Een innovatie met behulp van Agile begint bij de juiste mindset. Naast snel in kunnen spelen op verandering, gaat het om zo veel meer. Zoals het echt centraal stellen van je klant. Bijvoorbeeld door steeds in co-creatie een waardevol product te leveren. 

Want niet onbelangrijk: het gaat om samenwerking tussen mensen. Wij geloven dat de beste prestaties door multidisciplinaire teams worden geleverd. Dat zorgt voor blije en gemotiveerde medewerkers. En dat is weer goed voor de klant. Er zijn vele raamwerken voor Agile. Denk daarbij aan Scrum, SAFe, Dev Ops, Nexus en LeSS. Elk raamwerk heeft waardevolle elementen. Het is onze passie hier steeds de beste combinatie van te maken met onze klanten. Wat is volgens ons belangrijk in een innovatie met behulp van Agile?

Begin klein

Begin met één of enkele teams die bewijzen snel waarde te kunnen leveren voor de klanten. Dit zal namelijk het enthousiasme voor Agile in de organisatie doen oplaaien!

Leren door te doen

Ook voor Agile geldt, je leert het meeste door te doen. Alleen dan kun je terugkijken en bijstellen. Op basis van je ervaringen stel je de ontwikkeldoelen bij en word je uitgedaagd het de volgende keer beter te doen.

Niet te kopiëren, wel van te leren

Wij geloven dat met het invoeren van een Agile manier van werken alleen nog geen verandering wordt gerealiseerd. Het gaat er om dat je als organisatie intrinsiek gemotiveerd bent om de Agile waarden na te leven en niet om een ‘trucje’ toe te passen. Succesverhalen van andere organisaties zijn dus niet te kopiëren, maar er valt een hoop van te leren! Het is belangrijk het ‘oude’ te kunnen loslaten en ruimte te geven om fouten te maken. Alleen dan kan Agile echt iets betekenen.

De basis voor gemotiveerde medewerkers is een multidisciplinair team

Wij hebben ervaren dat bij organisaties die Agile compleet doorleven, multidisciplinaire teams worden ingezet. Dit houdt in dat in één team de medewerkers zitten met de benodigde kennis en kunde om onafhankelijk van mensen buiten het team werk te kunnen verrichten. Op het moment dat zij alle expertise en mogelijkheden hebben om zelf klantwaarde te genereren, en er dus niet gewezen kan worden naar de omgeving zie je een verantwoordelijkheidsgevoel ontstaan en ongekend gemotiveerde werknemers.

Meer weten: Kom naar onze Agile inspiratiesessie!

Lean ❤ Agile

Wij geloven dat Agile en Lean elkaar versterken. Door deze twee filosofieën te combineren ontstaat er een totaalaanpak om organisaties klaar te maken voor de uitdagingen van nu en de toekomst. Zowel Agile als Lean helpt organisaties meer klantgericht en doelgericht te worden, continu te verbeteren en talenten nog beter te benutten. Agile werken helpt in het vergroten van de innovatiekracht, het sneller inspelen op externe ontwikkelingen. En het biedt concrete handvatten voor meer zelforganisatie. Lean geeft juist invulling aan samenwerking over afdelingen heen. Voor beide geldt dat het proces zo goed functioneert als de mensen die het uitvoeren. Aandacht voor de menselijke ontwikkeling zit dan ook bij beiden ingebakken. Oftewel, de combinatie van Agile en Lean zorgt voor een totaaloplossing .

Hulp nodig bij

Agile transformeren

Wil je meer weten over innoveren of een Agile transformatie in jouw organisatie?


Over de auteurs

Ik ben een betrokken consultant die organisaties begeleid in hun veranderingsproces naar meer wendbaarheid op een enthousiaste en energieke manier. Het beste kom ik tot mijn recht als iemand die een spiegel voorhoudt.

profiel Martine Oegema

Ik ben energiek, gedreven en heb een ontembare drang om te leren. Daarom houd ik van het oplossen van complexe verandervraagstukken. Voor mij staat het doel van de organisatie centraal.

profiel Merel van der Velde