Wendbaar organiseren

Hoe richt je jouw organisatie in om van waarde te blijven in een continu veranderende wereld?

Technologische ontwikkelingen zoals big data, machine learning en robotisering werken steeds hogere verwachtingen in de hand. Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van klimaat, vergrijzing en volksgezondheid zorgen voor toenemende onzekerheid en complexiteit. Voor organisaties is wendbaar zijn niet langer een mogelijkheid — het is een noodzaak om relevant te blijven.

Waarom wendbaar organiseren?

 • Sneller leren, sneller resultaat, sneller klantwaarde
 • Regie over je organisatie als systeem
 • Veilige cultuur om te experimenteren en ontwikkelen
 • Agile methode toegepast op jouw specifieke organisatie

Bij welke uitdaging kunnen wij je helpen?

Hoe sluiten we onze diensten beter aan op wensen van de klant?

Hoe sluiten we onze diensten beter aan op wensen van de klant?

Wanneer huidige klanten minder enthousiast raken over je product of dienst en nieuwe klanten niet voor je kiezen, is er werk aan de winkel. De vraag hoe je je diensten beter aansluit op de behoefte van de klant, bestaat uit twee subvragen: Hoe weet ik wat de behoefte van mijn klant is? En, Hoe kan ik zo snel mogelijk aan deze behoefte voldoen?

Hoe kunnen we sneller beslissingen nemen?

Hoe kunnen we sneller beslissingen nemen?

Wie beter en sneller wil aansluiten op de vraag van een klant, doet er goed aan het beslissingsproces te versnellen. Niet door dag en nacht door te werken, maar door de doorlooptijd van het nemen van beslissingen te verkorten. In dit artikel leggen we uit waarom een organisatie waarin sneller beslissingen worden genomen in het voordeel is en welke drie voorwaarden daarvoor nodig zijn.

Hoe versnellen we innovatie?

Hoe versnellen we innovatie?

Innoveren is noodzakelijk om aan de steeds veranderende klantwens te blijven voldoen. Zo houd je je product of dienst actueel. De definitie van ‘innovatie’ betekent invoering van nieuwigheid. Dit hoeft geen rigoureuze uitvinding te zijn zoals de smartphone. Juist ook een incrementele productverbetering kan al grote impact hebben op de klantwaarde die je levert.

Hoe creëren we zelfstandige High Performing teams?

Hoe creëren we zelfstandige High Performing teams?

Consultant Theresa Hackelberg: “In mijn werk als Agile consultant kom ik ze op verschillende manieren tegen. Geen high performing team is hetzelfde. Wel zie ik veel overeenkomsten. Als ik het versimpel komt het neer op samenwerken. In een divers, betrokken en fantastisch team werken aan een belangrijk gezamenlijk doel.”

Hoe benutten we onze capaciteit optimaal?

Hoe benutten we onze capaciteit optimaal?

Medewerkers hebben het erg druk, werken aan verschillende projecten en er liggen nog allerlei taken en ideeën klaar om opgepakt te worden. Hoe zorg je ervoor dat je de beschikbare capaciteit binnen je organisatie zo goed mogelijk inzet? Dit is een vraag die vaak aan LCG wordt gesteld en waarmee wij organisaties kunnen helpen.

Hoe zorgen we voor focus op productontwikkeling?

Hoe zorgen we voor focus op productontwikkeling?

Productontwikkeling is belangrijk om aan de steeds veranderende klantwens te blijven voldoen. Hoe zorg je ervoor dat je aandacht daarop gericht blijft? Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar de 5 succesfactoren die zorgen voor focus op productontwikkeling.

logo ciz
logo Eigen Haard
logo Gemeente Utrecht
logo Greetz
logo Isala
logo Kadaster
logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
logo Ministerie van Defensie
logo NN
logo Nestlé
logo Philips
logo ProRail
logo Reinaerde
logo Slingeland Ziekenhuis
logo Staedion
logo Tony's
logo Triodos
logo Vattenfall
logo Welzorg
logo WZA

Onze visie op wendbare organisaties

In wendbare organisaties draait het om klantwaarde. Wij geloven dat als je je als organisatie wendbaar organiseert je een fijne werkomgeving creëert voor medewerkers, leiders, klanten, omgeving. Je werkt toe naar klantwaarde, waar het om eigenlijk om gaat. Je bent bezig met dat wat nu belangrijk is en past je aan zodra de wereld verandert.

Recente resultaten

Voorbeelden van klanten met wie we hebben gewerkt aan de wendbaarheid van hun organisaties.

