Elk traject begint met de vraag: Waarom is een verandering nodig? Door die eerst te beantwoorden kunnen mensen sneller mee in een verandering. Want het meekrijgen van medewerkers en andere stakeholders is vaak een van de grootste uitdagingen.

LCG maakt organisaties klaar voor de toekomst. Dat zijn organisaties die écht beter willen worden en daarom willen veranderen. Voor hun klanten, hun medewerkers én voor de samenleving. Aan het begin van elk verandertraject wordt er een stappenplan niet vóór, maar mét de klant bepaald. Want voor elk traject geldt: we werken aan de harde én hardnekkige (zachte) kant. Dat kan ook niet anders. Ze zijn vervlochten.

De drie fasen van verandertrajecten

Een verandertraject bestaat uit de volgende 3 fasen:

1. We bepalen samen de toekomst

Wat is er nodig om het Ware Noorden te bereiken? Wat is de impact hiervan en hoe gaan we daarmee om? Je doet een gap-analyse, werkt een organisatieinrichting uit en stelt veranderprincipes vast. Je bepaalt hoe je de toekomst werkelijkheid gaat maken. Met een implementatieplan onder de arm ga je aan de slag.

2. Drie elementen om verandering te realiseren

Een verandering komt alleen tot stand op het moment dat processen, gedrag en routines veranderen. Wanneer er een nieuwe waarheid ontstaat in jouw organisatie. LCG committeert zich aan het resultaat. En doet wat nodig is. De verandering is pas klaar als een organisatie zelfstandig verder kan. Want uiteindelijk is het doel om klaar voor de toekomst te zijn.

3. Trainen en coachen

Het ontwikkelen van nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden vraagt om trainen, trainen en trainen. Hierdoor zorg je voor een ervaring die écht blijft hangen. Ook vraagt een verandering om onzichtbare patronen te doorbreken. Op alle niveaus. Daarom worden de sleutelfiguren gecoacht in de verandering en worden ze begeleid in bewustwording en persoonlijke groei.

Een verandertraject is maatwerk

LCG maakt verandertrajecten succesvol door een combinatie van de elementen adviseren, realiseren, trainen en coachen. Elke organisatie is anders, dus is een verandertraject altijd maatwerk.

De consultants van LCG hebben een bak aan ervaring en ieder een eigen specialisatie waardoor we dit maatwerk kunnen bieden.

Hoe maak je een verandertraject succesvol?

1. Zorg voor een vliegende start

Maak contact met alle betrokken medewerkers, richt een efficiënte veranderstructuur in en zorg ervoor dat je zo snel mogelijk de eerste inhoudelijke resultaten boekt. Daar leren je samen van en zo kun je bijsturen.

Als iets belangrijk is, moet je het belangrijk maken. Zorg voor actieve betrokkenheid van de leiders. En voor ‘prioritijd’ bij iedereen die nodig is.

2. Maak de verandering belangrijk

3. Creëer zin in de verandering

Een goed veranderverhaal en communicatie in verandertrajecten versterkt de verbinding tussen werkvloer en bestuurskamer. Vanuit écht contact breng je ook energie en plezier in de verandering: je maakt helder wat de verandering voor eenieders werk betekent, je brengt inspirerende werkvormen en creëert een speelse, lerende omgeving. Luchtig wanneer het kan, serieus als het moet.

Doe wat nodig is: “Wat is het beste voor de organisatie?” Breng de verschillende belangen samen en voer het dialoog. Met concrete afspraken als resultaat.

4. Stel het organisatiebelang voorop

5. Haal de pijn naar voren

Vroeg of laat wordt het in elke verandering spannend. Want als alles veilig blijft, verandert er niets. Kies voor ‘vroeg’ en zoek die spanning zo snel mogelijk op. Neem geen blad voor de mond. Niet om brutaal te zijn, maar om beperkende patronen te doorbreken. Daarmee komen moeilijke beslissingen eerder op tafel,  en worden knopen makkelijker doorgehakt, en ontstaat er sneller duidelijkheid voor iedereen. Dat maakt een wereld van verschil in het realiseren van de verandering. En dat is het beste voor de organisatie.

