Greetz staat voor het verbinden en verrassen van klanten. Zij hebben, evenals LCG, werkplezier en bedrijfsresultaten hoog in het vaandel staan. Als partner heeft LCG hen begeleid in de realisatie van hun strategische doelen.

Zoals bij veel andere bedrijven kan het opstellen van grote strategische jaarplannen door het management, aan het einde van het jaar tot frustratie leiden, omdat ze slechts beperkt gerealiseerd kunnen worden. Om dit te voorkomen had Greetz de wens om meer focus te creëren en bij het selecteren en realiseren van ideeën, het eigenaarschap in de veranderteams te vergroten.

Coaching nieuwe werkwijze bij teams én management

Het management team van Greetz bleef verantwoordelijk voor het formuleren van de organisatiedoelen. Deze doelen werden door de veranderteams vervolgens zelf doorvertaald naar resultaten in de vorm van KPI’s. De teams verzorgden de prioritering van verbeterideeën die zij uitvoerden, op basis van de te verwachte impact en haalbaarheid.

Het starten met Agile portfoliomanagement is een ingewikkeld proces, waarbij je continu nieuwe problemen tegenkomt. De begeleiding door LCG is cruciaal geweest om succesvol te transformeren.

Jan van der Veen, Chief Technology Officer bij Greetz

Greetz heeft LCG als partner gevraagd te helpen bij het realiseren van deze doelen. LCG heeft geholpen met het coachen en begeleiden van de teams en het management in hun nieuwe rol en werkwijze, waardoor de veranderkracht van Greetz werd vergroot. De werkwijze van Scrum en Agile portfoliomanagement hebben geholpen om de samenwerking tussen teams en het management te verbeteren, waardoor meer focus ontstond op het behalen van de gewenste doelen. In terugkerende bijeenkomsten namen teams zelf verantwoordelijkheid voor het communiceren van de resultaten aan het management en andere betrokken collega’s. In onderstaand filmpje wordt daarvan een beeld geschetst.

Eigenaarschap bij de teams zorgt voor werkplezier en realisatiekracht

Het meegeven van doelstellingen als kaders aan de teams en het verplaatsen van het eigenaarschap, heeft geleid tot meer werkplezier en realisatiekracht bij de teams. De uitdaging was om te blijven focussen op de uitvoering van de plannen met de meeste waarde ten aanzien van de doelstellingen in plaats van de vele creatieve ideeën tegelijk oppakken. Daarnaast heeft de Scrum werkwijze laten inzien dat hoe kleiner je de ideeën opknipt, hoe sneller de belangrijkste verbeteringen gerealiseerd en getest kunnen worden bij klanten.

De manier van werken is Greetz zo goed bevallen dat zij ook voor de realisatie van de nieuwe doelen op deze manier blijven werken.

Meer weten over onze veranderaanpak?

naar de LCG werkwijze


Over de consultant

Samen met de betrokkenen geef ik vorm aan de gewenste verandering. Daarbij houd ik het doel voor ogen en stimuleer het voeren van echte gesprekken om er te komen.

profiel Judith van Sundert