Terug naar alle inspiratie

Hoe zorgen we voor focus op productontwikkeling?

Hoe zorgen we voor focus op productontwikkeling?

Een van de principes uit het Agile Manifesto is: ‘Werkende producten boven allesomvattende documentatie’. Toch lukt het niet altijd om de focus te houden op productontwikkeling. Ook al gaat het om je belangrijkste product(en). Productontwikkeling is belangrijk om aan de steeds veranderende klantwens te blijven voldoen. Hoe zorg je ervoor dat je aandacht daarop gericht blijft?

Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar de 5 succesfactoren die zorgen voor focus op productontwikkeling.

 1. Focus op de klantbehoefte
 2. Werkende producten boven allesomvattende documentatie
 3. MVP ontwikkelen en testen
 4. Multidisciplinaire teams
 5. Autonomie in de teams en ‘alignment’ in de top van de organisatie


Focus op de klantbehoefte

Veel organisaties bedenken wat de klant zou willen en komen er vervolgens (vaak pas veel later) achter dat dat niet aansluit bij de behoefte van de klant. Focus op productontwikkeling is niet voldoende om toekomstbestendig te zijn, je moet ook weten welke richting deze ontwikkeling op moet gaan. En daarvoor is het nodig dat je weet wat de klant wil.

Om je product of dienst aan te laten sluiten bij de klantbehoefte zijn er twee vragen belangrijk:

 1. Hoe weet je wat de behoefte van de klant is?
  Antwoord: Door het je klant te vragen. Hiervoor zijn verschillende methoden en middelen om erachter te komen wat écht de behoefte is van jouw klant.
 2. Hoe kan je zo snel mogelijk aan die behoefte voldoen?
  Antwoord: Leren door te doen.

In het artikel ‘Hoe sluiten we onze diensten beter aan op de wensen van de klant?’ gaan we uitgebreid in op deze vragen.

Dolfijn of duikboot

Om wendbaar te kunnen zijn en om je product continu goed af te blijven stemmen op de laatste wensen van je klant, moet je feedback blijven vragen. Hiervoor gebruiken we de metafoor van de duikboot en de dolfijn. Een duikboot blijft voor lange tijd onder de radar en popt ineens op met een bijna klaar product, terwijl een dolfijn regelmatig bovenkomt om bij de klant te checken of de ontwikkelingen nog steeds naar wens zijn.

Werkende producten boven allesomvattende documentatie

Zoals in de inleiding al genoemd, is dit een van de principes van het Agile Manifesto. Er gaat vaak veel tijd en aandacht naar het documenteren van de nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor is er al veel tijd verloren en is er een stapel aan documenten voordat er überhaupt een (nieuw) product is. Denk bijvoorbeeld aan ver uitgewerkte business cases of gedetailleerd uitgeschreven requirements.

Natuurlijk is het belangrijk om deels dingen vast te leggen en te noteren, maar het is zinvoller om een werkend product te testen en daarmee te werken. Ook voor de klant werkt dit beter. Die heeft meer aan iets tastbaars dan aan een geschreven uitleg.

Hiermee komen we op de volgende succesfactor: je focust op het maken van een MVP, een minimum viable product.

Agile training

AGILE EXPERIENCE | 13.00 – 17.00 uur | €250

Ervaar de kracht van Agile

Ben jij nieuwsgierig naar het Agile gedachtegoed en wil je ook ontdekken hoe Agile en Scrum helpen om snel en effectief klantwaarde te leveren? Tijdens de Agile Experience ervaar je in een middag de manier van Agile werken tijdens het simulatiespel. In deze workshop komt de theorie tot leven.

MVP ontwikkelen en testen

Agile gaat ervan uit dat je leert door te doen. Daarom zijn Agile en experimenteren onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Door zo snel mogelijk een werkend product op te leveren, die vervolgens te toetsen bij je klant, zorg je ervoor dat je sneller weet of je wel of niet op de juiste weg bent. Dit noemen we binnen Agile een MVP: minimum viable product.

We hebben vaak de neiging om alles in één keer helemaal goed te willen doen. Maar juist van fouten leer je het meest. Niet alleen bij productontwikkeling, dit geldt voor elk ontwikkelproces of verandertraject. Veel organisaties zeggen ‘fouten maken mag’, bij LCG zeggen we ‘fouten maken moet’.

8 tips om een experiment te starten

We geven je inspiratie als het gaat om experimenten (snel) opzetten. Dat doen we aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Naar de 8 tips

Multidisciplinaire teams

Het inrichten van multidisciplinaire (of cross-functionele) teams is een factor die bijdraagt aan focus op productontwikkeling. Als team ben je dan namelijk niet afhankelijk van andere teams en heb je geen wachttijd hierdoor. Als je afhankelijk wordt, focus je vaak niet op wat voor de klant het belangrijkste is. Je krijgt eilandgedrag en wij in plaats van samen.

Een multidisciplinair team is het tegenovergestelde van volledig gespecialiseerde teams. In plaats van met z’n allen een klein onderdeel van de bedrijfsvoering te kennen, beheerst een cross-functioneel team minimaal 80% van alle competenties en skills die nodig zijn om volledig aan een productontwikkeling te kunnen werken. Je hebt alles zelf ‘in huis’ en bent niet afhankelijk van andere afdelingen. Dit komt de snelheid ten goede.

Bovenstaande klinkt makkelijk, maar in de praktijk is dit een van de grootste uitdagingen in het worden van een wendbare organisatie. Er zijn meerdere redenen waarom dit vaak complex is:

 • Specialisten willen graag samenwerken vanuit hun specialisme
 • De experts in een cross-functioneel team praten vaak een andere taal
 • Organisaties zijn van oudsher niet product gefocust ingericht
 • Het herstructureren van afdelingen is (juridisch) vaak ingewikkeld
 • Toch wegen de voordelen van een cross-functioneel team (meestal) op tegen deze nadelen.

Autonomie in de teams en ‘alignment in de top van de organisatie

In een niet Agile organisatie bepaalt het management wat prioriteit heeft in het maken en ontwikkelen van een product, terwijl deze groep het minst contact heeft met de klant. Om focus te houden op het product en de klant moet de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie liggen. Het team dat aan het product of de dienst werkt, heeft zelf het mandaat om te beslissen over zaken die impact hebben op de wens van de klant. Zij zijn de experts en weten het meest van het product en de klant.

Om teams zelf de juiste beslissingen te laten nemen, zijn wel kaders vanuit het management nodig. Bijvoorbeeld: Binnen welk budget mag wie wat beslissen? Om deze kaders te kunnen geven, is het belangrijk dat het management er een duidelijke visie met bijbehorende doelstellingen heeft. Een stip op de horizon. Het management bepaalt de koers en sturen bij wanneer dat nodig is.


Aan de slag met focus op productontwikkeling?

Als wendbare organisatie is het belangrijk om aan de klantvraag te blijven voldoen. Focus op productontwikkeling is hiervoor een voorwaarde. Dit is niet zo simpel als het misschien klinkt. Het raakt namelijk de organisatie op verschillende vlakken: processen, leiderschap, doelen en gedrag. En die zijn voor elke organisatie anders. Wil je meer weten hoe jouw organisatie meer focus op productontwikkeling kan krijgen? Neem contact op met Larissa of Laura.


Een resultaatgerichte organisatieadviseur met veel empathie, die graag wordt uitgedaagd. Brengt organisaties en teams in beweging door te kijken naar wat er wel kan.

Profiel Larissa Hendriksen

Rustig karakter met continu enthousiasme op de verandering, inhoud en proces, én bovenal samenwerking met de klant.

profiel Laura van Keeken