KLANTCASE

Agile transformatie in een hightech omgeving

Home » Hightech sector

Een wereldspeler in de halfgeleiderindustrie zit voor op de golf van technologische ontwikkeling. De productlijnen worden in toenemende mate complexer en zo ook de vragen van de klant. De engineering afdeling wordt overbevraagd en dat leidt tot conflicten over capaciteitsverdeling, onduidelijkheden over prioriteiten en micromanagement op dagelijkse basis. Om aan de toekomstige vraag te voldoen is er een andere manier van werken nodig.

Het is de hypothese dat Agile werken zorgt voor:

 • Focus, stabiliteit en voorspelbaarheid in de engineering teams en hun omgeving
 • Transparantie in het prioriteren van het werk met de grootste klantwaarde
 • Een verbeterde medewerkerstevredenheid
 • Autonomie in de engineering teams

Als eerste stap wordt er gestart met twee pilot teams om de nieuwe manier van werken – een mix van Agile, Lean en organisatie specifieke routines – uit te proberen en passend te maken voor de gehele afdeling (ca. 300 fte).

Complexiteit

De hightech omgeving waarin deze organisatie actief is, ontwikkelt razendsnel, met een ongekende innovatiekracht als gevolg. De complexe producten vragen om grote hoeveelheden kennis en oog voor detail. Omdat het om nieuwe technologie gaat, staat alles ook altijd ter discussie. De kenmerken van deze producten zie je terug in de managementorganisatie. Managers werken vaak 20+ jaar bij de organisatie en zijn in hun positie gegroeid op basis van technische kennis en expertise.

Oplossing

Om te zorgen voor een gedragen en wendbare aanpak hebben we de transformatie in drie fasen opgedeeld.

Pilotfase

Doel van deze fase is om te experimenteren met een nieuwe manier van werken, waarbij we elementen van Lean, Agile en organisatie specifieke methoden hebben gecombineerd. Samen met twee pilotteams en de opdrachtgever hebben we lerende wijs de toekomstige situatie van de engineering afdeling vormgegeven en de nieuwe manier van werken vastgesteld. Dat deden we aan de hand van:

 • Design workshops
 • Werken in sprints
 • Heldere rollen en verwachtingen
 • Continue evaluatie en aanscherping

Scale-upfase

Doel van deze fase is het inrichten van een transformatieprogramma om alle overige teams en het management te begeleiden naar de nieuwe manier van werken.

 • Het SAFe framework als uitgangspunt, op maat gemaakt voor deze organisatie
 • Way of Working standaard ontwikkeld, inclusief universele taal
 • Veranderkundige aanpak bepaald
 • Coaching van leiderschap- en sleutelposities

Executiefase

Doel van deze fase is het uitvoeren van het transformatieprogramma. Hier gaat het om het daadwerkelijk begeleiden van de overige teams en het management naar de nieuwe manier van werken.

Resultaat

 • Op dit moment zijn 4 engineering teams (ca. 100 fte) opgeleid in de nieuwe manier van werken. De teams zijn ook gecoacht na hun opleiding.
 • De medewerkerstevredenheid van deze teams is in een periode van 6 maanden gestegen naar 4 uit 5 en wordt momenteel periodiek gemeten.
 • Op dit moment hebben we 16 personen uit het leiderschaps- en managementteam getraind en worden zij gecoacht in de nieuwe manier van werken.
 • Er is enthousiasme ontstaan over de nieuwe werkwijze bij de overige teams én buiten het programma.
 • De afdeling heeft per kwartaal inzicht in prioriteiten over de 10 productlijnen heen.
 • Er is inzicht in werk wat bij engineering teams lag, maar niet onder hun verantwoordelijkheid viel.
 • De samenwerking tussen projectleiders en engineering teams is verbeterd.
 • Het aantal escalatiemeetings wordt geprobeerd terug te brengen, wat resulteert in meer effectieve productietijd. Dit wordt momenteel gemeten.

Bouwen aan wendbaarheid in jouw organisatie?

Lees hoe je je diensten en producten beter aansluit op de wensen van de klant, hoe je sneller kunt innoveren, zelfstandig high performing teams creëert of zorgt voor meer focus op productontwikkeling. Liever even sparren? Neem contact op met Ruud.


Over de consultant

Zorgt dat klanten hun lange termijn doelen halen door directie te verbinden met de werkvloer en resultaten te verbinden met gedrag.

profiel Ruud van Schaik