Privacy- en cookieverklaring

LCG streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan.

Persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die je rechtstreeks bij ons opgeeft of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van je verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken je persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en LCG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om je als deelnemer/klant in te schrijven voor één of meer van onze diensten;
  • Het versturen van informatie over deze dienst (aanvangstijden, wijzigingen, locatie);
  • Het uitvoeren van overige, door jouw gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in beginsel niet aan derde partijen. Gegevensverstrekking vindt wel plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen jou en ons uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld voor het certificaat van LCS of Scrum.org) of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen

Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Verwijzingen naar website van derden (via hyperlinks)

Om je van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacy- en cookieverklaringen van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt.

Cookies

Wij maken alleen gebruik van cookies om de website beter laten werken. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt of opgeslagen. Het gaat om:

Analytische cookies
Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Functionele cookies
Deze zijn nodig om de website beter te laten functioneren.

Tracking-cookies
Dit zijn cookies die gebruikt worden om surfgedrag van de bezoekers vast te leggen. Deze gebruiken we voor Google Adwords remarketingcampagnes.

Jouw rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van je gegevens. Ook kun je ons verzoeken om je gegevens over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van je gegevens. Je kunt bovendien je toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken.

Sascha Carabain is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en is degene die er intern op toeziet dat de verwerking van alle persoonsgegevens conform de AVG plaatsvindt. Je kunt je verzoek bij haar kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@lcgconsulting.com. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen op je verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Je vindt hier de contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Vragen over de privacyverklaring?

Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Neem dan contact op met onze office manager Sascha Carabain.

Contactgegevens