Terug naar alle inspiratie

3 key takeaways uit een privé gastcollege van prof. dr. Bob de Wit

3 key takeaways uit een privé gastcollege van prof. dr. Bob de Wit

LCG maakt organisaties klaar voor de toekomst. Dat doen wij door organisatieveranderingen te realiseren en de strategie vorm te geven. Om onze strategische kwaliteiten verder te ontwikkelen hebben wij op onze jaarlijkse inspiratiedag prof. dr. D. (Bob) de Wit gevraagd zijn kennis op het gebied van strategie met ons te delen.

In een inspirerend gastcollege gingen Bob en onze collega’s met elkaar in gesprek. Wat hebben wij eruit gehaald? En hoe denken wij deze inzichten te kunnen inzetten bij onze klanten? Je leest het hieronder.

Bob de wit is een autoriteit op het gebied van strategie die zijn sporen breed heeft verdiend op wetenschappelijk en zakelijk gebied. Naast Professor bij Nijenrode Universiteit waar hij een Executive MBA, General Management Program en Strategic Leadership Program, onderwijst, heeft hij een succesvol consultancy bureau: Strategy Works|Strategy Academy. En oh ja, hij heeft ook nog meerdere publicaties op zijn naam staan, waarvan Strategy: An International Perspective zijn bekendste is.

TAKEAWAY 1

Omarm de paradox: balans in shaping en building

Veruit de meeste collega’s noemen het inzicht: ‘Strategie is geen puzzel die opgelost kan worden.’ Het is niet op te lossen dat je tegelijkertijd je bestaande producten moet verbeteren en moet innoveren vanuit nieuwe ideeën. Beide hebben een andere aanpak, ook wel building (het bestaande verbeteren) en shaping (iets nieuws scheppen) genoemd. Juist de paradox dat dit naast elkaar bestaat, is wat omarmd moet worden.

Als je hier tegelijkertijd mee bezig bent is het belangrijk dat je zorgt voor de juiste balans tussen beide bewegingen. Vaak is één van de twee (meestal building) oververtegenwoordigd in een bedrijf, zeker als je kijkt naar besturen met denkwijze van vorige generaties. Om de balans te herstellen is er dus ook aandacht nodig voor de andere energie. Het moet tegelijk. En dat zorgt uiteraard voor spanning. De crux zit hem dus in het omarmen van die spanning, de paradox. En ze te laten samen komen in bepaalde iteraties.

Sommigen mensen zijn goed in exploiteren van het bestaande (building), anderen weer goed in exploreren van het nieuwe (shaping). Om te zorgen dat beide bewegingen niet uit elkaar groeien deelde Bob een van de manieren waarop je verbonden blijft. Namelijk parallel building en shaping, met reguliere momenten waarop over en weer gepresenteerd wordt waar men mee bezig is. Geen discussies of overtuigingen, maar informeren en inspireren. Dit principe is in het plaatje hieronder weergegeven.

TAKEAWAY 2

Vind de balans door juist iets anders toe te voegen

Veel collega’s werden geprikkeld door de volgende uitspraak van Bob: “Als je alleen maar het proces begeleidt op basis van de kennis die in het bedrijf aanwezig is, dan stap je automatisch in dezelfde valkuil van het bedrijf.” Oftewel: je gaat mee in de blinde vlek van de organisatie. Dat moet je als consultant natuurlijk niet doen. Je moet juist iets anders toevoegen. Door uit te zoomen. Wat zie je gebeuren? Is dit een organisatie gericht op controle? Breng dan wat meer chaos. Is de organisatie te veel gericht op de korte termijn? Zorg dan voor een autoriteit, een ‘kanon’ die urgentie kan creëren voor de lange termijn. Maar ook: Wat zie je in de externe omgeving gebeuren? Welke interventie is nodig om de balans zodanig te herstellen? Ook hier weer: omarm die tegenstrijdigheden. Zie de afbeelding hieronder.

TAKEAWAY 3

De wereld verandert snel, waar moeten we naartoe en hoe komen we daar?

Bob ging uitgebreid in op het creëren van een strategie op basis van een vision. Maar hoe creëer je een vision? Hoe weet jij waar je die stip moeten zetten om als organisatie in de toekomst nog steeds waardevol te zijn?

Het was waardevol om weer stil te staan bij: we arriveren in een nieuwe fase: het digitale tijdperk. Dit vraagt voor van bedrijven een (radicaal) nieuwe strategie. Echter, veel bedrijven zijn nog gebouwd op strategieën uit het industriële tijdperk. Dat is waar wij als consultants een rol in kunnen spelen. Het creëren van bewustzijn dat onze samenleving een nieuw digitaal tijdperk in gaat. Wat betekent dat voor een bedrijf? En hoe kunnen wij bedrijven helpen een strategie te ontwikkelen en realiseren richting die digitale stip op te horizon?


Kortom: een inspirerende ochtend met inzichten die wij kunnen toepassen bij onze klanten. Uiteraard gunnen wij onze lezers ook deze inzichten. Wil jij voor je bedrijf een strategie die aansluit bij een duurzame toekomst? Accepteer dan het nieuwe tijdperk (in plaats van te negeren), omarm de paradox (in plaats van ertegen te vechten) en creëer de juist balans door iets anders te doen. Wij helpen je daar graag bij!


Meer weten?

Ontdek hoe je succesvol verandertrajecten opzet of lees meer over hoe je klantwaarde kan creëren.


Over de auteur

Ik heb de oprechte intentie om oordeelloos te zijn. Op deze manier lukt het mij om mensen en organisaties echt te begrijpen, zodat ik ze echt kan helpen. Dit doe ik met behulp van goedbedoelde humor en een sterke overtuigingskracht.

profiel Paul Hendriks