Terug naar alle inspiratie

Hoe ziet de rol van leiders eruit bij strategie-implementatie?

Hoe ziet de rol van leiders eruit bij strategie-implementatie?

Organisaties die effectief willen omgaan met de complexiteit van vandaag, hebben te werken aan het vermogen om wendbaar te zijn en vernieuwing en innovaties te versnellen. Strategie uitdenken, vertalen naar een plan, verdelen over de verschillende rollen in de organisatie en vervolgens controleren of iedereen er zich aan houdt; het traditionele managementproces past niet meer.

Daarmee verandert ook de rol van de leider. Een betekenisvolle strategie werkend krijgen vraagt een vernieuwde vorm van leiderschap. Deze vier eigenschappen spelen daarin een sleutelrol voor organisaties die beter willen worden in strategie-implementatie:

Een leider faciliteert

Iedere organisatie ontleent haar bestaansrecht uit het leveren van (klant)waarde. De belangrijkste rollen in zo’n organisatie zijn de medewerkers die direct bijdragen aan deze (klant)waarde. Daarom draait een succesvolle leider in strategie-implementatie het organogram om. Niet directieleden en managers, maar medewerkers worden gefaciliteerd in hun werkzaamheden. Een leider in strategie-implementatie zorgt ervoor dat medewerkers in staat zijn om de gestelde organisatiedoelen te halen. Niet door rapporten op te vragen en te controleren, maar door te kijken wat afdelingen, teams en individuen nodig hebben. Ervaren medewerkers zingeving? Weten ze wanneer ze succesvol zijn? Zijn ze in ontwikkeling? Ervaren ze persoonlijke groei? Een leider die faciliteert, heeft een actieve en ondersteunende rol in de ontwikkeling van medewerkers en zorgt er op die manier voor dat zijn of haar organisatie zich optimaal ontwikkelt.  

Een leider reflecteert

De invloed van een leider in strategie-implementatie is dusdanig groot dat wanneer een leider leert, de hele organisatie leert. Reflectie is de manier waarop leiders nieuwe inzichten op doen, in eerste instantie over zichzelf. Wat is mijn voorkeursstijl? Welke diepere gedragspatronen liggen daaraan ten grondslag? Wat is mijn visie op onze organisatie? Een leider die zich bewust is van haar of zijn eigen antwoorden, leert beperkende patronen te herkennen en deze te doorbreken. Simpelweg door zijn of haar eigen gedrag aan te passen. Dat zorgt voor impact op de hele organisatie.     

Strategie werkend krijgen?

Veel organisaties hebben wél de kennis en ervaring om een betekenisvolle strategie te bepalen, maar schieten tekort in het écht voor elkaar krijgen. Want hoe realiseer je de organisatiedoelen met meer werkplezier, gezond financieel resultaat én positieve impact op de samenleving?

Een leider inspireert

Een strategie kan op papier nog zo goed zijn, maar zonder enthousiasme van de medewerkers wordt succesvolle implementatie niet haalbaar.  Voor een leider die inspireert, begint het werk pas ná de strategievorming. De 80-20 regel is hier van toepassing: 20% van de tijd gaat naar het inhoudelijk bepalen van de strategie, 80% van de tijd gaat naar het uitdragen van de strategie. Dat doet een leider door het delen van verhalen over het Ware Noorden, het creëren van een collectief verlangen om een specifiek doel te bereiken, teams en medewerkers te helpen om de doelen te koppelen aan het dagelijkse werk en voorbeelden te delen van het effect op de klantwaarde. Een leider die inspireert geeft succes een podium, zet medewerkers in het zonnetje en viert het behalen van doelen, hoe klein ze ook zijn. Inspiratie is motivatie!

Een leider cultiveert

Om succesvol te zijn in strategie-implementatie zorgt een leider voor het zorgvuldig en doelgericht versterken van een cultuur waarin de organisatie het snelst leert en ontwikkelt. Kenmerken van zo’n cultuur zijn kwetsbaarheid, de ruimte om fouten te maken zonder veroordeeld te worden en de veiligheid om volledig jezelf te zijn. Zo ontstaat psychologische veiligheid — de voorwaarde om als leider echt inzicht te krijgen in waar de problemen zitten die voorkomen dat de strategie succesvol wordt geïmplementeerd. De sleutel zit in het voorbeeldgedrag van de leider zelf. Een leider die zichzelf kwetsbaar opstelt door een zorg of fout te delen, en een leider die een oordeel uitstelt om een medewerker beter te begrijpen, bouwt zo aan een cultuur die nodig is om een strategie werkend te krijgen.

Psychologische veiligheid is een voorwaarde om als leider inzicht te krijgen in de echte problemen van je organisatie.

De verbindende leider

Bovenstaande vier eigenschappen vormen de verbindende leider. Een leider die succesvol is in strategie-implementatie verbindt met de ander, verbindt zingeving en organisatiedoelen, verbindt dagelijks werk met het hoger doel, verbindt medewerkers onderling en verbindt persoonlijke groei met resultaat. Verbindend leiderschap leidt er toe dat organisaties win-win-win-win situaties creëren: een tevreden klant, een gelukkige werknemer, een gezond financieel resultaat én een positieve bijdrage aan de samenleving.

Download de whitepaper

Deze whitepaper biedt handvatten om het écht voor elkaar te krijgen de strategie werkend te krijgen. Laat je inspireren om jullie organisatie nog meer van betekenis te laten zijn.

Meer over leiderschap en strategie-implementatie?


Over de auteurs

Brengt rust en vertrouwen in teams en organisaties. Maakt complexe situaties overzichtelijk en weet teams en medewerkers in beweging te krijgen.

profiel Vincent Quint

Ik heb de oprechte intentie om oordeelloos te zijn. Op deze manier lukt het mij om mensen en organisaties écht te begrijpen, zodat ik ze écht kan helpen. Dit doe ik met behulp van goedbedoelde humor en een sterke overtuigingskracht.

profiel Paul Hendriks