Terug naar alle inspiratie

Eigenaarschap of support system – of allebei?

Eigenaarschap of support system – of allebei?

Teamwork makes the dream work. Is dat ook echt zo of valt er bij jou in het team nog wel wat te verbeteren? Zie je vaak dezelfde mensen hun hand opsteken? Is de productiviteit lager dan verwacht of volgen jouw medewerkers niet de gewenste werkwijzen? Gaan medewerkers niet mee met veranderingen, ondanks herhaalde instructies? Onze consultant en teamcoach Klara van der Heijden legt uit hoe je hier als leidinggevende mee omgaat. Veel voor de hand liggende oplossingen blijken niet altijd de meest effectieve. Om gedrag echt te kunnen veranderen is meer nodig. Als leidinggeven moet je hierbij goed naar jezelf en naar de organisatie willen kijken.

Duidelijkheid is een eerste stap, maar vaak speelt er meer

De eerste en meest logische stap is om rollen en taken helder(der) te omschrijven. Zodra alles op papier staat, zijn er geen onduidelijkheden meer over wie wat doet en daardoor loopt alles gesmeerd, toch? Aangevuld met heldere handleidingen weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt.

Duidelijkheid scheppen is inderdaad een eerste fase van teamontwikkeling. Maar het heeft meestal nog onvoldoende effect. Het is de basis om vervolgens op zoek te gaan naar de échte reden waarom de samenwerking niet gesmeerd verloopt. Speelt er meer dan rolonduidelijkheid?

Hoe krijg je jouw team mee in een verandertraject?

Lees hoe je omgaat met weerstand bij verandering

Actieve gedragsverandering

Meestal komt die verminderde productiviteit niet door onwil van medewerkers. Vaak speelt er namelijk iets anders waardoor de samenwerking niet lekker verloopt. En dat kan van alles zijn. Miscommunicatie, onveiligheid (je nog niet genoeg durven uiten in het team) of onduidelijkheid bijvoorbeeld. Niet per se woorden waar je als leidinggevende blij van wordt, maar wel iets waar je wat mee moet.

Om gedrag echt te kunnen veranderen is meer nodig. Als leidinggeven moet je hierbij goed naar jezelf en naar de organisatie willen kijken.

Er wordt steeds vaker gesproken over woorden als eigenaarschap of eigen regie: medewerkers moeten zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun rollen en verantwoordelijkheden. Als iets niet lekker loopt, moeten ze dat zelf aangeven en daar de juiste oplossingen bij zoeken. Hoewel daar zeker iets voor te zeggen valt, moet je als organisatie en leidinggevende ook naar jezelf durven kijken. Ja, eigenaarschap, maar wel pas als de juiste ondersteuning geboden wordt. Gedrag is moeilijk te veranderen. Als organisatie kun je dit stimuleren door hulp zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden.

Handboeken en richtlijnen zijn daarin de minst laagdrempelige middelen. Echter is lezen de laagste vorm van gedragsverandering. Wat je wél kunt doen is jezelf of je medewerkers vragen stellen als: Hoe kan het dat het niet lukt? Kan ik je helpen? Wat heb je van mij of anderen nodig? Bij wie kunnen mensen met vragen terecht? Gaat het bijvoorbeeld om een grote IT-verandering, zorg dan dat er constant een helpdesk beschikbaar is voor vragen. Bied hulp bij de installatie, geef een praktische uitleg, eventueel in de vorm van een workshop. Laat mensen niet uren zelf stoeien, dat is zonde. Pas als er voldoende ondersteuning is, kunnen mensen ook echt die eigenaarschap pakken.

Teamcoaching

Als Agile of Lean professional ben je regelmatig aan de slag met teams. Je werkt aan de harde en hardnekkige kant van veranderingen. In de trainingen van LCG hebben we aandacht voor beide kanten. Onze ervaring is dat de grootste uitdaging vaak ligt in de hardnekkige (onzichtbare) kant, ook wel de onderstroom bij teams genoemd. Met de trainingen op het gebied van teamcoaching ga je daarmee aan de slag.

Over het algemeen geldt: hoe groter de veranderingen, hoe impactvoller deze zijn voor medewerkers en hoe groter het support system moet zijn dat je biedt! Als leidinggevende kun je daar een belangrijke rol in hebben. Durf je medewerkers te vragen naar wat zij nodig hebben om wél datgene te kunnen doen wat er van ze verwacht wordt, ook al betekent dat dat je ook negatieve feedback over jezelf kunt ontvangen. Niemand is immers perfect, maar samen kunnen we verbeteringen in samenwerkingen in gang zetten!

Meer weten?

Heb je hulp nodig bij teamcoaching of veranderingen? We helpen je graag verder.


Over de auteur

Door mijn oprechte interesse en oordeelloos luisteren lukt het om ook moeilijke zaken bespreekbaar te maken. Door goed te observeren, luisteren en in gesprek te gaan met betrokkenen werk ik aan een gezamenlijk gedragen oplossing

profiel Klara van der Heijden