Algemene voorwaarden LCG

Betaling

De totale trainingskosten dienen binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Dit geldt niet voor de gratis workshops en webinars.

Annulering

Onder annulering verstaan we het opheffen van de inschrijving, niet deelnemen aan één van de trainingsdagen (tenzij inhalen mogelijk is op de betreffende training) of het verplaatsen van het startmoment van de training of het event, door de deelnemer of de organisatie waar hij of zij werkzaam is.

Wij hanteren de volgende annuleringsregeling:

 • Tot 4 weken vóór aanvang van de eerste trainingsdag of het event kun je zonder kosten annuleren. Dat doe je door in te loggen op het trainingsplatform.
 • Bij annulering gelijk aan of korter dan 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag of het event wordt 50% van de trainingsprijs in rekening gebracht. (Dit geef je door per e-mail, [email protected])
 • Bij annulering gelijk aan of korter dan 2 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 100% van de trainings- of eventprijs in rekening gebracht. (Dit geef je door per e-mail, [email protected])
 • Daarnaast bij een annulering en/of wijziging van de trainingsdagen gelijk aan of korter dan 8 werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 100% van de arrangementskosten die LCG dient te vergoeden aan de locatie in rekening gebracht.

Deze annuleringsregeling vervalt wanneer jouw organisatie ervoor zorgt dat een andere medewerker aan de training of het event deelneemt. Als onverhoopt vanuit LCG een training niet kan plaatsvinden, worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht en wordt er gezocht naar een passend alternatief.

Inhalen gemiste trainingsdagen

Mocht je tijdens een training onverhoopt een trainingsdag missen (niet zijnde de eerste trainingsdag), dan kun je contact met ons opnemen voor een passend alternatief. Inhalen is niet bij alle trainingen mogelijk en alleen indien een groep die dezelfde training volgt ook plaatsen beschikbaar heeft. Het inhalen van trainingsdagen is beperkt tot maximaal één dag of één blok van twee dagen. Deze kunnen alleen binnen zes maanden worden ingehaald.

Weet je bij voorbaat al dat je aan één van de geplande dagen niet deel kunt nemen, dan raden wij aan te kiezen voor een ander startmoment.

Annuleren, wijzigen of bijboeken hotelarrangement

Je kunt tot twee weken vóór aanvang van de training een overnachting bijboeken, wijzigen of annuleren. Deze wijzigingen doe je in het trainingsplatform. Binnen 2 weken voor de start van de training kunnen we niet meer annuleren of wijzigen, dus geldt 100% annuleringskosten. Dit geldt ook bij het missen van een trainingsdag.

Wanneer je binnen 2 weken nog een hotelkamer wil bijboeken, dan kun je als deelnemer zelf contact opnemen met de locatie. In het geval van de Nederlands trainingen is dat meestal Kaap Doorn.

Bedenktijd

Gedurende veertien werkdagen na inschrijving van de opleiding heb je het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Met uitzondering van inschrijvingen waarvan het startmoment binnen 14 dagen is. Hiervoor geldt bullet vier van bovenstaande annuleringsregeling.

Klachtenprocedure

 1. LCG vindt het uiterst belangrijk tevreden klanten te houden. Indien door de klant bij de uitvoering van de opdracht / training tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de klant verzocht de klacht, voorzien van argumenten, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht / training, in te dienen via [email protected]
 2. De ontvangst van de klacht wordt door LCG binnen één week schriftelijk bevestigd aan de indiener.
 3. De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van LCG.
 4. De directie van LCG zal binnen drie weken na ontvangst, een adequate reactie geven.
 5. Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen de klant en LCG, kan de klant zich wenden tot een onafhankelijke derde welke in onderling overleg op kosten van LCG wordt gekozen. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend voor LCG.
 6. De binnengekomen klachten worden geregistreerd en bewaard voor een termijn van twee jaar.

Algemene uitgangspunten bij klachten

 • LCG houdt in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal de klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in behandeling nemen.
 • LCG neemt alleen klachten in behandeling die zijn voorzien van je naam en (email)adres en de datum van de melding.
 • Je ontvangt van LCG een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van jouw klacht, evenals van de eventuele maatregelen die wij naar aanleiding van de bevindingen hebben ondernomen of zullen ondernemen.

Gebruik gegevens

LCG respecteert de privacy van alle deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld om je per mail te voorzien van informatie die nodig is voor een training). De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van LCG of die van een derde partij.

Lees hier alles over het privacybeleid bij LCG.

LCG garandeert dat persoonlijke informatie die je verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden wordt verstrekt.

LCG BV, Nederland
Postbus 2551
3500 GN Utrecht
+31(0)85 0655 392
[email protected]

LCG BV, België
Molenbergstraat 10 bus 25
2000 Antwerpen
+32(0)78 48 23 60
[email protected]


Vragen over de algemene voorwaarden?

Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze algemene voorwaarden? Neem dan contact op met onze office manager Maartje Bevers.

Contactgegevens