Terug naar alle inspiratie

"Als interim leider breng ik focus en positieve energie."

"Als interim leider breng ik focus en positieve energie."

Willem Hendrik Gispen start samen met vier andere leiders bij De Interim Club van LCG. Na vier jaar als CEO gewerkt te hebben, wist hij het zeker. “Vanuit positieve energie bezig zijn met continu verbeteren, dat is de rode draad in mijn werkende leven. Dat wil ik graag met veel meer organisaties bereiken.” 

LCG is voor jou niet nieuw.

“Klopt. Zo’n acht jaar geleden werkte ik bij een farmaceutische groothandel en zocht ik een adviesbureau dat ons zou bijstaan in een groot veranderprogramma. LCG was een van de partijen die hiervoor in beeld was. Het programma ging uiteindelijk om allerlei redenen niet door, maar ik heb er wel mooie gesprekken met Eppo aan overgehouden.” 

Hebben die zo’n indruk gemaakt?

“Haha, nou niet alleen die gesprekken. Het kwam ook door het Lean event dat LCG destijds organiseerde. Eppo en ik zijn daarna altijd in contact gebleven. Zodoende spraken we elkaar deze zomer weer eens. ‘Hoe gaat het? En hoe is het in de wereld van continu verbeteren?’ Dat soort vragen. Toen deelde hij ook het plan voor De Interim Club.” 

Juist. En waarom ben je partner geworden bij De Interim Club?

“Na een aantal jaar als Operations en Innovatie manager te hebben gewerkt, leidde ik de laatste vier jaar een softwarebedrijf dat mobiele apps ontwikkelt. Als CEO. Dat vond ik een mooie rol: je overziet het hele bedrijf, krijgt met zo veel verschillende facetten te maken en leert goed de dingen in samenhang te bekijken. Waar ik de meeste energie van kreeg, was het stroomlijnen van het werk van mensen met de doelen van de organisatie. Het gaat dan over realistische doelen stellen, draagvlak voor een bedrijfsplan krijgen en over mensen helpen om beter te worden in hun rol.

Maar ik vond de financiële verantwoordelijkheid die bij deze rol kwam kijken soms ook pittig. Het balanceren tussen enerzijds de stevige eisen en wensen van de investeerders als het gaat om groei en rendement, en anderzijds wat praktisch haalbaar is voor de organisatie in termen van mensen en beschikbare middelen. Daar kwam veel druk bij kijken.” 

En dat wil je niet meer?

“Wat ik graag doe is organisaties helpen om hun lange termijn doelen te realiseren. En dan met name vanuit de mens- en proceskant. Collega’s prikkelen en motiveren om continu te verbeteren. Tijdens mijn Lean Six Sigma Black Belt opleiding kreeg ik weer de bevestiging dat dat als een rode draad door mijn werkende leven loopt. En dat wil ik graag met veel meer organisaties bereiken.” 

Ik geloof dat ik een mooie mix aan tafel breng. De ervaring van lijnverantwoordelijkheid met mijn natuurlijke drang om continu te verbeteren.

Aan de slag dus als interim leider!

“Ja, zin in. Ik geloof dat ik in die rol een mooie mix aan tafel breng. De ervaring van lijnverantwoordelijkheid met mijn natuurlijke drang om continu te verbeteren.” 

Hoe vul je die rol in?

“Interim opdrachten komen wat mij betreft in verschillende vormen. Soms gaat het over iemand tijdelijk vervangen, soms over een eenmalig inhoudelijke opdracht en dan weer over een weg plaveien voor een nieuwe interne rol. In alle gevallen is er werk wat is blijven liggen. Dat is dan ook het eerste wat ik doe: de dingen die vandaag gedaan moeten worden direct oppakken. Van daaruit begin ik met contact maken en verbindingen leggen met mensen dwars door de organisatie heen. Ik probeer te begrijpen wat er leeft in de organisatie en hoe het nu functioneert. Formeel: welke overlegstructuren zijn er, wie zit op welke plek, wat zijn de budgetten en KPI’s. Maar ook informeel: welke krachtenvelden spelen er, wie heeft er invloed en hoe werkt de besluitvorming nou echt.” 

