Ja, een organisatie heeft unieke kenmerken, die bijvoorbeeld gaan over sectorspecifieke kennis, markten waarin ze actief is en de verschillende stakeholders die er betrokken zijn. Tegelijkertijd delen organisaties die klaar zijn voor de toekomst ook een aantal universele kenmerken. En wij denken te weten wat werkt. Komen ze.

8 universele kenmerken van organisaties die klaar zijn voor de toekomst

1. De waarheid met hart en ziel onder ogen zien

Ze verzamelt feiten, intern en extern, om blijvend te onderzoeken hoe de zaken er werkelijk voor staan. Met hart en ziel. Ze is eerlijk, zelfkritisch en niet bang voor de waarheid. Het gevolg? Er is inzicht in actuele prestaties, op élk niveau in de organisatie. Feiten winnen van meningen. Problemen zijn bekend, erkend en worden omarmd. Oorzaken worden tot op de bodem geanalyseerd. De beste oplossingen zijn een vanzelfsprekend gevolg. Je moet inzicht hebben in actuele prestaties op elk niveau in de organisatie. Eerlijk, zelfkritisch, niet bang voor de waarheid, gaat het niet uit de weg. Waar inzicht ontbreekt worden meningen groter. Iedereen heeft recht om te weten wanneer die succesvol is.

2. Weten wat je wilt bereiken

Organisaties die klaar zijn voor de toekomst weten: we zijn onderdeel van een groter geheel, van een systeem. En dat systeem, onze maatschappij, willen ze verbeteren. Hiervoor is lange termijn denken nodig. Echt lang, eerder decennia dan jaren. Deze richting is leidend voor het handelen door de hele organisatie. Je weet het, je ziet het, je voelt het. Op elk moment en overal. Het verbindt.

3. Weten wie je wilt zijn

Een organisatie die klaar is voor de toekomst heeft een fundament gebaseerd op gedeelde waarden. Ze is zich bewust van deze waarden en acteert er naar. Het staat niet alleen op papier, het is voelbaar. Voor ieder individu. Je kunt jezelf zijn. Het gevolg is een cultuur waarin iedereen elkaar stimuleert en corrigeert. Dat leidt tot betere prestaties.


Lessen uit de topsport


4. Wendbaar zijn met de basis op orde

Je kunt niet wendbaar zijn zonder de basis op orde te hebben. Een organisatie van de toekomst levert wat ze belooft. Snel, goed en efficiënt. Gebaseerd op sterke standaarden en routines. En niets zo veranderlijk als een standaard of een routine. Deze worden continu aangepast door geleerde lessen of veranderende omstandigheden. Dus voor een organisatie van de toekomst is aanpassen de standaard routine. Steeds gericht op het leveren van waarde, die continu getoetst wordt. Het gevolg? Je kunt snel inspelen op de veranderende omgeving.

5. Vrijheid en verantwoordelijkheid geven

Een organisatie van de toekomst geeft vrijheid en vertrouwen aan vakmanschap. En verwacht dat verantwoordelijkheid wordt genomen. Door iedereen. Medewerkers, leveranciers en klanten. Men spreekt elkaar aan op deze verwachtingen. Eerlijk en zorgvuldig. Want dat is respectvol. Op die manier ontwikkelt de organisatie zich het snelst. Vakmanschap krijgt de ruimte. Met een helder kader, geen kooi. Het gevolg? Alle talenten worden benut, betrokkenheid is groot, besluitvorming gaat snel, werkplezier neemt toe.

6. Als een bezetene continu leren, verbeteren en innoveren

Het slechte nieuws? Het is nooit af. Het goede nieuws? Het is nooit af. Het kan altijd beter, sneller, leuker. Een organisatie die klaar is voor de toekomst weet dit. Ze concurreert met perfectie. Altijd, overal. En elk detail telt. Ze weet waar ze goed in is. En weet dat dit tijdelijk is. Er heerst een topsportmentaliteit. Een niet aflatende drive en sterke drang naar discipline. Alles om de prestaties te verbeteren. Met kleine doelen op het proces én ambitieuze doelen op het resultaat. Met de blik naar binnen om het bestaande te verbeteren. En met de blik naar buiten door gebruik te maken van de nieuwste technieken en ontwikkelingen. Verbeteren en innoveren versterken elkaar. Hoe doet ze dat? Ze is expert in experimenteren. Vol focus en met kort cyclische leercurves. Ze nemen grote stappen door bewust stil te staan. Want reflectie is de brandstof van leren.

Verkennend gesprek over de toekomst van jouw organisatie?

naar contact

7. Leiders vertrouwen leiders

De leiders die klaar zijn voor de toekomst dienen de klant, medewerkers en de organisatie. Ze doen wat de situatie vraagt. Soms als coach, soms als instructeur. Ze ontwerpen een organisatie waarin gepresteerd kan worden. Ze handelen egovrij, want het doel van de organisatie is belangrijker dan hun eigen doel. Ze gaan uit van het goede van de mens. Oftewel ze geven vertrouwen, waardoor ze vertrouwen krijgen. Het mooie van een organisatie van de toekomst: iedereen is een leider.

8. Het gevolg van al deze kenmerken? Levenslange fans!

Een organisatie van de toekomst heeft fans. Door dik en dun. Klanten, medewerkers en leveranciers voelen zich onderdeel van de organisatie. Er is een oprechte, intensieve samenwerking. Je begrijpt elkaar, je gunt elkaar en talenten van elkaar worden maximaal benut. Je bent er voor elkaar. Wat er ook gebeurt.


Over de auteur

Een gedreven en enthousiaste ondernemende adviseur, die energie haalt uit het beste halen uit anderen en zichzelf.

profiel Eppo Kuipers