Terug naar alle inspiratie

Hoe boeien, binden en behouden we zorgmedewerkers?

Hoe boeien, binden en behouden we zorgmedewerkers?

Net zoals veel sectoren staat ook de zorg onder druk als het gaat om personeelstekorten. Belangrijk dus om de huidige medewerkers te behouden. Er zijn veel factoren die een bijdrage kunnen leveren aan een hoge medewerkerstevredenheid en daarmee medewerkers die graag voor de organisatie willen blijven werken. Als we het Ronnie Wenting vragen, de expert op het gebied van continu verbeteren in de zorg, dan zegt hij wat het belangrijkste is om te doen: vier je successen!

Ronnie: “Mijn ervaring is dat mensen die in de zorg werken vaak bescheiden zijn. En er zijn heel veel successen en die gevierd kunnen worden. Door hier ruimte voor te creëren zie je letterlijk de glimlach verschijnen.”

Werkplezier

Successen vieren staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van het werkplezier. Werkplezier loopt als een rode draad door onze verbetertrajecten heen. In elke opdracht die we met LCG doen, wordt medewerkerstevredenheid altijd meegenomen. Niet omdat de klant het vraagt, maar omdat het nodig is. Het kan alleen goed gaan met een organisatie wanneer het goed gaat met de mensen.

Werkplezier omvat uiteraard veel meer dan alleen successen vieren. Denk aan zingeving, talenten benutten, samenwerken en werk- privé balans. We lichten in dit artikel het vieren van successen uit. En hoe je dat doet.

Zorgmedewerkers werken in de zorg om voor de patiënt te zorgen. Niet om zich bezig te houden met zogeheten verspillingen. De motivatie om zelf verbeteringen hierin aan te brengen is daarom groot en wordt groter wanneer dit ook gezien en gevierd wordt.

Hoe vier je successen?

Bij het implementeren van de dagstart, zorgen we ervoor dat er ruimte is voor medewerkers om hun successen te vieren. Dat is een vast onderdeel van de dagstart. Een dagstart biedt overigens ook ruimte voor minder succesvolle dingen. Juist het bespreekbaar maken van wanneer er iets dwarszit helpt bij betrokkenheid en verbinding met elkaar. Om dit op lange termijn te borgen leiden we interne Lean experts op die de dagstarts goed begeleiden.

Lean in de zorg

Lean Green Belt voor zorgprofessionals

De uitdagingen in de zorg zijn groot. Met Lean leer je stapsgewijs verbeteringen tot stand te brengen die zorgen voor betere resultaten en meer werkplezier. Deze 5-daagse training is speciaal gemaakt voor de zorg en gaat gericht in op de praktijk in deze sector.

Successen in de zorg gaan vooral over het wegnemen van (onnodige) randzaken. Je wilt ruimte en tijd voor hetgeen wat nodig is voor de patiënt. Zorgmedewerkers werken in de zorg om voor de patiënt te zorgen. Niet om zich bezig te houden met zogeheten verspillingen. De motivatie om zelf verbeteringen hierin aan te brengen is daarom groot en wordt groter wanneer dit ook gezien en gevierd wordt.

Enkele voorbeelden van verspillingen in de zorg:

  • Onnodige administratie waarbij patiëntgegevens op een blaadje worden opgeschreven om vervolgens over te typen in het patiëntendossier
  • Het bijhouden van afvinklijstjes die niet bijdragen aan de kwaliteit of veiligheid van de zorg
  • Er zijn veel onnodige bewegingen in een zorginstelling omdat benodigd verpleegkundig materiaal niet op de juiste plek aanwezig is
  • Overleggen zonder duidelijke agenda waardoor de effectiviteit laag is

Hoe verminderen we medicijnverspilling?

Naast wachtlijsten zijn ook de steeds verder oplopende zorgkosten een belangrijk onderwerp. Een aanzienlijk aandeel in die zorgkosten wordt veroorzaakt door medicijnverspilling. We spraken consultant Ronnie Wenting, Leanexpert in de zorg, over manieren om dit tegen te gaan.

Bekijk de aanpak

Gallery Walk

Behalve dat verbeteringen het werk fijner maken, maakt het vieren van successen dat het ook een blijk van waardering is en dat het zichtbaar is. Artsen, managers, of andere leidinggevenden, spelen hierin een belangrijke rol. Soms is het nodig om hen te stimuleren hierin, of dat ze bewust gemaakt worden op een actie en het effect ervan. Dat doen we bijvoorbeeld door bij dagstarts of in sessies te evalueren en te kijken naar hun voorbeeldgedrag. We maken alles wat goed en niet goed ging expliciet, ook op individueel niveau. Dan merkt zo’n leidinggevende ook wat het effect is op medewerkers en de teamdynamiek.

Behalve dat verbeteringen het werk fijner maken, maakt het vieren van successen dat het ook een blijk van waardering is en dat het zichtbaar is.

Een Gallery Walk biedt de gelegenheid om de successen te laten zien en te waarderen. In een traject naar continu verbeteren organiseren we deze regelmatig. Vaak is dat een ruimte, het liefst zo toegankelijk mogelijk, waarin medewerkers hun successen kunnen presenteren aan iedereen van de organisatie. In het begin zorgen we ervoor dat het management en de directie daar actief bij is. Op den duur komt dat uit henzelf, omdat het heel mooi en leuk is om te zien: het enthousiasme van de medewerkers.

Wanneer iemand van de leiding dan op het podium gaat staan om de medewerkers in het zonnetje te zetten, zie je trotse blikken. Of als de directeur dan bij jouw verbeteridee komt kijken, is dat wel een opsteker. Dat heeft een positieve invloed op de medewerker. Maar ook voor het management is het iets om heel trots op te zijn.

Successen vieren in de praktijk

Vanuit de strategie ‘we willen een veilig ziekenhuis zijn’, was binnen dit ziekenhuis één van de kpi’s het verminderen van valincidenten. Een medewerkster had het idee om patiënten voortaan sokken aan te trekken met antislip. Het bleek een gouden vondst (hoe simpel ook). De valincidenten namen enorm af op de afdeling.

Dit was haar verbeteridee en het ziekenhuis gaf haar de ruimte hiermee te experimenteren met een mooi resultaat als gevolg. Deze medewerkster is voor dit idee en succes van boven tot onder in het zonnetje gezet. En de bestuurder gebruikt het voortaan als voorbeeld waarom het heel belangrijk is ook (misschien te simpel lijkende) verbeteringen door te voeren en meetbare kpi’s te hebben. De medewerkster glundert nog steeds ;).

Dit voorbeeld laat zien dat oplossingen niet altijd veel geld of tijd hoeven te kosten of ingewikkeld zijn. Dat lijkt soms zo, maar is het niet. En het helpt om iedereen te betrekken bij het continu verbeteren, op een positieve manier.

Kortom: Vier je successen!

Wil je meer weten hoe je medewerkers betrekt bij verbeteringen en hoe je successen viert? Neem contact met ons op. Bekijk ook ‘Hoe realiseren we verbeteringen over afdelingen heen?’ en ‘Hoe verkorten we de wachtlijsten in de zorg?’.


Met veel enthousiasme en humor experimenteer ik om in kleine stapjes meetbare resultaten te halen.

Profiel Ronnie Wenting

Creatieve denker en doener die graag de grenzen van het systeem verkent, de essentie verheldert en challenget op zingeving.

profiel Ashley Wade