Door in het begin veel met medewerkers te praten, leer je de organisatie dus beter kennen?

“Absoluut. Uit elk gesprek, klein of groot, kan je inzichten halen. Bijvoorbeeld wanneer een collega zegt: ‘Nee hiervoor moet je bij Henk zijn. Succes!’ maar dat laatste doet met rollende ogen, dan weet je dat er iets is om mogelijk verder op in te zoomen.” 

Wat dan?

“Dat kan bijvoorbeeld gaan over een persoonlijke irritatie, of over niet werkende processen, een onderbezette afdeling, of over een klantonvriendelijke houding.” 

En hoe ga je dan verder?

“Met het beeld dat ik me de eerste paar weken heb gevormd, bespreek ik vervolgens nog eens de opdracht die ik heb gekregen. Ik geef aan de opdrachtgever terug wat ik heb gezien, gehoord en gevoeld, zodat we waar nodig de opdracht kunnen herformuleren. Staat dat scherp en hebben we er wederzijds vertrouwen in, dan begint het eigenlijk pas echt.” 

Wat vind je het leukst aan je rol als interim leider?

“Aan het begin van een opdracht zit de charme in het ‘niet weten’ en het ‘ontdekken’. Welke problemen zie ik, begrijp ik ze ook en welke oplossingen kan ik met mijn team bedenken? In deze fase vind ik het mooi om de energie te richten op de juiste koers, de juiste werkzaamheden. Dan komt op een gegeven moment het gevoel: ‘Ja, dit gaat werken, dit wordt succesvol’. Ik geniet ervan wanneer medewerkers in de organisatie dát gevoel krijgen.” 

En waar krijg je jou mee op de kast?

“Dat gebeurt niet zo snel. Waar ik wel moeite mee kan hebben, zijn keuzes die worden gemaakt voor het korte termijn financieel resultaat, maar die duidelijk ten nadele zijn van de organisatie op lange termijn. Bijvoorbeeld korten op opleidingsbudget om een financieel target te halen. Persoonlijke ontwikkeling is zo belangrijk voor medewerkers. En als organisatie pluk je daar de vruchten van.” 

Wat zegt dat over jou?

“Dat ik de lange termijn en een goede afweging van de belangen van álle betrokken partijen belangrijk vind.” 

Waarom is dat van belang voor organisaties?

“Nou, daarmee creëer je ook een omgeving die voldoening geeft voor medewerkers, waarin zij zich veilig voelen om te leren, en waarin ze worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Kortom, waarin ze zich kunnen ontwikkelen, op inhoud en gedrag. 

Zijn er nog andere dingen die je belangrijk vindt?

“Ja, een heldere visie en een duidelijke bedoeling van de organisatie geeft de basis voor scherpe formulering van doelen. Daarmee weten afdelingen, teams en medewerkers ook waar ze aan bijdragen. Voorkom wel een overvloed aan doelen en KPI’s. Kies er een paar die het verschil maken, en maak die echt belangrijk.” 

Tot slot, welke kernwaarde van LCG past het meest bij jou?

“Begrijpen voor ingrijpen. Wat mij betreft is deze zowel van toepassing op organisaties als bij mensen. Om te begrijpen hoe een organisatie werkt of hoe mensen handelen en hoe ze naar de wereld kijken, moet je eerst heel goed luisteren. Hoe weet je anders dat jouw ingrijpen het juiste effect heeft?”

De Interim Club is onderdeel van LCG, het ecosysteem voor organisatieverandering. De club bestaat uit interim leiders met scherpe verbetervaardigheden, die hun krachten bundelen om maximale impact te maken bij klanten en tegelijkertijd een flinke dosis werkplezier nastreven. Onze interim leiders hebben zich bewezen als COO of operationeel leider in succesvolle transities, veelal Lean en Agile veranderprogramma’s. ​


Over de auteur

Creatief strateeg met een stevige dosis executiekracht. Werkt als ‘chef branding & marketing’ bij LCG.

profiel Thomas van Tienoven