Over Niek

Leren en ontwikkelen behoren tot mijn grootste drijfveren. Bij het begeleiden van organisaties, hun leiders en leiderschapsteams kies ik daarbij de diepgang en maak ik het persoonlijk, omdat ik heb ervaren dat ik daarmee wezenlijke, duurzame en bevredigende resultaten behaal. Mijn eigen continue ontwikkeling is niet alleen rand voorwaardelijk in deze aanpak, het geeft me ook veel voldoening en dat geef ik graag door.

Ik werk vanuit een integrale aanpak. Ik kijk naar het hele systeem als totaalplaatje en zorg dat de zachte kant (leiderschap, cultuur, samenwerking en gedrag) goed verbonden is of raakt met de harde kant (visie, strategie, doelen, structuren). Mijn expertise ligt met name op de zachte kant.

Ik put uit een breed repertoire uit de veranderkunde, bedrijfskunde, executive (team)coaching en psychologie waarbij ik (wetenschappelijke) kennis pragmatisch en intuïtief toepas. 

Wat is jouw ervaring met veranderen en verbeteren?

Ik heb ruim 15 jaar ervaring in het adviseren en coachen van organisaties, leidinggevenden en consultants bij het ontwerp en de implementatie van verandertrajecten met speciale focus op leiderschapsontwikkeling, cultuur, samenwerking en gedrag. 

Dit heb ik gedaan in uiteenlopende (internationale) organisaties in uiteenlopende sectoren, variërend van de zorg tot fast moving consumer goods.

Sinds 2014 werk ik als samenwerkingspartner regelmatig samen met LCG. 

Recente opdrachten

  1. Strategisch adviseur en executive (team)coach in een verandertraject van een uitvoeringsorganisatie
  2. Strategisch adviseur in een verandertraject en bij  leiderschapsontwikkeling in een fast moving consumer goods organisatie
  3. Executive teamcoach van een MT in een zorginstelling

Wat vind jij belangrijk voor organisaties in de toekomst?

Ik denk dat zingeving een steeds belangrijkere rol gaat spelen in organisaties: diepgaande persoonlijke ontwikkeling en verbinding met anderen en de doelen van de organisatie. Resultaten halen die er echt toe doen op een manier die veel plezier en voldoening geeft. Dit is een groeiende behoefte in de maatschappij en opkomende generaties. Leiders die de moed en het lef hebben om dat met hun organisatie en diversiteit aan mensen voor elkaar te te krijgen zullen duurzaam en op hoog niveau presteren op klanttevredenheid, financiële doelen en medewerkerstevredenheid.

Life is what happens to you, while you’re busy making other plans.

John Lennon

Een van je favoriete quotes?

Het gaat mij niet alleen om deze veelgebruikte quote an sich, maar vooral wat je doet op moment dat het gebeurt. Een goede voorbereiding op een traject is belangrijk. Moedige gesprekken voeren over de visie, doelen en strategie. Het gepassioneerd met elkaar oneens zijn en er dan toch uit komen met een gezamenlijk plan. Belangrijker is echter: wat doe je als het anders loopt dan gepland? Wanneer het echt spannend wordt? Hoe blijf je regie voeren als het ongemakkelijk wordt? Hoe leer je houden van dit ongemak en de informatie die hierin verscholen ligt effectief te gebruiken? Dat is waar wezenlijke verandering volgens mij over gaat. Die vindt niet plaats aan de tekentafel, maar in het hier en nu.

Favoriete inspiratie

  1. Mijn gezin en familie, in alle opzichten
  2. Bourgondisch tafelen met mijn vrienden en ondertussen gesprekken voeren over werkelijk alles en lachen tot we er bij neervallen
  3. Wielrennen & hardlopen. Heerlijke combi van buiten fysiek bezig zijn, naar doelen toewerken en podcasts luisteren