Terug naar alle inspiratie

Drie lessen om de jeugdzorg te verbeteren

Drie lessen om de jeugdzorg te verbeteren

Onlangs organiseerden we de workshop ‘Samen de jeugdzorgketen verbeteren’. Daaruit bleek een grote behoefte aan eenduidige en laagdrempelige mogelijkheden voor het doen van zorgmeldingen, waarmee de jongere direct toegang krijgt tot de juiste hulp, met flexibiliteit om maatwerk te leveren. Maar er was meer! Onze 3 belangrijkste lessen.

1. Begrijp van elkaar hoe het zit

Voor de gelegenheid volgden we tijdens de workshop een jongere aan de hand van een waardestroom uit de jeugdzorgketen, van signaal tot evaluatie van de hulpverlening. Alle betrokken organisaties zien verschillende onderdelen van het traject en handelen met de beste intenties. Het effect? Verschillende werkwijzen, interpretaties en toepassingen van beleid, waarbij het kan voorkomen dat verschillende organisaties in dezelfde keten elkaar tegenspreken.

Wij geloven dat een eerste verbeterstap is elkaar op concrete onderwerpen beter te begrijpen: Wat verstaan verschillende organisatie onder een ‘zorgmelding’?

Een aanpak voor verandering? Dat bepalen we altijd samen.

Onze werkwijze

#2 Een goed begin met de juiste mensen

Een zorgmelding komt binnen bij verschillende partijen. Het kan voorkomen dat een melding van één jongere minimaal 3 keer behandeld wordt door experts van verschillende organisaties. Met tussen die intake-momenten (hoge) voorraden en dus wachttijden. Elk overdrachtsmoment leidt tot extra werk en een grotere kans op fouten. Ondertussen verstrijkt de tijd. Op het moment dat er passende zorg gekozen is, is de hulpvraag van de jongere mogelijk veranderd.

Wat als de jongere bij binnenkomst meteen een intake krijgt met de juiste specialisten? Zo krijgt hij of zij snel en in één keer de juiste ondersteuning. Medewerkers ervaren minder werkdruk, door lagere of zelfs afwezige voorraden. Een organisatie die volgens dit principe werkt, is KiECON. In dit filmpje zie je hoe zij een intake doen.

#3 Stuur en overleg over de keten heen

Doordat de aanvliegroutes van organisaties in de jeugdzorgketen variëren, verschillen de doelen waarop men stuurt. Ze lijken hier en daar zelfs tegenstrijdig. Dit wordt zichtbaar in budgettering, het bepalen van de benodigde hulpverlening en verdeling van het werk over de verschillende partijen.

Om als keten samen stappen te zetten in de juiste richting, is een eenduidige, frequente overlegstructuur nodig op keten- en landelijk niveau. Hoe beter de doelen op deze niveaus op elkaar aansluiten, hoe bestuurbaarder en beïnvloedbaarder de jeugdhulpverlening wordt. Door het overleg kort cyclisch in te plannen, worden knelpunten snel en effectief besproken en opgelost. Dat hebben we bij LCG met onze eigen ogen gezien in andere sectoren, zoals de overheid, de woningbouw en de financiële dienstverlening.

Er is, kortom, ruimte voor verbetering! Wil je een impressie van de workshop? Hieronder vind je een impressie van een de workshop!

Meer weten?

Lees meer over wat continu verbeteren precies inhoudt! Of ontdek onze blog over het creëren van een verbetercultuur met Lean. Andere effectieve methoden om verbetering te realiseren is door het gebruik van een Obeya


Over de auteur

Ik ben enthousiast en leergierig en krijg energie van het vertalen van complexe vraagstukken naar concrete en haalbare doelen. Het is mijn ambitie om mensen met verschillende belangen en functies uit verschillende lagen in een organisatie samen te brengen.

profiel Alissa Wetzer