KLANTCASE

Realisatie van strategische doelen bij Greetz

Klantcases Greetz

Zoals bij veel andere bedrijven kan het opstellen van grote strategische jaarplannen door het management aan het einde van het jaar tot frustratie leiden. Je weet vooraf al dat slechts een beperkt aantal gerealiseerd kan worden. Om dit te voorkomen had Greetz de wens om meer focus te creëren en bij het selecteren en realiseren van ideeën, het eigenaarschap in de veranderteams te vergroten.

Het managementteam van Greetz bleef verantwoordelijk voor het formuleren van de organisatiedoelen. Deze doelen werden door de veranderteams vervolgens zelf doorvertaald naar resultaten in de vorm van KPI’s. De teams verzorgden de prioritering van verbeterideeën die zij uitvoerden, op basis van de te verwachte impact en haalbaarheid.

Het starten met Agile is een ingewikkeld proces, waarbij je continu nieuwe problemen tegenkomt. De begeleiding door LCG is cruciaal geweest om succesvol te transformeren.

Jan van der Veen, Chief Technology Officer bij Greetz

Greetz heeft LCG als partner gevraagd te helpen bij het realiseren van deze doelen. We hebben geholpen met het coachen en begeleiden van de teams en het management in hun nieuwe rol en werkwijze, waardoor de veranderkracht van Greetz werd vergroot. De werkwijze van Scrum en Agile hebben geholpen om de samenwerking tussen teams en het management te verbeteren. Er ontstond meer focus op het behalen van de gewenste doelen. In terugkerende bijeenkomsten namen teams zelf verantwoordelijkheid voor het communiceren van de resultaten aan het management en andere betrokken collega’s. In onderstaand filmpje wordt daarvan een beeld geschetst.

Eigenaarschap bij de teams zorgt voor werkplezier en realisatiekracht

Het meegeven van doelstellingen als kaders aan de teams en het verplaatsen van het eigenaarschap, heeft geleid tot meer werkplezier en realisatiekracht bij de teams. De uitdaging was om te blijven focussen op de uitvoering van de plannen met de meeste waarde ten aanzien van de doelstellingen in plaats van de vele creatieve ideeën tegelijk oppakken. Daarnaast heeft de Scrum werkwijze laten inzien dat hoe kleiner je de ideeën opknipt, hoe sneller de belangrijkste verbeteringen gerealiseerd en getest kunnen worden bij klanten.

De manier van werken is Greetz zo goed bevallen dat zij ook voor de realisatie van de nieuwe doelen op deze manier blijven werken.

Meer weten over onze veranderaanpak?

naar de LCG werkwijze


Over de consultant

Samen met de betrokkenen geef ik vorm aan de gewenste verandering. Daarbij houd ik het doel voor ogen en stimuleer het voeren van echte gesprekken om er te komen.

profiel Judith van Sundert