Terug naar alle inspiratie

Hoe versnellen we innovatie?

Hoe versnellen we innovatie?

Innoveren is noodzakelijk om aan de steeds veranderende klantwens te blijven voldoen, om je product of dienst actueel te houden. Innovatie betekent volgens Van Dale: invoering van een nieuwigheid. Dit hoeft geen hele nieuwe uitvinding te zijn zoals de iPhone destijds. Dit kan ook gaan om een productverbetering of een toevoeging van je dienst. Een kleine innovatie kan al heel waardevol zijn en een grote impact hebben.

Innoveren met Agile

Er zijn meerdere manieren om als organisatie te innoveren en dat op een effectieve manier te doen. In dit artikel leggen we uit hoe Agile werken bij kan dragen aan het versnellen van innovatie. In onze overtuiging versnelt Agile innoveren namelijk.

Innovatie is dus nodig om aan de klantbehoefte te blijven voldoen. Hoe weet je wat de klant wil en waar de behoefte ligt? Ga letterlijk bij de klant aan tafel zitten, luister en stel vragen. En onthoud, het gaat dan niet alleen om wat ze je vertellen, maar ook om wat je ziet. Echter, het is niet altijd duidelijk wat de klant wil. Ook niet voor de klant zelf. Probeer de onderliggende behoefte te achterhalen.

Hoe sluiten we onze diensten beter aan bij de wensen van de klant?

Als je je meer focust op minder projecten, is de kans groter dat die projecten écht waarde toevoegen.

Lees volledige artikel

Waarom draagt Agile bij aan innovaties?

Het Agile gedachtegoed heeft een aantal eigenschappen die op een positieve manier bijdragen aan innoveren. Om innovatie te versnellen spelen deze 5 (Agile) onderdelen een essentiële rol:

  1. Beleg verantwoordelijkheid voor beslissingen zo dicht mogelijk bij de klantteams
  2. Stel duidelijke kaders met stip op de horizon
  3. Richt teams cross-functioneel in
  4. Werk volgens een bepaald ritme en richt denktijd in
  5. Experimenteer


Beleg verantwoordelijkheid voor beslissingen zo dicht mogelijk bij de klantteams

Wanneer je wilt vernieuwen helpt het wanneer beslissingen snel kunnen worden genomen en niet maanden op zich laten wachten. Bij Agile werken komt de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te liggen. Het team dat aan het product of de dienst werkt, heeft zelf het mandaat om te beslissen over zaken die impact hebben op de wens van de klant. Zij zijn de experts en weten het meest van het product en de klant.

Stel duidelijke kaders met stip op de horizon

Om teams zelf beslissingen te laten nemen om innovatie te versnellen, zijn kaders vanuit het management nodig. Bijvoorbeeld: Binnen welk budget mag wie wat beslissen? Om deze kaders te kunnen geven, is het belangrijk dat het management er een duidelijke visie met bijbehorende doelstellingen heeft. Een stip op de horizon. Het management bepaalt de koers en sturen bij wanneer dat nodig is.

Leiders van een organisatie houden zich dus bezig met het ‘wat’, met concrete doelen vanuit een duidelijke visie. Dat creëert het kader. Vervolgens is het ‘hoe’ aan de teams, hoe ze die concrete doelen willen bereiken.

Obeya

Om het kader (concrete doelen en visie) voor iedereen visueel zichtbaar te maken, gebruik je de Obeya. Dat is Japans voor ‘grote ruimte’. Obeya komt oorspronkelijk uit de Lean filosofie, maar is een verrijking binnen Agile organisaties. Een Obeya geeft de doelen, de belangrijkste bedrijfsprocessen en de grootste projecten van de organisatie weer. Om de voortgang te bespreken ontmoeten directie en management elkaar in de Obeya. Wanneer een Obeya goed is ingericht, is het een waardevol middel om te kunnen sturen op de doelen. Het laat duidelijk zien waar je naar toe wilt, waar je nu staat en waar de eventuele afwijking zit.

In 2 dagen leer je de basis van Obeya

Obeya Foundation training

Wil jij zelf leren hoe Obeya jou en jouw collega’s kan helpen met het realiseren van organisatiedoelen? Doe dan de Obeya Foundation training.

Richt teams cross-functioneel in

Cross-functionele teams is het tegenovergestelde van volledig gespecialiseerde teams. Je hebt alles ‘zelf in huis’ en bent niet afhankelijk van andere afdelingen. Dat versnelt logischerwijs innovatie. Je hebt minimaal 80% van alle competenties in je team. Ontbreekt er nog wat? Dan ontwikkel je één of meerdere teamleden zodanig zodat die bepaalde skill toch aanwezig is.

Werk volgens een bepaald ritme en richt denktijd in

Ritme en automatisering

De Agile werkwijze kenmerkt zich door het werken in een bepaald ritme, zogeheten sprints. Scrum is hiervoor een veelgebruikt framework. Het kenmerkt zich door vooraf gedefinieerde rollen, bijeenkomsten, producten en regels. Het op deze manier werken, zorgt voor automatiseringen waardoor er vervolgens tijd over blijft voor vernieuwing.

Wanneer je bijvoorbeeld elke twee weken eenzelfde handmatige handeling moet doen ga je kijken hoe dat automatisch kan. Wanneer dat lukt, krijg je meer tijd om nieuwe dingen te doen. De oorsprong hiervan ligt bij IT Devops teams en de ChatGPT is hier een mooi voorbeeld van. Softwareontwikkelaars hebben dit gemaakt om hun eigen werk sneller te doen.

Denktijd

Bij Agile werken neem je de tijd voor retrospective, om terug te blikken. Je reflecteert niet alleen op inhoud, maar ook op het proces, de manier van werken, samenwerking. Je neemt de tijd om problemen van meerdere kanten te bekijken om daarin verbeteringen aan te brengen en je staat stil bij wat goed gaat. Daarnaast plan je denktijd in. Zeker bij innovaties is dit enorm waardevol. Zo organiseren Agile teams bijvoorbeeld pizzamiddagen of innovatiesprints waarbij de benen op tafel gaan en waar gedachtes en ideeën de vrije loop krijgen. Wanneer je dit niet inplant, komt er ook geen ruimte om ideeën te ontplooien. Je valt dan terug in het dagelijks werk en innovatie laat dan op zich wachten.

Experimenteer

Agile en experimenteren zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Agile werken gaat ervan uit dat je leert door te doen. Door (kleine) experimenten te doen om je ideeën te testen leer je heel veel. Je maakt een minimum viable product (MVP) en je komt snel te weten of iets wel of niet werkt.


Aan de slag met innovatie?

Of heb je behoefte aan meer uitleg? Neem contact op met Larissa of Laura.


Een resultaatgerichte organisatieadviseur met veel empathie, die graag wordt uitgedaagd. Brengt organisaties en teams in beweging door te kijken naar wat er wel kan.

Profiel Larissa Hendriksen

Rustig karakter met continu enthousiasme op de verandering, inhoud en proces, én bovenal samenwerking met de klant.

profiel Laura van Keeken