Transformeren betekent letterlijk omvormen. Bij een Lean transformatie gaan we een organisatie of een proces ombuigen. Daar betrekken we iedereen bij: leidinggevenden, managers en de mensen op de werkvloer.

Na een succesvolle Lean transformatie zien we dat de klanttevredenheid omhooggaat, net als de financiële resultaten. Bij een transformatie is de Lean methode geen doel, maar een middel. De organisatie wordt opnieuw vormgegeven vanuit de behoeftes van de klant. In de uitvoering van de processen staat de medewerker centraal.

Geen Lean transformatie is gelijk

Iedere organisatie is anders en dus is geen transformatie hetzelfde. De organisatie verbeteren kan alleen met concrete doelen voor de lange termijn. Daarom gaan we eerst met het management om de tafel.

  • Hoe groot is de organisatie
  • Hoe is de cultuur?
  • Hoe complex is het product of dienstverlening?

In het verandertraject zijn het de leidinggevenden die de uiteindelijke doelen bepalen. Voor de medewerkers is dit belangrijk, omdat zij dan weten wanneer ze succesvol zijn. Door de leiding intensief te betrekken, bijvoorbeeld bij Lean Leiderschapstrajecten, zorgen wij ervoor dat de verandering naar een Lean organisatie in de lijn wordt geborgd.

Een echte Lean transformatie begeleiden is echt impactvol.

Het Leanteam van het Slingeland Ziekenhuis

Lees hier het voorbeeld van de Lean transformatie van het Slingeland Ziekenhuis.

Wanneer is een transformatie een succes?

Het resultaat van een succesvolle transformatie is een organisatie waar continu verbeteren en vernieuwen het nieuwe normaal is. Net als optimale waarde creëren voor de klant. Dat leidt in de praktijk vaak tot kostenreductie, maar dat betekent niet dat een Lean transformatie een bezuinigingsplan is. Vaak ontstaat er meer efficiency en komen er uren of FTE’s vrij, die weer benut worden om waarde toe te voegen voor de klant.

Bekijk deze video waarin wordt uitgelegd hoe je de klant centraal zet en hoe je klantwaarde creëert.

LCG vindt ideeën en inzet van medewerkers onmisbaar. Als medewerkers inzien welke bijdrage zij kunnen leveren aan de toegevoegde waarde voor de klant, krijgen ze er zin in om daaraan mee te doen. Zo wordt werken inspirerend en klant zijn een feest.

Wat betekent dit voor leidinggevenden?

Een transformatie kan alleen succesvol zijn met steun van bovenaf. Leidinggevenden bepalen de grote lijnen en de kaders. Een deel van het  transformatietraject draait om strategie en leiderschapsgedrag. Van de werkvloer komen de verbetersuggesties en het initiatief: zij kennen de klantwens het beste.

De kern van een succesvolle transformatie zit in het combineren van deze top-down en bottom-up elementen. Alleen operationele processen verbeteren leidt in de regel niet tot blijvende veranderingen. Onderdeel van een transformatie is dat een leidinggevende ook zijn of haar eigen kwetsbaarheid leert ontdekken en daar open over is. Dat is essentieel om toekomstige verbeteringen mogelijk te maken.

Wat zijn de centrale thema’s in een Lean transformatie?

Het is afhankelijk van de grootte en de behoefte van een organisatie waar je veel of juist wat minder aandacht aan kan besteden. Een belangrijk beginpunt is altijd het bepalen van de klantwaarde. Van daaruit bepaal je vervolgstappen:

Andere expertise?

Lees hier hoe we verandertrajecten succesvol maken of bekijk de aanpak van een Agile transformatie. Wil je jezelf of collega’s in de organisatie ontwikkelen tot Lean expert, procesmanager of projectleider in verandertrajecten? Dan is de Lean Green Belt opleiding van LCG een geschikte training. Voor manager en leidinggevenden is de Lean Leiderschap training het meest geschikt.


Over de auteurs

Met een open vizier en flinke dosis nieuwsgierigheid benader ik de wereld om mij heen. Ik ben benaderbaar, stel mijn oordeel uit en zoek graag naar het gezamenlijk belang in de verandering die we realiseren.

profiel Karine Mijnheer

Ik ben verbindend en graag werkzaam in een omgeving waarin van alles verandert. Daarbinnen breng ik rust, ritme en duidelijkheid.

profiel Marleen van Beekhoff