Je weet niet alles van tevoren. En dat is ook niet nodig. Doe kleine experimenten om de gekozen aanpak te toetsen. Dat levert fouten en successen op en deel die met elkaar. Daarmee gaat het leertempo in de organisatie omhoog. Met sneller weten wat werkt tot gevolg.

6. Experimenteer

Voorbeelden van verandertrajecten

Lees in de verhalen van onze klanten hoe LCG succesvol verandertrajecten heeft geleid en begeleid.

Tip: Lees hoe Reinko, Leoni en Marleen een verandertraject begeleidden bij een technisch bedrijf en wat hun persoonlijke ervaring was!

Hoe communiceer je effectief in verandertrajecten?

1. Communiceer proactief

Je bent nooit te vroeg met communiceren. De wandelgangen zijn veel sneller dan elke vorm van communicatie en kunnen zorgen voor veel ruis. Des te eerder je zelf communiceert des te meer jij bepaalt waar iedereen het over heeft.

2. Houdt het kort & luchtig

Iedereen heeft veel prikkels te verwerken op een dag en de aandachtspanne is veel korter dan een aantal jaar geleden. Zorg dat alle communicatie kort is en je meteen de essentie eruit kan halen. Waarom dan luchtig? Dat heeft alles te maken met de verandering leuk maken. Er is een dunne lijn tussen de juiste snaar raken en iets te zwaar aanzetten.

3. Maak het leuk

Mensen kunnen zich beter focussen als er iets nieuws of anders op hen afkomt. Zorg dus dat je humor en verschillende communicatievormen gebruikt. Inspelen op de actualiteiten binnen het bedrijf of de samenleving werken ook altijd goed. Het maakt je communicatie een stuk aansprekender.

Meer weten over interim management?

Onze interim manager nemen leiding en resultaatverantwoordelijkheid bij jouw organisatie. Dat betekent een rol die meer is dan een interim manager die op jullie winkel past. Het zijn Lean en Agile leiders.

Wat doet een interim manager in een verandertraject?

4. Laat mensen een bijdrage leveren

Er is een grote groep mensen die betrokken wil zijn bij de verandering. Geef deze mensen de ruimte of het podium om hun ei kwijt te kunnen. Dan is de kans groter dat ze ambassadeur worden van je verandering. Als deze mensen geen ruimte krijgen dan is er een kans dat ze zich buiten gesloten voelen en dat komt je verandering niet ten goede.

5. Wees consistent

We zijn gewoontedieren. Als informatie anders tot je komt dan je gewend bent, raak je in de war. Maar je raakt nog meer in de war als de informatie die je bereikt tegenstrijdig is. Communiceer alleen relevante informatie en maak gebruik van duidelijke kanalen met heldere en consistente inhoud

6. Gebruik het waarom

Waar voor de een de verandering als een noodzaak zal voelen, heeft de ander geen idee waarom dit nodig is. Als je de verandering koppelt aan de gemeenschappelijke doelstellingen of aan andersoortige zingeving dan zijn mensen eerder geneigd het aan te nemen. Het waarom doet er toe.

Meer weten?

Verandertrajecten komen vaak voor bij organisaties die Lean of Agile transformaties doorvoeren. Meer weten over Lean transformaties? Lees dan over hoe je continu verbeteren en vernieuwen de standaard maakt in de organisatie. En ‘continu verbeteren‘, wat is dat dan? Dat is een onderdeel van Lean methode. De filosofie achter Lean luidt: hoe kun je maximale waarde leveren voor de klant. Andere effectieve methoden om verbetering te realiseren is door het gebruik van een Obeya. Zelf aan de slag? De Lean Green Belt training is geschikt voor iedereen die zich in zijn of haar organisatie wil ontwikkelen tot Lean expert, procesmanager of projectleider in verandertrajecten.


Over de auteurs

Vanuit begrijpen ga ik, als organisatiekundige, naar ingrijpen. Dit betekent dat ik goed wil, en moet, snappen hoe het komt dat de situatie is zoals deze is. Hierin kijk ik naar het hele systeem, naar het probleem en naar de personen die hier onderdeel van zijn.

profiel Merel Schut

Ik creëer ruimte en vertrouwen voor ieder individu en elke vraag. Als creatieve doener en denker kies ik een aanpak die bij de verandering en organisatie past.

profiel Anne Vennemann