Over Merel

Vanuit begrijpen ga ik, als organisatiekundige, naar ingrijpen. Dit betekent dat ik goed wil, en moet, snappen hoe het komt dat de situatie is zoals deze is. Hierin kijk ik naar het hele systeem, naar het probleem en naar de personen die hier onderdeel van zijn. Ik geloof erin dat een probleem alleen duurzaam opgelost is als het systeem eromheen ook hierin faciliteert. Ik begrijp vanuit nieuwsgierigheid, stel open vragen en confronteer wanneer nodig.

Wat is jouw ervaring met veranderen en verbeteren?

Afgelopen jaren heb ik vele organisaties mogen begeleiden in hun transitie. De organisaties lopen uiteen van zorginstellingen tot aan financiële dienstverleners. Dit kenmerkt dan ook mijn ervaring: ik kijk veelal systemisch naar een organisatie en bepaal op basis daarvan de beste aanpak, de inhoud is daarin ondergeschikt. Om een verandering duurzaam te maken is het van belang dat van werkvloer tot aan de directie de zingeving van de verandering helder is en dat de juiste structuren en patronen aanwezig zijn. Een cruciale rol hierin speelt het management, met hen valt of staat een verandering. Hierin weet ik goed een balans te vinden tussen de harde en de hardnekkige kant te benoemen, op te adviseren en te interveniëren.

Recente opdrachten

  1. Opstellen van driejarig programma om een organisatie duurzaam te laten leren middels Lean & go fast forward
  2. Opzetten van een structuur voor miljoenen programma en hierop sturen binnen staalhandelaar
  3. Regionale locatie binnen semi-overheidsinstelling begeleiden om werkwijze van 6 weken naar 7 dagen te krijgen

Wat vind jij belangrijk voor organisaties in de toekomst?

We weten dat er mondiale vraagstukken zijn die opgelost moeten worden en dat er veranderingen gaande zijn die ook op landelijk en lokaal niveau impact hebben. Maar de toekomst valt zich niet volledig te voorspellen. Dit betekent dat je als organisatie klaar moet zijn voor het onbekende, ‘expect the unexpected’. Op inhoud is dit dus niet altijd goed te doen maar op processen, structuur én de juiste instelling des te meer. Een organisatie heeft dus ervoor te zorgen dat ze een basis hebben waarop ze kunnen vertrouwen en bouwen, ongeacht wat de toekomst hen brengt. Het is net als in een relatie: je weet niet wat de toekomst je gaat brengen maar als je weet waar de ander voor staat, wat de behoeftes zijn en als je blijft luisteren en praten met elkaar is elke situatie te overwinnen. Samen.

The world hates change, yet it is the only thing that has brought progress.

Charles Kettering

Een van je favoriete quotes?

In deze ene zin zit een paradoxale waarheid. Mensen houden van routines en ritmes, gedijen niet goed bij verandering want dat brengt onzekerheid met zich mee. Het is dus maar al te menselijk om veranderen niet te ambiëren of zelfs te verafschuwen. En toch is verandering het enige dat de wereld vooruit heeft geholpen. En dit geldt niet alleen voor de wereld, ook voor de mens zelf. Vooruitgang en ontwikkeling zijn nodig beter te worden. In wat dan ook. En ik geloof erin dat dit alleen kan door bewust te zijn van jezelf en je omgeving. Geen vooruitgang zonder reflectie. En hier draag ik dan ook graag aan bij. Zowel op individueel niveau als op organisatie als op systeem niveau.

Favoriete inspiratie

  1. De keuze van Edith Eva Eger
  2. De kracht van kwetsbaarheid van Brene Brown
  3. Avondlang tafelen met vrienden

School voor Coaching & LCG: een match made in heaven

School voor Coaching en LCG kennen elkaar al lang. Beide organisaties hebben niet alleen dezelfde missie, maar werken ook vanuit dezelfde waarden en drijfveren. Daarom […]

“Je moet niet te snel denken: ‘dan zal dit het wel zijn’”

Hans Delnoy • Dr. Reddy’s Als Head of Operations is Hans Delnoy verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de Nederlandse vestiging van Dr. Reddy’s: “Bij Dr. Reddy’s […]

4 tips voor het ontwikkelen van Lean leiders in jouw organisatie

We willen een cultuur creëren waarin alle medewerkers zich oprecht betrokken voelen bij het halen van doelen, maar hoe doe je dat? We willen onze […]

 

Andere collega's