Hightech sector

Agile transformatie in een hightech omgeving

Een wereldspeler in de halfgeleiderindustrie zit voor op de golf van technologische ontwikkeling. De engineering afdeling wordt overbevraagd en dat leidt tot conflicten over capaciteitsverdeling…lees verder

Greetz

Realisatie van strategische doelen bij Greetz

Greetz had de wens om meer focus te creëren in hun jaardoelen en bij het realiseren van ideeën het eigenaarschap in de veranderteams te vergroten…lees verder

Financiële instelling

Meer autonomie en verantwoordelijkheid voor de afdeling ‘Investeringen’

De afdeling investeringen van een financiële instelling wilde naar aanleiding van een adviesrapport gaan werken met Agile teams. Aan LCG de opdracht dit werkend te krijgen…lees verder

Voedingsmiddelen sector

Sneller resultaat én een lagere werkdruk met cross-functionele Agile teams

Een wereldspeler in de voedingsmiddelenindustrie innoveert voortdurend om bij te dragen aan een gezondere toekomst. Binnen de Nederlandse organisatie…lees verder

Vattenfall

Succesvol veranderen met het Scrum Framework

Een divisie van Vattenfall pakte een van de belangrijkste verandertrajecten aan met het Scrum Framework. LCG begeleidde hen hierbij…lees verder

Waarom LCG als partner voor wendbaar organiseren?

Resultaten belooft iedereen. Maar ze zijn soms net zo snel gevlogen als consultants zelf. Daarom brengen we onze magie in de mix: verbinding. Op het doel, op de inhoud én op de relatie. Alleen dan volgt blijvende impact.

We hebben onze wortels in de Lean en Agile filosofie, maar geloven dat een methode nooit een doel op zich moet zijn. We hanteren dan ook altijd het ‘doen-wat-werkt’ principe.

De harde kant gaat bijvoorbeeld over werkvormen, overlegstructuur en processen. Waar het spannend wordt, is de hardnekkige kant. Dat gaat over gedrag, teamdynamiek en niet-helpende patronen in de organisatie. Daar zijn we van nature goed in.

Wij onderscheiden ons in onze aanpak door uit te gaan van wat wél kan, oprecht contact te maken met de organisatie, werkvormen te vinden die energie opwekken bij medewerkers en door het echt sámen te doen. Het gevolg? Enthousiasme voor het traject dat zich als een olievlek onder medewerkers verspreidt.

We weten niet alles van tevoren. En dat hoeft ook niet. Omdat we zo snel mogelijk aan het werk gaan. Moedig en vol verve. Wij doen kleine experimenten om de gekozen aanpak te testen.

LCG’ers herken je uit duizenden. Ze zijn zich van nature sterk bewust van welke rol ze hebben in een situatie. Kritische consultant, behulpzame coach, inspirerende gids, gestructureerde facilitator of gewoon even warme, plezierige collega. Petje op, petje af.

LCG helpt organisaties van begint tot eind bij hun verandering. Door te adviseren, te realiseren en te inspireren. Door te leiden, begeleiden en opleiden. Samen met meer dan 80+ klantorganisaties leren we continu wat goed werkt en wat beter kan. Zo versterken we elkaar, in het ecosysteem voor organisatieverandering.

Onze experts in wendbaar organiseren

Bij LCG werken enthousiaste veranderconsultants, die begrijpen hoe organisaties werken. Zij hebben elk hun eigen expertise.

Laura van Keeken
Joost Frenay
Martine Oegema
Eppo Kuipers
Alexander van Swinderen
Anne Oostdam
Theresa Hackelberg
Martijn van Laak

Agile Scrum opleidingen?

Veelgebruikte interventies in Agile transformaties

 • Agile leadership en coaching
  De overgang van ‘command and control’  naar Agile, oftewel een wendbare organisatie, vraagt om een compleet nieuwe mentaliteit. Agile coaches begeleiden leiders en teams in de ontwikkeling van die mentaliteit om (team)resultaat te halen in een inspirerende en stimulerende werkomgeving.
 • Large Agile @ Scale (LESS)
  LeSS is een raamwerk voor het opschalen en inrichten van je organisatie waarbij meerdere teams samenwerken aan een product. In het raamwerk staan richtlijnen die je kunt implementeren om effectief een wendbare organisatie te worden.
 • SAFe implementatie
  Scaled Agile Framework is een raamwerk dat organisaties helpt op te schalen in de Agile werkwijze. Het bevat richtlijnen voor rollen en verantwoordelijkheden, hoe het werk te plannen en te beheren en handvaten om de waarde van de organisatie te borgen. 
 • Scrum Framework
  Scrum is een veelgebruikt raamwerk dat bestaat uit rollen, rituelen, overzichten en spelregels. Het vergroot de wendbaarheid van een team en maakt het mogelijk om aan te sluiten op de wensen van de klant. 

De harde en hardnekkige kant in verandering

We integreren in elke aanpak de harde en de hardnekkige (zachte) kant van een verandering.

De harde kant gaat over zaken als werkmethoden, overlegstructuren, processen en systemen. De zachte kant gaat over groepsdynamiek, gedragspatronen en onderstromen. We nemen hier bewust de tijd voor, met teams op alle niveaus. Het zit in de natuur van elke LCG’er om snel te schakelen van een inhoudelijk gesprek naar een interventie op sfeer of gedrag in het moment.

Verkennend gesprek?

We kunnen ons zo maar voorstellen dat je enthousiast bent geworden van ons verhaal. Meer weten? Bel of mail met onze consultant Laura om je vraag of uitdaging te verkennen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte door inspirerende verhalen, nieuwe ontwikkelingen en evenementen.