Terug naar alle inspiratie

Wat is Agile management?

Wat is Agile management?

Zoals eerder vernoemd is het Agile management gebaseerd op het bekende Agile manifesto. Dit manifesto kent vier waarden en bovendien twaalf principes. Door middel van deze principes wordt maximale klantwaarde gecreëerd. Daarnaast dragen de principes bij aan het bereiken van medewerkerstevredenheid in de ontwikkelteams. Uiteindelijk moet deze manier van werken leiden tot financiële resultaten. 

De vier waarden

Dus Agile kent vier waarden. Daarbij is belangrijk om te weten dat de tekst links belangrijker wordt geacht dan de tekst rechts. Dit betekent niet dat de thema’s die aan de rechterkant staan onbelangrijk zijn, maar dat wanneer er geprioriteerd moet worden de linkerkant voorrang krijgt. Aldus de ontwikkelaars van dit manifesto. Het gaat om de volgende vier waarden:

 • Mensen en hun interacties    boven    processen en gereedschappen/tools 
 • Functionerende software     boven    uitgebreide documentatie 
 • Samenwerking met de klant    boven    contractonderhandelingen 
 • Snel reageren op verandering    boven    het volgen van een plan 

Deze waarden worden in veel organisaties naar hun eigen context doorvertaald. Een voorbeeld van deze vertaling is het werken met veel kleinere projectteams (richtlijn is 3 tot 9 teamleden). Het werken in kleinere teams heeft een aantal voordelen. Ten eerste is de kans op betere interne communicatie groter. Daarnaast kunnen deze teams sneller schakelen met klanten over hetgeen ze aan het ontwikkelen zijn. Maar ook de vergaarde feedback is sneller te verwerken en zijn daardoor sneller in staat om te veranderen. 

Twaalf principes

Naast de vier waarden zijn er twaaf principes die ten grondslag liggen aan het Agile Manifesto. Ter illustratie dit zijn de twaalf principes:

 1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant. Dit door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software.
 2. Verwelkom veranderende behoeftes, dat kan ook nog laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant.
 3. Lever regelmatig werkende software op. Liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar maanden.
 4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken, dit gedurende het gehele project.
 5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen, in en met een ontwikkelteam, is door met elkaar face-to-face te praten.
 7. Werkende software is de belangrijkste maat voor voortgang.
 8. Agile processen bevorderen duurzame ontwikkeling. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden.
 9. Voortdurende aandacht voor technisch meesterschap en een goed ontwerp versterken agility.
 10. Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.
 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelf-organiserende teams.
 12. Op vaste tijden, reflecteert het team hoe het effectiever kan worden en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.

Kortom Agile management is gebaseerd op vier waarden en twaalf principes. Zo kent Agile verschillende methodes en raamwerken om het gedachtegoed in te zetten in een organisatie. Onder andere Scrum is een van de bekendste raamwerken.  


Over de auteurs

Ik ben nieuwsgierig, bekijk zaken graag met een open geest – domme vragen bestaan niet – en probeer te waken voor snelle oordelen. Dit geeft mensen vertrouwen, omdat ze vanuit die opstelling weten wat ze aan mij hebben.

profiel Berend Pekelharing

Ik ben een betrokken consultant die organisaties begeleid in hun veranderingsproces naar meer wendbaarheid op een enthousiaste en energieke manier. Het beste kom ik tot mijn recht als iemand die een spiegel voorhoudt.

profiel Martine Oegema