Privacybeleid van LCG BV

LCG BV (LCG) probeert om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en gaat daarom vertrouwelijk om met de informatie die je ons aanlevert. Bij het verwerken van de persoonsgegevens volgen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy. In deze privacyverklaring informeren wij je over de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens.

Als jij je bij ons aanmeldt voor een training of workshop, een contactformulier invult en/of een brochure aanvraagt, hebben we je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw aanvraag kunnen verwerken. We gaan uiteraard zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens allemaal doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we je in deze privacyverklaring. Als je na het lezen van dit privacy beleid nog vragen hebt, neem dan vooral contact met ons op.

Dit privacybeleid kan af en toe wijzigen als er bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen zijn of andere factoren daar aanleiding voor geven. Het meest actuele privacy beleid vind je op onze website www.lcgconsulting.com. Wij adviseren daarom regelmatig de site te raadplegen om dit privacy beleid te controleren, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 27 oktober 2021.

Verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

LCG is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven staat in dit privacybeleid.

Privacybeleid van toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die lcgconsulting.com en connector.platform.co.nl verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met LCG, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan LCG gerelateerde domeinen.

Uitleg wat persoonsgegevens zijn

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot jou als individu. Denk bijvoorbeeld aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook bijvoorbeeld je IP-adres. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je afgenomen trainingen/diensten of surfgedrag.

Verwerken persoonsgegevens en ontvangen van deze gegevens

LCG verwerkt de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met LCG, zoals bijvoorbeeld (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

Deze gegevens ontvangen we rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, je inschrijft en dus het inschrijfformulier invult, een brochure aanvraagt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze Office.

In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Bijvoorbeeld via je werkgever.

Welke gegevens, gebruik gegevens en bewaartermijn

LCG gebruikt je gegevens voor het verwerken van jouw inschrijving of aanvraag. Als jij je inschrijft, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jou op de hoogte te kunnen houden over je inschrijving. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die je rechtstreeks bij ons opgeeft of waarvan bij het aangeven duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, adres(sen), geboortedatum (indien ingevuld), geslacht (indien ingevuld), organisatie, functie, factuuradres en je telefoonnummer. En in een uitzonderlijk geval (bijvoorbeeld voor de Studytour Japan) ook gegevens voor thuisblijvers, frequent-flyer, allergieën.

Gegevens voor het verwerken van een inschrijving/aanvraag van iemand anders

Wanneer iemand voor jou een inschrijving doet, bijvoorbeeld een collega of je leidinggevende, krijgt LCG van diegene jouw naam- en adresgegevens. Die gegevens hebben wij nodig om de inschrijving/aanvraag te kunnen verzorgen.

Gegevens in jouw account (LCG Connector)

In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, organisatie, e-mailadres, betaalgegevens.

Betaalgegevens

Voor al onze diensten sturen wij een factuur via een administratiesysteem. Via onze websites vragen we alleen een factuuradres, geen andere betaalgegevens. Je hoeft dus nooit een rekeningnummer achter te laten.

Wij bewaren je gegevens die je achterlaat maximaal 7 jaar. Als je binnen 7 jaar geen nieuwe dienst bij ons afneemt, anonimiseren wij al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen.

Gegevens over jouw contact met de Office

Je kan 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met onze Office. Je kunt met ons bellen (dat dan weer wel tijdens kantoortijden), e-mailen of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook. Je gegevens kunnen we daarbij gebruiken om je te herkennen als je contact opneemt met de Office.

We slaan jouw gegevens op om met jou contact op te nemen naar aanleiding van jouw vraag of klacht aan ons. We kunnen je dan een eventueel volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij maximaal 7 jaar.

Een telefoongesprek met onze Office wordt niet opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden.

Wanneer je ons een privéberichtje stuurt via Twitter of Facebook, worden de berichten maximaal 1 jaar door ons bewaard.

