Agile is een filosofie, een gedachtegoed, dat al meer dan 400 jaar bestaat. Heel eenvoudig gezegd betekent Agile ‘wendbaar’ of ‘flexibel’. Agile is een aantrekkelijke manier van werken voor organisaties die beter willen inspelen op veranderingen in de markt.

Door continu in contact te staan met de klant leer je beter wat zijn behoefte is en kun je direct en continu klantwaarde leveren. Ook de tevredenheid van medewerkers en betere resultaten voor de organisatie zijn resultanten van het Agile werken. 

Na het lezen van dit artikel weet je:

Waarom Agile? 

De voordelen van de Agile methode op een rijtje 

  • Je kunt inspelen op snelle veranderingen 
  • Het helpt met prioriteren en zorgt ervoor dat je niet alles tegelijk gaat doen 
  • Het voorkomt stroperigheid in de besluitvorming 
  • De rollen, het eigenaarschap, is voor iedereen duidelijk 
  • Het maakt de status van een project inzichtelijk en aan welke thema’s gewerkt wordt 

Het Agile gedachtegoed

Het ontstaan van ‘agility’ vindt zijn oorsprong in het empirisme in de 17e eeuw. Experimenteer en bepaal op basis van die uitkomsten je vervolg. In de eeuwen daaropvolgend is er steeds meer een praktische insteek ontstaan.  

Agile kreeg een boost toen in 2001 in de IT-wereld een radicale verandering nodig was omdat veel IT-projecten mislukten, te lang duurden of waarbij de klant uiteindelijk ontevreden was over de kwaliteit. Het Agile Manifesto was geboren. Zeventien heren uit de IT-wereld beschreven in het Manifesto die uitgangspunten en principes die zij als voorwaarde zagen om tot een geslaagd project of product te komen. Doordat de principes universeel zijn kunnen ze juist ook gebruikt worden in andere disciplines dan IT. 

Agile werken wordt namelijk tegenwoordig vaak gebruikt als projectmanagement methode in zakelijke projecten of om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Het Agile gedachtegoed is daarbij leidend: er wordt continu gestreefd naar het opleveren van een werkend product of dienst met de meeste klantwaarde.   

Een voorbeeld van een Agile manier van werken is Scrum. Scrum is een veelgebruikte methode waarbij de Agile principes worden gehanteerd én dat duidelijke handvaten biedt hoe je op een Agile manier een product of dienst kunt ontwikkelen. ‘Agile ben je, Scrum doe je’, zo omschrijven we het onderscheid tussen beiden. 

Agile werken zorgt er dus voor dat jouw organisatie meer wendbaar wordt. Zich sneller kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. En door de continue ritmiek in afstemming met je klant weet jij ook beter wat de behoefte van jouw klant is en kun je je product of dienst daar op aanpassen.  

Dit geldt trouwens ook voor interne klanten. Je collega’s van bijvoorbeeld een andere afdeling zijn dan je klanten. Een voorbeeld: de directie wil graag een groot jubileumfeest organiseren.  

Agile implementeren? 

We leggen graag meer uit over Agile en hoe het jouw organisatie verder kan helpen.  Voor een Agile transformatie hebben we ervaren consultants in huis. Hij of zij begeleidt en helpt je bij het succesvol uitvoeren van verandertrajecten

Agile transformatie

Afgevaardigden uit de hele organisatie vormen een projectteam, een Scrum team. Iemand is de Product Owner, degene die de voorgang bijhoudt, het backlog prioriteert en de behoefte van de klant monitort. De directie in deze is de klant. De Product Owner toetst regelmatig bij deze klant de ideeën en uitvoering zodat bijtijds bijgestuurd kan worden op de behoefte. De behoefte is vooraf namelijk niet precies te omschrijven. Voordat het jubileumfeest tot in detail is georganiseerd en dan de directie pas betrekt, doe je dat tijdens dit proces. 

Dit is een relatief klein en concreet voorbeeld, maar dit kun je ook doorvoeren met grote projecten zoals de realisatie van de strategische doelen bij een multinational. 

Lees hier als voorbeeld de Agile transitie bij Vattenfall 

Uitgangspunten van Agile werken  

Wanneer werk je Agile? En wat zie je gebeuren in je organisatie? De belangrijkste leidraad om deze vragen te beantwoorden zijn de principes in het Agile Manifesto. Hierin worden vier centrale uitgangspunten beschreven die altijd als houvast gebruikt worden in de Agile aanpak.  

