Overeenkomsten en verschillen Lean en Six Sigma

Lean en Six Sigma worden veel door elkaar gebruikt. Niet gek, want ze hebben veel gemeen met elkaar. Maar ze betekenen niet hetzelfde. Er zit verschil tussen deze twee methoden. Hieronder leggen we in het kort de overeenkomsten en verschillen uit. 

Overeenkomsten Lean en Six Sigma

Lean en Six Sigma zijn allebei methodieken om processen te verbeteren en de efficiëntie te verhogen. Ze gaan uit van een cultuur van continu verbeteren. Lean en Six Sigma hoeven zelfs niet los te staan van elkaar. Je kunt het combineren als de situatie daarom vraagt: Lean Six Sigma. Organisaties profiteren van zowel de focus op klantwaarde en het elimineren van verspilling als het verminderen van variatie en fouten om processen te verbeteren. 

Verschillen Lean en Six Sigma

Lean en Six Sigma lijken best op elkaar. Toch zijn er verschillen in de manier van benadering.  

Verschil #1 | Oorsprong

Het Lean gedachtegoed in ontstaan in Japan. Toyota is één van de organisaties die het gedachtegoed van continu verbeteren al decennia hanteert en ontwikkelt. Six Sigma heeft een oorsprong in het westen van de wereld. In Amerika is General Electric één van de organisaties die bekend staat om de toepassing van deze methodiek.

Verschil #2 | Focus

Zowel Lean als Six Sigma focussen zich op het leveren van waarde aan de klant. Bij Lean ligt het accent op de klant, het elimineren van verspillingen en blije medewerkers. Six Sigma richt zich meer op de kwaliteit van de processen en het verminderen van fouten op basis van data. Met het idee dat dat beter is voor de klant. Waar bij Lean de aandacht gaat naar (het gedrag van) mensen, wordt bij Six Sigma veel meer gekeken naar statistieken.

Verschil #3 | Methoden

De methoden die gebruikt worden bij zowel Lean als Six Sigma zijn gericht op het op een gestructureerde manier aanpakken van het verbeteren van het proces. De tools zelf zijn anders. Bij Lean zijn dat bijvoorbeeld waardestroomanalyse, 5S en Kaizen. Die doe je met het hele team of organisatie. Six Sigma gebruikt voornamelijk methoden om problemen te identificeren, te analyseren en op basis van data beslissingen te nemen. Dit wordt vaak DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) genoemd. Data en statistische analyses zijn voor beide methoden belangrijk. Maar bij Six Sigma ligt daar meer de nadruk op, het heeft een sterk wiskundige basis. De belangrijkste indicator, defects per million, zegt het al.

Verschil #4 | Doelgroep

Idealiter pas je Lean met de hele organisatie toe. Het werkt het beste wanneer alle medewerkers betrokken zijn bij het leveren van klantwaarde en het inbrengen van verbeteren. De cultuur van continu verbeteren zit in elk detail. Six Sigma wordt meestal toegepast bij specifieke projecten door geschoolde projectleiders.

Verschil #5 | Cultuur

Beide methoden streven naar een cultuur van continu verbeteren. Bij Lean worden medewerkers aangemoedigd om problemen te identificeren en verbeteringen voor te stellen. Het raakt aspecten als leiderschap, eigenaarschap in teams, het inrichten van structuren om de strategie werkend te krijgen en het werken volgens gezamenlijke kernwaarden. Six Sigma wordt meer toegepast bij projecten en de nadruk ligt op het gebruik van gegevens en statistieken om beslissingen te ondersteunen. Dit leidt tot een meer analytische en data-gedreven cultuur.

Waarom LCG werkt met het Lean gedachtegoed 

Vooropgesteld: we doen wat werkt, dus Lean is nooit een doel op zich. Maar in de ruim 20 jaar ervaring die we inmiddels hebben, zien we dat heel veel organisaties het meest geholpen zijn met een Lean aanpak. Lean is laagdrempelig, goed te begrijpen en eenvoudig toe te passen. Er is geen gespecialiseerde statistische kennis nodig zoals bij Six Sigma. En natuurlijk kun je met grote hoeveelheden data waardevolle analyses doen. Maar de meeste processen hebben niet zoveel datapunten. In dat geval kunnen minder complexe analyses al hele relevante inzichten geven. 

Met Six Sigma kun je de laatste procenten verbeteringen in processen realiseren. Maar vaak is er al behoorlijk wat laaghangend fruit aanwezig wat eerst opgepakt kan worden. De relatief zware aanpak van Six Sigma is dan niet noodzakelijk. 

De essentie van Lean is meer mensgericht, gericht op de hele organisatie en het realiseren van een cultuur van continu verbeteren. Bij Six Sigma ligt de nadruk op kwaliteit, data en een afgebakend project. Lean heeft wat ons betreft een meer diepere betekenis. Er zit een filosofie achter die veel verder gaat dan de organisatie. 

Meer over de essentie van Lean

Wil jij Lean nog beter begrijpen? Lees dan de reeks artikelen die we maakten met Tim, onze man in Japan. In drie artikelen gaan we de diepte in over de essentie van Lean: 

Wil je er zelf mee aan de slag? Bekijk dan onze Lean trainingen of bekijk wat we voor jullie organisatie kunnen doen. 

Lean trainingen

Welke training past?

Brochure aanvragen

Green Belt brochure

Meest gekozen Lean trainingen

Meest gekozen Lean trainingen

Heb je vragen over een Lean training met certificering?
Maartje helpt je graag. Bel haar gerust.