Als je Agile werkt, stel je je klant en ook de medewerkers centraal. Daardoor worden producten en diensten beter en lever je meer waarde. Je streeft naar een optimale wisselwerking tussen de wensen en behoeftes van je klant enerzijds en autonomie en zelforganisatie voor de mensen die het werk uitvoeren anderzijds. Het gaat om experimenteren en leren. Ook hoe je effectiever en flexibeler kunt werken. Dit hele proces om te komen tot een meer wendbare organisatie noemen we een Agile transformatie.

Een belangrijk beginpunt is het bepalen van het doel. Je gaat veranderen en dat is lastig. Routines worden doorbroken en degene met wie jij fijn samenwerkte zit opeens in een ander team. Veranderen lukt alleen als mensen heel goed begrijpen waarom die verandering nodig is en ze er zelf enthousiast over zijn.

Waarom Agile transformeren?  

De meest voorkomende motivatie voor een Agile transformatie is de behoefte aan meer effectiviteit en flexibiliteit. Vooral als klanten aangeven dat ze andere dingen nodig hebben dan voorheen. Dit zijn wensen die van buitenaf komen. Maar ook intern, binnen organisaties zien we een groeiende behoefte aan autonomie, aan betekenisvol werk. Voor beide doelen loont het om als organisatie wendbaar te zijn. Niet tijdelijk, voor een project, maar blijvend en duurzaam. Zodat iedereen in het bedrijf iedere keer opnieuw weet hoe er moet worden omgegaan met dingen die in snel tempo wijzigen en waarvan we nog niet precies weten hoe het eruit komt te zien. Denk aan voorbeelden als digitalisering en verduurzaming. Door goede samenwerking, liefst multidisciplinair, het continu evalueren met de klant en stakeholders en het aanpassen van je oorspronkelijke ideeën bereik je uiteindelijk een Agile werkende organisatie met een Agile mindset.

Wat doe je bij een Agile transformatie? 

Als je als organisatie ervan uitgaat dat onzekerheid en onvoorspelbaarheid de vaste waarden zijn, dan zijn snelheid en wendbaarheid essentieel om daar goed op te kunnen reageren. Hoe meer aanpassingsvermogen, hoe meer je jezelf kunt vernieuwen en zelfs opnieuw uitvinden, hoe groter de kans op succes. Dat kan betekenen dat oude structuren moeten wijken voor nieuwe manieren van werken en organiseren. Dat er afscheid moet worden genomen van bestaande gewoontes. Dat er zelfs nieuwe rollen en functies komen. De veranderingen die in dit proces worden doorgevoerd verankert LCG in een organisatie. Zowel in de cultuur als de structuur. Dat houdt in dat bijvoorbeeld het operating model, way of working leiderschap, HR-thema’s en ondersteunende processen allemaal moeten aansluiten. En dat de strategische sturing Agile en iteratief gebeurt.

Hoe realiseer je een Agile transformatie?  

Ga je als organisatie met een Agile transformatie aan de slag, dan start je vanuit de bedoeling en geef je deze verder vorm in kleine stappen. Tussentijds wordt het plan aangepast op basis van experimenten die je uitvoert. Deze geven inzicht in wat wel en niet werkt en staan model voor de verdere invulling. Het draait om leren en experimenteren. Omdat deze transformaties vaak complex zijn, is een duidelijk doel essentieel, wanneer is de verandering succesvol? Wat moet de verandering opleveren? Daarna ga je op basis van inrichtingsprincipes het organisatiemodel invullen.

Essentiele vragen in een transformatie zijn: 

  • Wat is de scope? Ofwel, hoe ver reikt de transformatie?
  • Wat is je beginpunt? Denkt iedereen daar hetzelfde over?
  • Duidelijk maken waarom deze verandering nu nodig is. Wat is de urgentie?
  • Maak een schets van je ideale situatie.
  • Welke inrichtingsprincipes zijn hierbij van belang?
  • Welke veranderstrategie ga je toepassen?
  • Hoe zien de tijdslijnen eruit, ofwel wat is de transformatie roadmap?
  • Je gaat het plan uitvoeren in korte iteraties, ofwel kleine stappen die stelselmatig herhaald worden. Hoe organiseer je dit? Wie zijn er bij de evaluatie?
  • Wat is de voortgang? En hoe kun je deze transparant maken?

Een Agile transformatie  is nooit klaar, maar natuurlijk wil je de resultaten graag vasthouden. Dit vraagt om goede communicatie en afstemming. Betrek daarom verschillende afdelingen in de organisatie. Denk hierbij aan human resources, finance, legal en compliance. Een Agile transformatie gaat alleen effect hebben als iedereen hiervan het nut in ziet en zijn bijdrage kan leveren.

Samen

Agile transformeren?

Hulp nodig bij een Agile transformatie? Onze Agile coaches en transformatie consultants gaan graag met je in gesprek! 


Agile coaches

Ik ben een betrokken consultant die organisaties begeleid in hun veranderingsproces naar meer wendbaarheid op een enthousiaste en energieke manier. Het beste kom ik tot mijn recht als iemand die een spiegel voorhoudt.

profiel Martine Oegema

Ik ben een gedreven, enthousiaste en creatieve Agile consultant en trainer die individuen, teams en organisaties begeleidt in een nieuwe manier van werken om ze zo tot bloei te laten komen.

profiel Larissa Hendriksen