Scrum is één van de raamwerken waar het Agile gedachtegoed in toegepast wordt. Het kenmerkt zich door de vooraf gedefinieerde rollen, bijeenkomsten, producten en regels. Gedachte hierachter is: Standaardiseer hoe je samenwerkt als team, zodat je alle ruimte hebt voor creativiteit in de inhoud van je werk. 

 

Het is niet het enige raamwerk uit het Agile gedachtengoed, zo zijn er andere methodes als Kanban en Extreme Programming (XP). Leuk weetje: Scrum is ouder dan Agile. Het raamwerk is namelijk ontwikkeld in 1986, terwijl Agile “pas” werd geboren in 2001 toen het Agile Manifesto werd opgesteld.  

Kort samengevat bestaat Scrum uit

  • 1 product
  • 2 doelen
  • 3 rollen
  • 4 tools
  • 5 bijeenkomsten

Dat klinkt erg cryptisch, hieronder leggen we het verder uit. 

Het Scrum raamwerk kent vooraf gedefinieerde regels. Zo is er één product, minimaal twee doelen, zijn er drie vaste rollen, vier tools en vijf bijeenkomsten. Elk van deze 5 onderdelen zijn essentieel om resultaat te boeken.  Wanneer je begint met Scrum is het advies om in de eerste periode vast te houden aan deze standaard en niet gelijk je eigen variant te ontwikkelen. Hierdoor leer je goed wat wel en niet goed werkt in jouw situatie.

1. Eén product

Het is belangrijk voor de cohesie in het team dat er gewerkt wordt aan één product of productgroep of dienst. Op deze manier wordt er gezamenlijk gewerkt naar het ‘ware noorden’. Op deze manier bundel je de krachten en de energie en voorkom je dat binnen het team aan niet samenhangende onderwerpen wordt gewerkt.

2. Minimaal twee doelen

Als Scrum Team draag je bij aan de doelstellingen van je organisatie. Het ware noorden van je organisatie door vertalen naar verschillende niveaus geeft het Scrum Team richting. Wij benoemen twee doelen die je minimaal nodig hebt om hier optimaal gebruik van te maken: 

Purpose van het team 

Waartoe zijn jullie als team op aarde? Bijvoorbeeld de continue verbetering van product X, zodat behoeften A, B, C van de klant vervuld blijven. Dit doel is gebaseerd op de organisatiedoelstellingen. Het doel geeft hiermee richting aan het hele Scrum Team en helpt bij het maken van keuzes. Zo kan de Product Owner bijvoorbeeld beter de prioriteiten op de Product Backlog bepalen. De Developers kunnen zelf goed keuzes maken bij de invulling van bepaalde User-Stories. Ook voor je stakeholders is het hiermee duidelijk waarvoor ze bij dit Scrum Team terecht kunnen.

Sprintdoel  

Waar de ‘purpose van het team’ gaat over het overkoepelende doel van het team, gaat het sprintdoel over welke stap in de komende sprint gezet gaat worden. Dit kan een nieuw aspect van je product zijn, het testen van hypotheses/klantbehoeften of het minimaliseren van risico’s. Dit doel helpt wederom leden van het Scrum Team in het maken van keuzes. In de communicatie naar stakeholder kan dit doel gebruikt worden om verwachtingen duidelijk te maken

3. Drie rollen

De volgende drie rollen maken samen het Scrum team: 

Product Owner

De Product Owner vertegenwoordigt het belang van de klant en andere stakeholders. Hij wil er voor zorgen dat er zoveel mogelijk klantwaarde wordt geleverd. Hij beheert de Product Backlog en bepaalt de prioriteit op de Product Backlog.

Scrum Master 

De Scrum Master faciliteert het Scrum proces. Het zit al in de naam, de Scrum Master weet alles van de theorie en praktijken van Scrum. Deze rol ondersteunt het Scrum Team in de ontwikkeling van Scrum kennis en de toepassing hiervan. Kerntaken zijn het coachen van de Developers om zelf-organiserend te worden en te helpen obstakels (impediments) weg te werken. Deze rol is dus te kenmerken als een ondersteunend leider. Lees hier meer over de Professional Scrum Master training.

Developers

De Developers zorgen voor het werk wat gedaan moet worden om een product steeds verder te ontwikkelen. Er wordt gewerkt in periodes van circa 1-4 weken, waarin zij een nieuwe versie van hun product opleveren. Dit kan zijn het ontwikkelen van een nieuwe training, een nieuw pensioenproduct of het opstellen van een jaarrekening. In het team zijn alle disciplines vertegenwoordigd die nodig zijn om de ontwikkeling te kunnen realiseren, zoals inhoudelijk experts, marketing medewerkers en financiële collega’s.