Gegevens voor een goed werkende website

Allereerst zorgen we ervoor dat onze website goed werkt, zodat jij zo goed mogelijk je informatie kan vinden. Om dit voor elkaar te krijgen verzamelen we bij een bezoek aan LCG jouw IP-adres, gebruikte internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van je computer of het mobiele toestel waarmee je onze website bezoekt.

Gegevens voor marketing

We hebben geregeld inspiratiemails of nieuwsbrieven. We weten (een deel van) je interesse, omdat je eerder bij ons een training of workshop hebt gevolgd, of doordat je een brochure hebt aangevraagd. We delen artikelen, trainingen, en onze diensten via mail. We mailen je alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Als je dit soort informatie liever niet meer ontvangt, kun je je meteen afmelden voor deze e-mails onderaan elke mailing.

Het kan voorkomen dat je een mail ontvangt zonder dat je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Dat doen we alleen om je op de hoogte te brengen van een training die aansluit bij een training die je eerder bij ons hebt gevolgd. Ook voor deze mailing(s) kun je je direct afmelden onderaan elke mailing.

We gebruiken bij onze communicatie via e-mail technologie die laat zien of jij de artikelen leest en op welke links er wordt geklikt. Dat doen we voor analysedoeleinden om bijvoorbeeld te kunnen zien hoe vaak een artikel wordt gelezen.

Gepersonaliseerde advertenties

LCG adverteert wel eens op andere websites. Dat gebeurt op basis van eerdere bezoeken aan onze websites. Het bezoekgedrag wordt opgeslagen op basis van cookietechnieken, je IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee je surft. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn, die termijn verschilt per cookie. Lees en leer meer over cookies en hoe je jouw cookievoorkeuren kunt instellen.

Google’s Privacy & Terms
Microsoft’s Privacy statement

In je brievenbus

In hele uitzonderlijke gevallen kan je van ons een brief of pakketje ontvangen waarmee we onze waardering voor jou als klant willen laten zien. We gaan hier heel terughoudend mee om. Op basis van je aanmelding, bezoekgeschiedenis of je klantcontact met ons bepalen we of je een brief of pakketje krijgt. Als je geen post van ons wil ontvangen, kan je daartegen bezwaar maken door een mail te sturen naar [email protected]

Analyse

Wij halen informatie uit klant- en marktonderzoek, winacties en klik- en koopgedrag om inzicht in klanten en het gebruik van onze diensten en trainingen te krijgen. Dit gebruiken we alleen voor eigen inzichten en verlenen wij niet aan derden.  

Gegevens voor reviews

Wij waarderen reviews. Wanneer je een review schrijft, bijvoorbeeld na een training, kies jij of wij je persoonlijke gegevens mogen tonen op de website of andere communicatiemiddelen.

Reviews worden dus alleen geplaatst met jouw toestemming. Reviews zijn waardevol. LCG bewaart een review totdat jij vraagt deze te verwijderen of tot het moment dat de review door ons wordt verwijderd.

Gegevens om fraude te voorkomen

Natuurlijk willen we geen beveiligingsincidenten en doen we er alles aan om fraude te voorkomen. Wanneer het toch voorkomt, gebruiken wij persoonsgegevens om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Wanneer er aantoonbaar sprake is geweest van fraude dan bewaren wij bepaalde gegevens die gerelateerd zijn aan die fraude. Dit bewaren we nog 2 jaar nadat we de fraude hebben ontdekt.

Social media

Als je social media zoals LinkedIn gebruikt, kun je via ‘like en share’ knoppen op onze website artikelen die je leuk en/of inspirerend vindt, delen op je social media account. LCG krijgt geen toegang tot jouw social media account. LCG adviseert om het privacybeleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe je de instellingen kunt aanpassen.

