Over Marjolein

Ik ben nieuwsgierig en leergierig, en geloof sterk in begrijpen voor ingrijpen. Door zonder oordeel vragen te stellen én observaties terug te geven, vergroot ik mijn eigen inzicht en dat van de ander, om dit vervolgens om te zetten in effectieve interventies. Mijn aanpak is pragmatisch en ik hou ervan vage veranderopgaves door te vertalen naar praktisch toepasbare doelen en activiteiten. Ik gebruik de kracht van visualisatie om zaken op effectieve wijze te bespreken en voortgang te stimuleren. Door het combineren van humor met scherpte krijg ik mensen en teams in beweging. Mijn passie voor leren en ontwikkelen kan ik helemaal kwijt in dit werk.

Wat is jouw ervaring met veranderen en verbeteren?

Met mijn beta-achtergrond ben ik gewend met een analytische blik te kijken naar situaties en het verbeterpotentieel daarin. In mijn jaren bij ORTEC hield ik me bezig met het optimaliseren van (zorg)logistieke planningsprocessen. Mede door de opleiding tot organisatie-adviseur heb ik destijds al snel geleerd dat veranderen en verbeteren in essentie om mensen draait. Bij mijn overstap naar het VUmc in 2010 werd ik gegrepen door de filosofie van continu verbeteren om zo impact te realiseren voor patiënten, medewerkers én de organisatie. Sinds 2017 werk ik bij LCG en richt ik me als adviseur, coach en trainer met veel energie op ons doel om organisaties klaar te maken voor de toekomst. De coachopleiding die ik in 2021 heb afgerond, heeft me nog meer geleerd over hoe mensen hierbij in beweging te krijgen.

Recente opdrachten

  1. Begeleiden van MT en cross-functionele teams bij een Agile transformatie in de spoorsector
  2. Inrichten en begeleiden van resultaatgericht werken aan gezamenlijke doelen binnen multidisciplinaire opgaveteams bij een 100.000+ gemeente
  3. Begeleiden van de organisatiebrede Lean transformatie en het leiderschapsprogramma van een XL-woningcorporatie

Wat vind jij belangrijk voor organisaties in de toekomst?

Een van de belangrijkste kenmerken van organisaties die klaar zijn voor de toekomst is dat ze echte keuzes durven te maken, de “kiespijn” opzoeken. Door focus aan te brengen en je als organisatie te richten op afmaken i.p.v. alleen maar opstarten van nieuwe initiatieven, boek je sneller resultaten en neemt de energie en het werkplezier toe. Om die keuzes te kunnen maken, moet je als organisatie goed weten wie je wil zijn en wat je wil bereiken. Ik geloof erin dat voor iedere medewerker in een organisatie heel duidelijk moet zijn wanneer hij of zij succesvol is. Deze kenmerken in combinatie met een klimaat gericht op leren en ontwikkelen, waarin ook “het eerlijke gesprek” niet uit de weg wordt gegaan, zijn in mijn ogen het fundament van een organisatie die klaar is voor de toekomst.

Moed is niet de afwezigheid van angst, maar het overwinnen ervan.

Nelson Mandela

Een van je favoriete quotes?

Ik ben ervan overtuigd dat de grootste belemmeringen om te groeien vaak in onszelf zitten. Door hier inzicht in te krijgen en bewust over je eigen drempels heen te stappen, hoe spannend dat ook is, maak je echte groei door. Het geeft mij heel veel voldoening en energie dit proces zelf door te maken en er in de rol van coach ook anderen in te begeleiden de beste versie van zichzelf te worden.

Favoriete inspiratie

  1. De open gesprekken met mijn collega’s die stuk voor stuk persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel hebben staan
  2. Het boek ‘De Keuze’ van dr. Edith Eger, die als holocaust-overlevende leerde dat je altijd een keuze hebt in je leven, hoe moeilijk de situatie ook is waarin je je bevindt
  3. Het boek ‘Doorbreek de cirkel’ van Arend Ardon, over hoe je met je eigen gedrag soms onbewust verandering blokkeert en hoe dit te doorbreken

Digitale Obeya

Obeya, een inmiddels veel gebruikte Lean tool die gebruikt wordt als stuurmiddel om doelen zo efficiënt mogelijk te halen. En met het populairder worden van […]

Hoe kom je van kaderbrief tot concrete doelen?

De kaderbrief. Een bekend document binnen zorginstellingen en andere non-profit organisaties. Hierin staat in hooflijnen het beleid van de organisatie en de bijhorende doelen. Het […]

Hoe lever je meer zorg met hetzelfde aantal medewerkers?

De druk op zorginstellingen neemt toe. Er zijn grote uitdagingen wat betreft de toename van het aantal patiënten en de zwaarte van de zorg per […]

Hoshin Kanri: maak strategische plannen en doelen visueel 

In dit artikel lees je: Wat is Hoshin Kanri? Hoshin Kanri is een managementmethode om de strategische doelen van een organisatie te koppelen aan het […]

Hoe realiseren we verbeteringen over afdelingen heen?

“Zet mensen bij elkaar en er ontstaan dingen. Er zijn in de pauzes van trainingen dingen opgelost waar ik in de training zelf geen minuut […]

Hoe verkorten we de wachtlijsten in de zorg?

Doorlooptijdverkorting, ligduurverkorting, de juiste zorg op de juiste plaats, efficiëntie en effectiviteit. Terugkerende termen die gelinkt zijn aan de problemen rondom de wachtlijsten, en daarmee […]

Hoe verminderen we medicijnverspilling?

Naast wachtlijsten in de zorg en de samenwerking tussen verschillende afdelingen en instanties zijn ook de steeds verder oplopende zorgkosten een belangrijk onderwerp. Een aanzienlijk […]

‘Ook voor een lijnverantwoordelijke is de Black Belt opleiding heel waardevol’

Niels Langezaal, eindverantwoordelijk voor de afdeling incasso en debiteurenbeheer bij woningstichting Eigen Haard rondde in 2018 zijn Lean Green Belt opleiding af en koos ervoor […]

Waarom is kiezen belangrijk en doet het pijn?

Organisaties willen of moeten continu verbeteren en veranderen. En om dat te doen ontstaan er tal van ideeën die uitmonden in projecten. Hoe meer je […]

Hoe zet je de visie om in actie?

Na een vakantie, bijvoorbeeld de zomervakantie, of na het afronden van een drukke werkperiode of project, pakken MT-leden vaak de tijd om nog eens vooruit […]

Prettiger en beter samenwerken voor meer woongeluk

De sfeer in onze organisatie is al jaren goed, en toch gaven onze medewerkers de onderlinge samenwerking een magere voldoende’, aldus Chrétien Mommers, één van […]

5 tips voor een succesvolle Obeya

Wat is een Obeya? Obeya is Japans voor ‘grote kamer’. Het is een ruimte waarin de status van de belangrijkste bedrijfsprocessen en grootste verbeterprojecten zichtbaar […]

 

Andere collega's