  • Mensen en hun onderlinge interactie zijn belangrijker dan processen en hulpmiddelen. Hiermee wordt gesteld dat het niet draait om het proces zelf of welke hulpmiddelen je gaat inzetten, maar dat het belangrijker is om eerst met je team in gesprek te gaan en samen een gemeenschappelijk beeld te vormen. Een klein voorbeeld is dat als je in je team hebt afgesproken volgens een bepaald proces te werken, en je merkt dat een van je collega’s er niet uitkomt. Schenk daar eerst aandacht aan in plaats van ‘we doen het nu eenmaal zo volgens het afgesproken proces’ en doorgaan.  

  • Werkende producten zijn belangrijker dan allesomvattende documentatie. Wanneer je een product of dienst oplevert in zijn meest minimale vorm, dan kun je daar al feedback op vragen van de klant. Dan weet je al direct wat werkt en wat niet werkt. Je hebt iets staan en bouwt daar op voort. Met een werkend product lever je direct waarde. Met alleen documentatie doe je dat niet, dan staat er enkel iets op papier en is het nog maar een idee.  

  • Samenwerking met de klant is belangrijker dan contractonderhandelingen. Agile is gebaseerd op vertrouwen. Ook in de samenwerking met de klant is het belangrijk om dat vertrouwen in elkaar te hebben. De samenwerking als een partnership aan te vliegen. En daarbij dus niet blijven hangen in het onderhandelen over een contract.  

  • Inspelen op verandering is belangrijker dan het volgen van een plan. Doordat de markt en de klantbehoeftes regelmatig veranderen is het belangrijk om daar op te blijven inspelen. Wanneer je enkel je vooropgestelde plan volgt, dan kan het zijn dat je eindproduct niet aansluit op de behoeftes van dat moment.  

Loop jij wel eens vast in een project? Kijk dan eens of jullie deze uitgangspunten naleven. Of valt er nog iets te behalen door wat te bewegen in de uitgangspunten? 

Naast de Agile uitgangspunten worden er ook 12 Agile principes genoemd in het Agile Manifesto. Lees die vooral door als jij met Agile aan de slag gaat. Bekijk of en hoe je ze in je team wilt naleven. Onthoudt in ieder geval dat de hoogste prioriteit is om je klant tevreden te stellen door continu dát product op te leveren met de meeste klantwaarde. En kijk met een open blik naar veranderingen, verwelkom ze juist, het is namelijk een blijk van de veranderende markt waar we tegenwoordig mee te maken hebben.  

Agile werkwijzen 

Om te werken volgens de Agile principes, is een set aan methodes beschikbaar. Hier noemen wij de meest voorkomende werkwijzen: 
 

1. Scrum

Scrum is een veelgebruikt framework om Agile te werken. De werkwijze beschrijft verschillende rollen (Product Owner, Scrum Master, Development team), events (o.a. planning) en producten (o.a. backlog). En hoe je deze voor jouw team kunt inzetten om Scrum te werken.

Kanban is een vrij eenvoudig systeem dat gebruikt wordt om je Agile of Lean werk te organiseren. Op de muur of een digitaal bord. Met de kolommen ‘to do’, ‘doing’ en ‘done’ en daaronder de verschillende acties die je eenvoudig van de ene naar de volgende kolom kunt verschuiven. In één oogopslag zien waar je project staat.

2. Kanban

3. Het Scaled Agile Framework (SAFe)

Het Scaled Agile Framework (SAFe) is een framework dat heel duidelijk beschrijft wat er moet gebeuren om een gehele organisatie Agile te laten werken (het scalen van Agile). Het biedt een oplossing voor veel organisaties die worstelen met de vraag hoe ze de kracht en snelheid van Scrum teams kunnen behouden en tegelijkertijd de coördinatie tussen deze teams en andere afdelingen kunnen versterken.

Large-Scale Scrum (LeSS) is een ander scaling framework wat in de markt wordt aangeboden als oplossing voor het ‘opschalen van Agile werken’ binnen een organisatie.

4. Large-Scale Scrum (LeSS)

Zelf aan de slag

Ontdek onze Agile & Scrum trainingen en word een expert in resultaat boeken


Over de auteurs

Ik ben een gedreven, enthousiaste en creatieve consultant die individuen, teams en organisaties begeleidt in een nieuwe manier van werken om ze zo tot bloei te laten komen.

profiel Larissa Hendriksen

Rustig karakter met continu enthousiasme op de verandering, inhoud en proces, én bovenal samenwerking met de klant.

profiel Laura van Keeken