Terug naar alle inspiratie

8 misverstanden over Lean en Agile

8 misverstanden over Lean en Agile

Lean, dat is toch zo’n modewoord? Daar gaan we weer: kletspraat over Lean en Agile. Met Agile als bekend jeukwoord kunnen verkeerde verwachtingen worden gecreëerd. Voor ons is het daarom zeker geen straf om acht misverstanden uit de wereld te helpen. Het stelt organisaties juist in staat om met de feiten een keuze te maken om deze filosofieën te omarmen. Om zo medewerkers, klanten en daarmee Nederland en België een stukje gelukkiger te maken.

Misverstand #1: Lean en Agile zijn slechts modewoorden

Al jaren wordt dit gezegd, maar dit is zeker niet waar. De historie van Lean stamt bijvoorbeeld uit begin van de twintigste eeuw. Agile is jonger, maar heeft in enkele jaren enorm populariteit gewonnen in de IT-wereld. Beide methodieken hebben vanaf het ontstaansjaar vele ontwikkelingen doorgemaakt, maar de essentie is hetzelfde gebleven. Lean streeft nog steeds naar het verhogen van klantwaarde en Agile zorgt nog steeds voor meer innovatiekracht.

Misverstand #2: Organisaties zetten Lean in om te bezuinigen

De methodieken kunnen er inderdaad voor zorgen dat je kosten bespaart in huidige processen. Als er minder handelingen nodig zijn om hetzelfde te doen, dan is dit een directe besparing. Met name Lean is erop toegespitst om ‘verspilling’ uit de weg te gaan om zo klantwaarde te vergroten. De primaire focus ligt hierbij op het verhogen van klantwaarde, niet op het verlagen van kosten.

Misverstand #3: Agile zorgt ervoor dat je alle controle op de planning kwijt bent

Eigenlijk is deze stelling niet geheel onjuist, maar ook niet juist. Graag horen managers bij innovaties wanneer het traject start en wanneer het afgelopen is. Met Agile is dat lastiger, omdat je van tevoren niet weet hoeveel tijd het verwerken van de feedback van de klant in beslag neemt. Daardoor is er geen concrete einddatum te noemen. Overigens zie je in veel andere organisaties een ‘schijnzekerheid’. Sommige organisaties geven een concrete opleverdatum, maar zijn daarbij afhankelijk van meerdere externe factoren. Het is dus nooit met zekerheid te zeggen wanneer het wordt opgeleverd. Het bouwen van een huis is hier een voorbeeld van.

Misverstand #4: Lean en Agile werken alleen in teamverband

Het klopt dat je met Lean en Agile in teamverband de beste prestaties kunt neerzetten. Als individu is het namelijk lastig om een verandering teweeg te brengen en bij veranderingen in een hele organisatie wordt al het individueel werk al snel onoverzichtelijk.

Bij Agile werkt een multidisciplinair team het beste en bij Lean een afdelingsoverschrijdend team. Het is daarbij wel belangrijk dat er steun is vanuit het management om vooruitstrevende stappen te kunnen nemen. Maar dit betekent niet dat je als individu kunt leren van de methodieken. Het gaat daarbij om je eigen gedrag: hoe kun jij continu verbeteren en maximale waarde leveren voor je (interne) klant?

Misverstand #5: Lean en Agile zijn wondermiddelen

Het tegendeel is waar, we beginnen klein met Lean en Agile om de kracht van deze methodieken te laten zien. Het is een kunst om de stappen niet te groot te zetten en met een klein proces te beginnen. De filosofieën zijn lange termijn investeringen, om klantwaarde te vergroten. Maar je ziet op de korte termijn al resultaat, zolang je de stappen niet te groot maakt. Met Lean hebben we de intentie om continu te verbeteren, maar het is geen wondermiddel dat je zomaar inzet. Het is een mindset die de organisatie in vele lagen moet voelen en dragen.

Misverstand #6: Met Lean en Agile wordt de manager overbodig

De manager vervult in ieder Lean en Agile traject een belangrijke rol. Ik zal echter niet ontkennen dat de input van de manager verandert. Doordat er meer verantwoordelijkheden worden gedragen door medewerkers, is het voor de manager van belang om te faciliteren en te coachen. Vergis je niet, dit vraagt veel van de manager en daarmee voegt hij enorm veel toe in de ondersteuning. Daarom moet er vanuit de externe consultant niet alleen aandacht zijn voor medewerkers, maar ook voor managers in hun vernieuwde rol. Het samenspel is bepalend voor het succes. Het management bepaalt de richting, de medewerkers de invulling van de stappen.

Misverstand #7: Lean en Agile zorgen voor een democratie

Hier is het belangrijk om verschil te maken tussen een democratische organisatiestijl en de organisatie als democratie. Het is niet zo dat Lean en Agile ervoor zorgen dat medewerkers de missie en de visie bepalen van de organisatie, maar het zorgt er wel voor dat medewerkers hun werk anders kunnen indelen binnen deze doelen als dit de klantwaarde verhoogt. Wij geloven dat dit voor een hoge medewerkerstevredenheid zorgt en daar voegen we vaak aan toe dat ‘blije medewerkers zorgen voor blije klanten’. De interne zeggenschap van medewerkers vergroot namelijk de betrokkenheid en dat levert voor iedereen voordelen op. Er is dus geen sprake van een democratie, maar van zeggenschap.

LEAN TRAININGEN VAN LCG

Yellow, Green & Black Belts

De Lean trainingen van LCG zijn opgebouwd in verschillende modules, ook wel Belts genoemd. We hanteren de wereldwijde standaard van het Lean Competence System (LCS) van de Universiteit van Cardiff. Na elke training ben je dus verzekerd van een internationaal erkend certificaat. Je kunt de Belts als losse trainingen volgen of direct achter elkaar.

Misverstand #8: Het is een doel om zo Lean en Agile mogelijk te werken

Wat een mooie kans om deze fabel uit de wereld te helpen. We noemen Lean en Agile niet voor niets filosofieën. Het is een overtuiging om doelen te behalen en klantwaarde te vergroten. De veranderingen die nodig zijn voor deze doelen vragen focus. Het mag nooit of te nimmer een op zichzelf staand doel worden om ‘zo Lean of Agile mogelijk te werken’, het doel is altijd gericht op het vergroten van de klantwaarde, medewerkerstevredenheid en financiële resultaten.


Over de auteur

Ik ben een betrokken consultant die organisaties begeleid in hun veranderingsproces naar meer wendbaarheid op een enthousiaste en energieke manier. Het beste kom ik tot mijn recht als iemand die een spiegel voorhoudt.

profiel Martine Oegema