervan. Vreselijk is misschien niet het juiste woord, het is meer iets wat ik lastig vind.”

En wat doe je daar zelf aan?

“Waaraan?”

Gebrek aan transparantie.

“Ik vind mezelf een open boek. Ik zal dus altijd eerlijk zeggen wat ik vind of voel. En door kwetsbaarheid te tonen, creëer ik een omgeving die anderen uitnodigt ook eerlijk te delen wat ze vinden of voelen. Dat maakt samenwerken zoveel gemakkelijker. De inhoud is vaak al moeilijk genoeg, dus moeten we het vooral niet ingewikkelder maken.”

Je klinkt resoluut.

Glimlachend: “Mooi. Ik geloof namelijk dat samenwerken echt niet moeilijk hoeft te zijn.”

Tot slot. Welke kernwaarde van LCG past het best bij jou?

“We geven alles voor de klant. Dat is de reden waarom LCG bestaat. En ook waarom De Interim Club is opgericht. We zijn er om organisaties echt te helpen. En dat gaat verder dan een beter financieel resultaat of hogere medewerkerstevredenheid. Dat gaat over een fijnere samenleving. En die creëren we samen. Medewerkers, klanten, burgers en overheid.

De Interim Club is onderdeel van LCG, het ecosysteem voor organisatieverandering. De club bestaat uit interim leiders met scherpe verbetervaardigheden, die hun krachten bundelen om maximale impact te maken bij klanten en tegelijkertijd een flinke dosis werkplezier nastreven. Onze interim leiders hebben zich bewezen als COO of operationeel leider in succesvolle transities, veelal Lean en Agile veranderprogramma’s. ​


Over de auteur

Creatief strateeg met een stevige dosis executiekracht. Werkt als ‘chef branding & marketing’ bij LCG.

profiel Thomas van Tienoven