Terug naar alle inspiratie

Hoe krijg je een strategie werkend?

Hoe krijg je een strategie werkend?

De strategie is duidelijk en met behulp van Policy Deployment is er zelfs nagedacht over langetermijndoelen en de doorvertaling daarvan naar jaardoelen en teamdoelen. Dat stelt een organisatie in staat om met elkaar scherpe keuzes te maken en verbeterprojecten te starten die echt bijdragen aan succes. De praktijk laat helaas vaak een ander beeld zien. Zo kan het gebeuren dat doelen tot in detail uitgewerkt zijn, maar de strategie nog steeds niet werkend is. Hoe komt dat en welke randvoorwaarden zijn er minimaal nodig om deze wel werkend te krijgen?

Voor het werkend krijgen van een strategie bestaat helaas geen vast recept. Immers iedere organisatie is anders en elke situatie vraagt om een andere aanpak. Toch is er een vijftal ingrediënten die de basis vormen van het recept om strategie werkend te krijgen. Ingrediënten die, om in de metafoor te blijven, bij iedere organisatie in de voorraadkast zouden moeten liggen of in ieder geval continu aangevuld zouden moeten worden.

Volgens consultant Diederick Vos gaat het in de basis over: “Begrijpen wat er in een organisatie speelt en het creëren van een veilige omgeving. Een omgeving waarin persoonlijk leiderschap ontwikkelen centraal staat, zodat iedereen de moed heeft en in staat is om de juiste keuzes te maken en de juiste gesprekken te voeren.”

5 ingrediënten om een strategie werkend te krijgen

  1. Begrijpen wat er in een organisatie speelt
  2. Aandacht voor veiligheid
  3. Moed om (pijnlijke) keuzes te maken
  4. Lerend vermogen activeren
  5. Zelfreflectie vergroten


Begrijpen wat er in een organisatie speelt

Eén van onze kernwaarden is niet voor niets ‘we begrijpen voordat we ingrijpen’. Wat werkt er wel? Welke gevoelens spelen er? Wie omarmen de strategie? Waar legt het management de nadruk op? Welke informatie is er beschikbaar? Welke cultuur en dynamiek leeft binnen de organisatie? Welk eventueel oud zeer moet worden geadresseerd? Zomaar een handvol vragen die je kunt onderzoeken wanneer je aan de slag gaat met het werkend krijgen van strategie.

Het stellen van vragen is belangrijk om aansluiting te blijven houden met de opvattingen en verwachtingen van niet alleen alle stakeholders, maar effectief de hele organisatie. Analyse en diagnose zorgen ervoor dat er helderheid ontstaat. Pas wanneer er helderheid ontstaat, is er zicht op waar je heen kunt gaan.

Aandacht voor veiligheid

Het creëren van een veilige omgeving kan niet vaak genoeg benoemd worden. Medewerkers moeten zich vrij voelen om te doen wat nodig is. Vrijheid is een ingewikkeld begrip en wordt door iedereen anders geïnterpreteerd. De vrijheid die gevoeld wordt in het leger is waarschijnlijk anders dan bij een reclamebureau.

Wanneer er onvoldoende aandacht is voor veiligheid durven mensen zich niet uit te spreken en dat is funest voor zowel de mensen binnen de organisatie als voor de organisatie zelf. Geen gevoel van veiligheid betekent geen vertrouwen in de gekozen strategie.

Moed om (pijnlijke) keuzes te maken

Het werkend krijgen van een strategie betekent ook kiezen. Vaak gaat dat over kiezen wat je juist niet meer kan en wilt doen.

Een van de opbrengsten van Policy Deployment is een heldere doorvertaling van tastbare doelen. Dit geeft objectieve stuurinformatie die het maken van keuzes makkelijker maakt. Het wordt makkelijker om te kiezen in het belang van de klant, organisatie en medewerker, in plaats van op onderbuikgevoel.

Zonder helderheid en veiligheid is het maken van de juiste keuzes niet mogelijk. In een omgeving waar geen helderheid en veiligheid is, hebben de mensen die het hardst schreeuwen vaak de grootste inspraak en blijft de mening en het inzicht van de mensen met andere goede argumenten onderbelicht. Kiezen is nodig om hetgeen je nastreeft zo efficiënt mogelijk uit te voeren en zo duurzaam mogelijk te borgen.

Waarom is kiezen belangrijk en doet het pijn?

Als je je meer focust op minder projecten, is de kans groter dat die projecten écht waarde toevoegen.

Lees volledige artikel

Lerend vermogen activeren

Je moet ontdekken wat wel en niet werkt. Om te ontdekken wat er werkt zijn er ook dingen nodig die verkeerd gaan. Dingen die verkeerd gaan zijn ontzettend leerzaam. Dat betekent dat er ruimte moet zijn om het met elkaar over gemaakte fouten te hebben. Hier heeft het leiderschap een sleutelrol te vervullen. Worden fouten afgestraft of wordt juist gestimuleerd om ze te durven maken om er met elkaar van te leren. Ook heeft het leiderschap hier een voorbeeldrol te vervullen door de eigen fouten open en kwetsbaar bespreekbaar te maken.

Daarnaast heeft lerend vermogen activeren te maken met het meer met elkaar leren samenwerken. Verschillende persoonlijkheden kunnen elkaar irriteren, maar daar waar het botst valt ook vaak iets te ontdekken en te leren. Als die wrijving niet belicht wordt, dan bestaat het risico dat mensen en processen die elkaar verstreken puur gebaseerd is op toeval.

WEBINAR

Vergroot je executiekracht

Het lukt vaak wel om de koers te bepalen, maar niet om het écht voor elkaar te krijgen. In dit webinar delen we onze ervaring en leren we je hoe je de executiekracht kan vergroten.

Zelfreflectie vergroten

Aandacht hebben voor leiderschap (om preciezer te zijn persoonlijk leiderschap) en dit stimuleren, zorgt ervoor dat de mate van zelfreflectie toeneemt. Zelfreflecterend vermogen hangt nauw samen met het tonen van kwetsbaarheid. Dat laatste is op haar beurt weer nodig om een veilige omgeving te bewerkstelligen.

Wat duidelijk wordt is dat al deze bovenstaande ingrediënten elkaar nodig hebben om tot het gewenste resultaat te komen: het volgen van de, volgens jullie organisatie, beste strategie en behalen van de gestelde doelen.

Meer weten over strategie werkend krijgen?

In het artikel ‘Hoe zorg je ervoor dat iedereen de strategie omarmt?’ lees je wat er nodig is om de organisatie mee te krijgen in een nieuwe strategie. Heb je behoefte aan meer uitleg? Neem contact op met Diederick of Anne.


Een sportieve en vrolijke optimist met een fascinatie voor alles wat mensen beweegt (of juist niet).

Profiel Diederick Vos

Open & objectief, een kritische vragensteller en een streber in zaken simpel(er) maken.

profiel Anne Oostdam