Alles wat niet aan klantwaarde bijdraagt, noemen we verspilling en wordt geminimaliseerd. Daardoor gaat de kwaliteit van processen omhoog en gaan doorlooptijden en kosten omlaag.

Ontstaan Lean filosofie

De Lean filosofie is in de jaren ’90 ontstaan toen onderzoekers Womack en Jones de effectiviteit van verschillende autofabrikanten in Amerika en Japan gingen vergelijken. Zij zagen in Toyota een voorbeeldfunctie en introduceerden hun manier van werken als Lean methode.

Procesoptimalisatie via de Lean methode is inmiddels niet alleen terug te vinden in productieomgevingen, maar heeft zich ook wijdverspreid in dienstverlenende organisaties.

Lees hier voor voorbeelden van Lean in de gezondheidszorg, overheid, woningcoöperaties, energieleveranciers en meer.

Waarom Lean?

De Lean filosofie helpt je om duurzaam succesvol te zijn. Dit doe je door continu te focussen op de ‘Gouden Driehoek’ van Lean: medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid en operationeel resultaat. Deze drie factoren versterken elkaar en je moet ze alle drie op orde hebben om duurzaam succesvol te zijn.

5 P’s

De ‘Gouden Driehoek’ is de (vrije) vertaling van de 3P’s in de Lean filosofie: people, process en purpose. Soms wordt nog als vierde en vijfde p genoemd, philosophy en problem solving. Al deze elementen hangen met elkaar samen.

Zonder lange termijn gedachte (philosophy) kan een organisatie niet uitblinken. Deze gedachte is driedelig: hoe draag je als organisatie bij aan:

  • de groei van de economie
  • aan het welzijn van de medewerkers
  • aan de groei van de organisatie zelf

Lean als filosofie gaat dus niet zozeer om een set van tools, meer eerder om een gedachtegoed om Lean Management te stimuleren. Een organisatie bepaalt welke klantproblemen opgelost dienen te worden (purpose). Het continu oplossen van problemen (problem solving), dit is het continu verbeteren, staat centraal in het Lean management. Werknemers (people) krijgen alle ruimte deze problemen en verspillingen te elimineren waardoor het proces in een flow komt en er via een waardestroom (process) meer ruimte is voor het creëren van klantwaarde.

Van Lean filosofie naar Lean transformatie 

Hoe kom je vanuit het gedachtegoed van de Lean filosofie tot een daadwerkelijke Lean transformatie

De filosofie is dus geen doel, maar een middel om te komen tot een organisatie waarbij klantwaarde geleverd wordt. Bij de Lean transformatie wordt de organisatie omgevormd, getransformeerd, naar een organisatie die gericht is op klanttevredenheid. Het Lean gedachtegoed van continu verbeteren en klantwaarde leveren helpt hierbij. De organisatie wordt opnieuw vormgegeven vanuit de behoeftes van de klant.  

Hoe zet je klantbehoeften centraal?

Hoe vorm je dan een organisatie op een manier dat je de behoeften van de klant centraal stelt? Met behulp van de 5 principes van Lean. De grondbeginselen van Lean rusten op de deze principes!

5 principes van de Lean filosofie

Principe 1

Waarde

Organisaties voegen waarde toe wanneer ze inspelen op de behoefte van de klant. Om maximale klantwaarde te kunnen creëren, moet je weten wat de wens van de klant is. Er zijn verschillende methodes om klantwaarde te bepalen.

De waardestroom is de weg die een product of dienst door het bedrijf aflegt. Een product moet langs verschillende afdelingen die vaak apart van elkaar handelen. Juist daar kunnen knelpunten zitten: lange wachttijden of stappen die hersteld moeten worden. Een waardestroomanalyse geeft alle stappen in een proces weer en helpt om verspillingen te herkennen.

Principe 2

Waardestroom

Principe 3

Flow

Zie je de waardestroom als een rivier, dan is het product of de dienst een bootje. Daar waar je bootje ophoopt (tussenvoorraad) of stokt (wachttijd), bevinden zich knelpunten. Als je product in één keer door je organisatie stroomt, dan is het proces in flow. Flow is het resultaat van verspillingen uit de waardestroomanalyse elimineren.

Bekijk deze video waarin Crispijn Jansen uitleg geeft over ‘talent verspillen’. Voorkom dit door de juiste persoon op de juiste plaats te zetten en medewerkers de kans te geven om bij te dragen aan continu verbeteren. 

Principe 4

Pull

Pull betekent dat je produceert op het ritme van de klantvraag. Je produceert alleen als de klant erom vraagt en precies wanneer de klant erom vraagt. Het tegenovergestelde van pull is push: altijd op maximale capaciteit produceren en je product de markt op duwen. Pull produceren lukt als je proces flow is ingericht.

Hoe onbereikbaar ook, perfectie is een belangrijk streven. Een duidelijk beeld van hoe perfectie er in jouw bedrijf uitziet, maakt dat je weet waar je naartoe werkt en dat je continu blijft verbeteren.

Principe 5

Perfectie

Continu verbeteren op deze 5 principes doe je door de instrumenten van Lean in te zetten, zoals een klantarenawaardestroomanalyse, Kaizen, standaardisatie en 5S.

5 Olympische ringen van Lean houding & gedrag

Een succesvolle Lean implementatie valt of staat met Lean houding en gedrag. Een goede Lean consultant helpt medewerkers en leidinggevenden om zich de ‘olympische ringen van Lean houding & gedrag’ eigen te maken.

1. Verbazen

Waarom doe ik dingen zoals ik ze doe? Hoe kom ik tot mijn resultaten? Wat gebeurt er eigenlijk met dat formulier dat ik invul en doorstuur naar de volgende afdeling? Verbazen is noodzakelijk om verspillingen zichtbaar te krijgen.

2. Doenken

Doenken is het combineren van denken en doen. Organisaties met veel denkers praten veel over nieuwe ideeën, maar lopen vast ze in de uitvoering. Aan de andere kant staan de doeners: organisaties waar keihard gewerkt wordt, maar waar weinig tijd is om na te denken hoe de dingen beter kunnen. Een gezonde combinatie van denken en doen levert ruimte om te verbeteren en prioriteiten te stellen én zorgt ervoor dat je als organisatie vooruit komt.

Benieuwd of Lean iets kan betekenen voor jouw organisatie?

Onze consultants komen graag een keer langs om mee te denken. Neem contact met ons op.

Onze consultants

3. Werkvloeren

Ga naar de plek waar het gebeurt: waarde wordt toegevoegd op de werkvloer. Hier ga je naartoe om de waardestroom te zien, je medewerkers te begrijpen en hun expertise te benutten.

4. Zingeven

Waar doe je het allemaal voor? Met het juiste doel voor ogen ga je een stuk gemotiveerder aan het werk.

5. Plezier

Als laatste, maak plezier! Veranderen is een stuk makkelijker als je het leuk maakt. Vier successen en creëer een werkomgeving waar iedereen met plezier naartoe gaat.


Over de auteurs

Ik bekijk de situaties graag goed voordat ik ingrijp. Ik probeer het hele team mee te nemen om 1 stap vooruit te zetten in plaats van een iemand 500 stappen vooruit te krijgen.

profiel Roderik Met

Ik ben nieuwsgierig aangelegd en altijd bereid om grondig ergens in te duiken, tot ik de inhoud begrijp. Dat schept vertrouwen. Ik gebruik de kracht van visualisaties en ben daarmee in staat om complexe zaken simpel uit te leggen.

profiel Arjen Hoekzema