Over Karine

Een succesvolle verandering staat of valt met zingevende intenties en een duidelijk doel. Dat is voor mij de basis om met elkaar te bouwen aan de gewenste nieuwe realiteit. Wat mij daarin typeert is dat ik altijd ga voor resultaat en tegelijk mensgericht blijf. Want zoals een oud Afrikaans gezegde luidt: “If you wanna go fast, go alone. If you wanna get far, go with others.” Met een open vizier en flinke dosis nieuwsgierigheid benader ik de wereld om mij heen. Ik ben benaderbaar, stel mijn oordeel uit en zoek graag naar het gezamenlijk belang in de verandering die we realiseren.

Wat is jouw ervaring met veranderen en verbeteren?

Ruim 12 jaar geleden sloot ik mijn masteropleiding Change Management af met de gevleugelde uitspraak van filosoof Heraclitus: ”The only constant in life is change”. Verandering is altijd en overal. Aan ons om deze energie de juiste richting te geven en te benutten!

Naast bijvoorbeeld het inrichten van de beste processen, verbeterstructuren en opleidingsprogramma’s vraagt het richting geven van die veranderenergie vooral om voorbeeldgedrag. Op alle niveau’s en in alle disciplines van een organisatie. En laat (voorbeeld)gedrag nou precies de hardnekkige kant van de verandering zijn.

Sinds 2014 werk ik bij LCG aan de harde én hardnekkige kant van verandering, vaak in een leidende rol in transformaties van organisaties.

Recente opdrachten

  1. Implementatie manager bij de omvorming van een B.V. naar een publieke organisatie.
  2. Programma manager van een Lean transformatie bij een woningbouwcorporatie.
  3. Lean consultant en coach bij een multinational in Nederland en in India.

Wat vind jij belangrijk voor organisaties in de toekomst?

Bestaande routines en gedragspatronen zijn er niet voor niets in een organisatie – daar zijn de huidige successen uit voortgekomen. Maar het is ook de voedingsbodem voor de taaiheid die we in verandering tegenkomen.

Richting het jaar 2030 gaan we nog zoveel technologische, maatschappelijke en klimatologische ontwikkeling meemaken. Om met al die complexiteit te kunnen omgaan, zal een organisatie moeten werken aan het tegengestelde van die taaiheid. Wendbaarheid.

Maar hoe ontwikkelt een organisatie wendbaarheid? Dat gaat over ruimte maken om te experimenteren, veiligheid voelen om fouten te mogen maken. Altijd reflecteren en daar van leren. En wanneer een organisatie dat kort-cyclisch doet, wordt ze vanzelf wendbaar.

This is the real secret of life — to be completely engaged with what you are doing in the here and now. And instead of calling it work, realize it is play.

Alan Watts

Een van je favoriete quotes?

Zodra ik aan een opdracht begin, ga ik er ook echt vol voor. Helemaal in het moment zijn, volledig toegewijd aan dat waar ik aan bijdraag. Dit lukt me het best als ik tegelijkertijd besef, zelfs voel, dat het een play is, zoals Alan Watts dat omschrijft. Ik ben niet mijn rol, niet mijn werk. Ik ‘speel’ ze alleen. Met dat besef voelt mijn werk als ontspanning en zorg ik voor de juiste balans in alle andere rollen die ik in mijn leven mag spelen.

Favoriete inspiratie

  1. Het filmpje ‘Why your life is not a journey’ van Alan Watts
  2. Het boek ‘De fontein: vind je plek’ van Els van Steijn
  3. Windsurfen met mijn man en liefst ook dochter (al is ze pas 1 jaar)

Hoe kom je van tegengestelde belangen naar gezamenlijk succes?

Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met een constant veranderende omgeving. Enerzijds wordt deze gedreven door externe ontwikkelingen op het gebied van technologie, klimaat en […]

De 7 valkuilen bij strategie-implementatie — en hoe je ze kunt voorkomen

Organisaties zijn de bouwstenen van een samenleving. Ze zorgen voor samenhang en houden ons dagelijkse leven draaiend. Tegelijkertijd staan veel van deze organisaties onder druk. […]

Hoshin Kanri: maak strategische plannen en doelen visueel 

In dit artikel lees je: Wat is Hoshin Kanri? Hoshin Kanri is een managementmethode om de strategische doelen van een organisatie te koppelen aan het […]

Er was eens … het vergeten veranderverhaal

Communicatie is de hartslag in je veranderprogramma, maar krijgt vaak te laat en te weinig aandacht. Als LCG zijnde breken we een lans voor goede […]

Best practices en valkuilen in een verandertraject

De beslissing is genomen: er komt een veranderprogramma. De verandering in de organisatie is gewenst, noodzakelijk, misschien onvermijdelijk. Voor LCG consultant Karine Mijnheer is het […]

Scenario planning: het is tijd om nú te acteren

En eigenlijk gisteren al. Er moeten besluiten genomen worden voor een onzekere, misschien wel duistere toekomst. En als er besluiten genomen moeten worden, kijken mensen […]

Wat is Policy Deployment? Vertaal strategie naar dagelijks werk

In dit artikel lees je: Wat is Policy Deployment? Policy Deployment, ook wel Strategy Deployment genoemd, is een methode om strategische doelen van een organisatie […]

 

Andere collega's