Terug naar alle inspiratie

Heldere doelen: beter sturen én sneller leren

Heldere doelen: beter sturen én sneller leren

Er ging eens een Japanse leermeester op bedrijfsbezoek in de Verenigde Staten. De Amerikanen toonden hem keurige rapportages met groene cijfers. Ze kenden geen zorgwekkende afwijkingen of problemen, zo vertelden ze trots. De leermeester vond dit een bijzonder slecht teken. Óf de échte problemen werden buiten de (groene) cijfers gehouden, óf het ontbrak de organisatie aan ambitie. Er werd sowieso onvoldoende geleerd. Een zeer kwalijke zaak in zijn ogen.

Échte problemen

Dit verhaal zette ons aan het denken. We wierpen een blik op ons eigen knalgroene dashboard. En inderdaad, groene cijfers gaven ook ons de nodige luwte om de échte problemen onder de radar te houden. Of zelfs onder de radar op te lossen. Maar leerden we zo wel voldoende op de lange termijn?

Zeg eens zelf: heb jij weleens gewerkt bij een organisatie die heldere doelen nastreeft, waarin jij je eigen aandeel kent? Waarbij continu duidelijk is of jullie op koers liggen en waar bijgestuurd moet worden? Waarbij het op geen enkele manier aanvoelt alsof er verantwoording moet worden afgelegd bij een afwijking?

Inzicht met Obeya

Obeya is een middel dat organisaties helpt om hun doelen zo efficiënt mogelijk te halen. Het is een plek waarin visie, doelen, processen en verbeteringen samenkomen. In één oogopslag zie je de status van deze onderdelen. Een van de belangrijkste succesfactoren van een Obeya is transparantie. Transparantie over de status van lopende processen, verbeterprojecten en scores van de KPI’s is noodzakelijk om te weten of je op koers ligt. Wanneer je niet eerlijk bent over de cijfers, ga je je doelen niet halen en is er geen leereffect.

Afwijkingen zijn kansen

Afwijkingen zijn juist kansen om te leren en te verbeteren. Hoe eerder afwijkingen in beeld zijn, hoe sneller je leert en hoe makkelijker je kunt sturen. Hoe goed de intenties ook zijn, we zien in de praktijk dat mensen tóch bang zijn voor een afrekening. Stel je voor dat je ‘rood’ of ‘oranje’ moet rapporteren. Dat voelt als falen en levert lastige vragen op. Het zorgt daarnaast voor een heleboel extra werk… Logisch dat deze situatie uit de weg gegaan wordt. Alleen blijven het gewenste leereffect en resultaat uit.

WHITEPAPER

We measure to improve, not to prove

Wil je meer weten over deze cultuur? Download dan dit 5-stappenplan van Arjen Hoekzema. Hij licht toe hoe je een duidelijke koers en transparante cultuur creëert om uiteindelijk echt te kunnen sturen op doelen.

Leren én verbeteren

Wat is de oplossing? In de afgelopen jaren leerden we dat een cultuur van transparantie cruciaal is bij het bereiken van doelen. Door te sturen op doelen ontstaat begrip over afwijkingen. Daardoor voelt rapporteren over je scores niet langer als verantwoording afleggen voor een tribunaal. Je rapportage wordt gebruikt om bij te sturen, te leren en te verbeteren.

Wil je meer weten over deze cultuur? Download dan hierboven gratis het 5-stappenplan ‘We measure to improve, not to prove’ van Arjen Hoekzema. Hij licht toe hoe je een duidelijke koers en transparante cultuur creëert om uiteindelijk echt te kunnen sturen op doelen.

Ervaar Lean bij de bron

Lean Japan Study Tour

Tijdens deze studiereis maak je kennis met Lean bij de bron. Door bezoeken aan organisaties, interviews met Japanse managers en verdieping in de Japanse cultuur leer je wat ultieme klantbeleving is en wat streven naar perfectie betekent.

Meer weten?

Lees bijvoorbeeld de blog ‘Creëer een verbetercultuur met Lean’ of leer meer over het gebruik van een Obeya


Over de auteur

Ik ben nieuwsgierig aangelegd en altijd bereid om grondig ergens in te duiken, tot ik de inhoud begrijp. Dat schept vertrouwen. Ik gebruik de kracht van visualisaties en ben daarmee in staat om complexe zaken simpel uit te leggen.

profiel Arjen Hoekzema