KLANTCASE

Sneller resultaat én een lagere werkdruk met cross-functionele Agile teams

Home » Voedingsmiddelen sector

Een wereldspeler in de voedingsmiddelenindustrie innoveert voortdurend met voedsel, dranken en nutritionele gezondheidsoplossingen om bij te dragen aan een gezondere toekomst. Binnen de Nederlandse organisatie worden veel werkzaamheden op afzonderlijke afdelingen opgepakt, terwijl er juist samenwerking nodig is om producten snel te lanceren of te innoveren.

Het individuele verantwoordelijkheidsgevoel is groot en de betrokkenheid van medewerkers hoog, maar de focus ligt op ‘het werk voor elkaar krijgen’. Het gevolg is een hoge werkdruk en veel output, maar niet altijd de gewenste outcome. LCG is gevraagd om te helpen met de ontwikkeling en implementatie van hun eigen Agile werkwijze, zodat teams sneller resultaat boeken en kunnen innoveren waarbij de werkdruk lager wordt.

Complexiteit

De te verrichten werkzaamheden gaan over teams en afdelingen heen, terwijl de aansturing van de organisatie is gericht op individuele teams en op afdelingsniveau. Daardoor vinden we veel overdrachtsmomenten plaats tussen deze verschillende teams en afdelingen. Daarnaast hebben de teams te maken met beleid wat op internationaal niveau is opgesteld, waar zij in hun dagelijkse werk rekening mee hebben te houden. Tot slot zijn planningen op productcycli in de retailmarkt lang vooruit gepland. Dit leidt tot beperkte flexibiliteit, terwijl marktontwikkelingen en andere externe factoren vragen om snel te reageren.

Oplossing

We zijn gestart met het opzetten van een cross-functioneel pilotteam en hebben samen met een organisatiebrede ‘way of working Agile’ ontwikkeld. We werken volgens het principe ‘voordoen, samen doen, zelf doen’ en dat komt terug in onze aanpak. In de begeleiding van dit cross-functionele pilotteam hebben we ons gericht op:

  • Het werk meer inzichtelijk maken, waardoor duidelijk wordt welke activiteiten bijdragen aan het beoogde resultaat
  • Het werk beter prioriteren, waardoor er sneller duidelijke keuzes gemaakt kunnen worden

De geleerde lessen van dit cross-functionele teams hebben gezorgd voor een aanscherping van de aanpak en verbetering van de organisatiebrede ‘way of working Agile’. Na dit pilotteam is de organisatie zelfstandig gestart met de implementatie van negen andere cross-functionele teams en heeft het LCG team de aansturing van deze teams op managementniveau heringericht.

Resultaat

  • In totaal 10 cross-functionele teams begeleid in de nieuwe (Agile) way of working, inclusief aansturing op managementniveau;
  • De nieuwe Agile werkwijze ontwikkeld tot een organisatiebrede standaard;
  • Medewerkerstevredenheid is gestegen naar een 8 uit 10, met name door een versterkt teamgevoel;
  • Hogere beoordeling door medewerkers over het werken met SMART doelen;
  • Snellere resultaten door betere prioriteiten, meer focus op werk en het volgen van de Learn & Adapt cyclus.

Bouwen aan wendbaarheid in jouw organisatie?

Lees hoe je je diensten en producten beter aansluit op de wensen van de klant, hoe je sneller kunt innoveren, zelfstandig high performing teams creëert of zorgt voor meer focus op productontwikkeling. Liever even sparren? Neem contact op met Theresa.


Over de consultant

Met veel enthousiasme, positiviteit en nieuwsgierigheid begeleid ik teams graag in transformaties richting efficiënter en beter samenwerken.

profiel Theresa Hackelberg