Het delen van gegevens

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel niet met derde partijen gedeeld. Gegevensverstrekking vindt wel plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen jou en ons uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld voor het certificaat van LCS of Scrum.org) of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Externe dienstverleners

Soms schakelen we externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen, ter ondersteuning van onze eigen dienstverlening. Bijvoorbeeld Kaap Doorn als trainingslocatie. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

  • Het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
  • Het ondersteunen bij onze Office;
  • Het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
  • Het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van reviews;
  • Het ondersteunen bij het personaliseren van onze marketingboodschappen en mailing;
  • Het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus;
  • Het ondersteunen bij het doen van onderzoeken en analyses om onze dienstverlening te verbeteren.

De overheid

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn dat wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. En er kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Gegevens van onze leveranciers

Met gegevens van onze leveranciers gaan wij net zo zorgvuldig om als met de gegevens van onze klanten. Daarom geldt dit privacy beleid ook voor onze leveranciers.

Ben jij bij een leverancier onze contactpersoon, dan bewaren we je contactgegevens en noteren we voor welke leverancier je werkt. Deze gegevens gebruiken we om contact met je op te nemen over onze samenwerking. We sturen je ook commerciële berichten wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. Je gegevens worden bewaard zolang de leveranciersrelatie duurt, tenzij je door het sturen van een e-mailbericht aan onze Office, [email protected] je gegevens laat verwijderen.

Opslaan gegevens

Jouw gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer dit gebeurt, zorgen wij ervoor dat dit op een veilige en rechtmatige manier gebeurt. LCG neemt in dit soort gevallen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd zoals het overeenkomen met de ontvangers van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld. Mocht je hier vragen over hebben dan kun je daarvoor contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via [email protected]

Beveiliging jouw gegevens

LCG neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij hebben een groep specialisten om ons heen die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Daarnaast laten we bij LCG regelmatig onze beveiliging toetsen door externe experts. Mocht het voorkomen dat jouw gegevens naar iemand anders moeten, dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet (goed) gebeurt, laat het ons dan weten via onze Office.

Rechten met betrekking tot jouw gegevens

Wanneer je je persoonsgegevens aan LCG hebt verstrekt, heb je verschillende rechten. Zo heb je recht op informatie, inzage, rectificatie en het wissen van je gegevens. Ook kun je LCG verzoeken om je gegevens over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van je gegevens. Je kunt bovendien je toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken.

Sascha Carabain is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij LCG en is degene die er intern op toeziet dat de verwerking van alle persoonsgegevens conform de AVG plaatsvindt. Je kunt je verzoek bij haar kenbaar maken door een e-mail te sturen aan [email protected]. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen op je verzoek te reageren.

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacy beleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen, met welke reden en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou hebben. Je kunt dat aanvragen via de Functionaris Gegevensbescherming.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren wanneer deze niet kloppen of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Je kunt dat aanvragen via de Functionaris Gegevensbescherming.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt onder andere voor andere gegevens die we van je gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over je surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten.

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en aankoopgeschiedenis. Je kunt dat aanvragen via de Functionaris Gegevensbescherming.

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren, maar niet mogen gebruiken. Wanneer je van dit recht gebruik wil maken, kun je contact met ons opnemen via de Functionaris Gegevensbescherming.

Recht om vergeten te worden

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw gegevens en/of account te verwijderen, verwijderen wij alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Wij kunnen dit verzoek niet inwilligen indien er nog openstaande bestellingen of facturen zijn. Ook kunnen we dit verzoek niet inwilligen als we op grond van de wet je persoonsgegevens mogen bewaren ondanks een verwijderverzoek. Bijvoorbeeld indien er met je account is gefraudeerd. Nadat je 7 jaar niets meer bij ons afneemt, verwijderen wij al jouw gegevens.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met onze Office. Maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, Sascha Carabain. Dit kun je doen door te e-mailen naar [email protected]. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Je vindt hier de contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Vragen over de privacyverklaring?

Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van de privacy- en cookieverklaring? Neem dan contact op met onze office manager Maartje Bevers.

Contactgegevens