We begrijpen, voordat we ingrijpen

Bekijk onze kernwaarden

4. Vier tools (minimaal) 

Product Backlog 

De Product Backlog is een lijst met alle items die bij het maken van het product van belang zijn. Deze Product Backlog items zijn geformuleerd in het User Story format en zijn op prioriteit geordend door de Product Owner, hij bepaalt de prioriteit van de Product Backlog. 

Sprint Backlog 

De Sprint Backlog is het geselecteerde pakket werk voor één Sprint. In de Sprint Planning meeting heeft het team samen met de Product Owner dit werk beoordeeld en ingeschat dat dit in een sprint past. Het bijhouden en behalen van de Sprint Backlog is verantwoordelijkheid van de Developers.

User Story 

Een Product Backlog item wordt vaak geformuleerd in User Story format. Dit is een omschrijving van een gewenste functionaliteit en de bijhorende klantbehoefte die door deze functionaliteit vervuld zou moeten worden.

NB: User Story is geen officiële Scrum term, maar is door experts in het veld een “best practice” geworden. 

Definition of Done 

De Definition of Done (DoD) is een soort checklist. Hier staan alle generieke eisen op waaraan voldaan moet worden voordat Product Backlog items als afgerond kunnen worden gezien. 

5. Vijf bijeenkomsten

Sprint Planning 

Elke Sprint (1-4 weken) start met een Spint Planning Meeting. In deze bijeenkomst beoordeelt het Scrum Team eerst welk werk er de aankomende sprint uitgevoerd kan worden. Het team bespreekt het werk en beoordeelt dit op complexiteit door middel van bijvoorbeeld de Poker methode. 

Iteratieve aanpak 

Binnen Scrum werk je met een ‘iteratieve aanpak’, wat inhoudt dat er steeds in korte periodes (sprints) intensief wordt samengewerkt aan een ontwikkeling die vrijwel direct wordt geëvalueerd met de klant. Zo wordt er snel waarde gecreëerd, regelmatig met de klant getoetst of de ontwikkeling nog de goede kant op gaat en leert het team snel van ervaringen en bouwt het kennis op.  

Daily Scrum 

Gedurende de Sprint wordt er (liefst) dagelijks een korte bijeenkomst van maximaal 15 minuten gehouden, meestal aan het begin van de dag. In deze “Daily Scrum” bespreek je de status van de items op de Sprint Backlog, waarbij drie vragen worden beantwoord namelijk: wat was je belangrijke activiteit gister, wat is die van vandaag en loop je momenteel tegen obstakels aan? 

Sprint Review 

Aan het eind van de Sprint wordt er afgesloten met een Sprint Review. Tijdens de Sprint Review toont het Scrum Team het resultaat van deze sprint aan de stakeholders. Het doel is om feedback op te halen en vervolgens in co-creatie met deze stakeholder te werken aan mogelijke verbeteringen van het product.

Meer weten over onze veranderaanpak?

naar de LCG werkwijze

Sprint Retrospective 

Na de Sprint Review vindt er een evaluatie bijeenkomst plaats, ditmaal zonder de klant. In de Sprint Retrospective reflecteert het team onder begeleiding van de Scrum Master op de samenwerking. Hier komt ook altijd een verbeteractie voor de volgende sprint uit.

Backlog Refinement 

Tijdens de Backlog Refinement momenten verfijnt de Product Owner samen met de benodigde teamleden de onderdelen (User Story’s) op de Product Backlog. Zij bespreken daarmee in meer detail wat er komt kijken bij de uitvoering. Zodoende kan de Product Owner een nog betere prioriteit stellen op de Product Backlog en dit helpt de Sprint Planning.

Backlog Refinement gebeurt in principe continu, waarbij de Product Owner het voortouw neemt. In praktijk zien wij dat teams vaak in sessies van 1-2 uur Backlog Refinement doen.

NB: Backlog Refinement is geen officiële Scrum term, maar is door experts in het veld een “best practice” geworden.

Aan de slag met Scrum

Zelf aan de slag

Ontdek onze Agile & Scrum trainingen en wordt een expert in resultaat boeken


Over de auteurs

Ik vond mensen en hun gedrag altijd al fascinerend. Snel ontdekte ik dat vooral de diversiteit van mensen en hoe zij zich in teams gedragen mijn aandacht trokken.

profiel Theresa Hackelberg

Ik ben nieuwsgierig, bekijk zaken graag met een open geest – domme vragen bestaan niet – en probeer te waken voor snelle oordelen. Dit geeft mensen vertrouwen, omdat ze vanuit die opstelling weten wat ze aan mij hebben.

profiel Berend Pekelharing